merendeels


merendeels 1.0

voor het grootste gedeelte; voor het grootste deel; in de meeste gevallen; het merendeel omvattend

Algemene voorbeelden


Het grootste deel van de glasaal wordt gebruikt voor aalkweek in Azië; ca. 20 % van de glasaal wordt als glasaal geconsumeerd, merendeels in Spanje.

http://www.rivo.dlo.nl/PDF_DIR/anguilla/ Dekker-aal-achtergrondtekst.pdf

Alles wat nodig is om de doeken te maken - het verbouwen van katoen, het spinnen, verven, weven en het aanbrengen van de versierende motieven - wordt zelf gedaan, en merendeels door vrouwen.

http://www.travelmarker.nl/bestemmingen/azie/indonesie/cultuur/batik.htm

De kosten van de behandeling worden vaak merendeels door de zorgverzekeraar vergoed.

Algemeen Dagblad,

De gemeentebesturen in het Rivierengenbied staan merendeels achter de boeren, zo bleek gisteren.

NRC,

Er zijn al tientallen doden en honderden gewonden gevallen door geweervuur, merendeels omdat de schutters onervaren waren.

De Standaard,

De cursus ontwikkelingspsychologie valt merendeels in blok 1.

http://www.efa.nl/opleidingen/pabo/ontwpsy.doc

Uit het onderzoek blijkt dat de ontwerperspopulatie van Rotterdam overwegend jong is, merendeels tussen 20 en 40 jaar.

http://www.rks.nl/,

Voor het terrein is een groot assortiment aan bomen in houten tonnen geplaatst, veelal afkomstig uit een warmer klimaat dan hier. 's Winters gaan ze daarom merendeels naar binnen.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

Aan het eind van de laatste inschrijfdag waren er toen 29.353 fietsliefhebbers genoteerd. Daarvan hebben 26.043 de vierdaagse uitgefietst. Er waren dus 3310 uitvallers die niet zijn gestart of halverwege zijn gestopt. Dit grote uitvalpercentage (11%) is volgens de organisatie merendeels te wijten aan het slechte weer.

Meppeler Courant,

Deze mensen zijn lid geworden van de PvdA omdat zij een bepaalde visie op de maatschappij hebben en zij zich merendeels in de standpunten van de PvdA kunnen vinden.

http://www.almere-flevoland.pvda.nl/printable.do/menuId/84842/sf/84842/returnPage/84842/itemId/28660/realItemId/28660/instanceId/84853/pageId/84562/,

Combinatiemogelijkheden


met substantief erachter


 • merendeels aanhangers
 • merendeels Franstaligen
 • merendeels jongeren
 • merendeels mannen
 • merendeels Turken
 • merendeels vrouwen
 • merendeels vertegenwoordigers

Enkele tienduizenden mensen, merendeels aanhangers van de linkse oppositiepartij PRD, hebben zaterdagavond een manifestatie gehouden in het centrum van Mexico-Stad tegen de actie van het leger in Chiapas.

NRC,

De gemeente hoort bij de Vlaamse provincie Limburg en is officieel Nederlandstalig, terwijl er merendeels Franstaligen wonen.

NRC,

De getuige zag hoe zo'n duizend Oeigoeren, merendeels jongeren, de Han-Chinezen sloegen, doodden en verbrandden.

De Standaard,

Jantien Landman, de coördinatrice van het project, moest een aantal van deze Turkse geïnteresseerden nog teleurstellen omdat er ondanks oproepen in lokale media vanuit de autochtone Veendamse gemeenschap slechts een respons van acht was gekomen. Maar met de acht koppels, merendeels vrouwen, was het heel goed gegaan. Ze waren samen boodschappen gaan doen, hadden koffie gedronken bij de Hema en waren over en weer aan het koken geslagen.

De Groene Amsterdammer,

De groep respondenten tot nu toe bestaat voornamelijk uit hoogopgeleiden. Dat zij merendeels mannen zijn in de leeftijd van 35 tot 40 jaar, zal niemand verbazen.

Intermediair,

Bij een controle van naaiateliers in Amsterdam zijn zondag 48 illegalen aangehouden, merendeels Turken.

Meppeler Courant,

Met ruim 100 deelnemers – merendeels vertegenwoordigers van adviesbureaus - is de EPA-adviseursdag in de Amsterdamse Rode Hoed goed bezocht.

http://www.novem.nl/default.asp?documentid=34683,

 • merendeels planten
 • merendeels portretten

In de VS zijn reeds 27 genetisch gewijzigde organismen, merendeels planten, goedgekeurd als voldoende veilig voor gebruik in de de vrije natuur.

De Standaard,

In samenwerking met het Musee d'Orsay brengt het Metropolitan Museum een overzicht van bijna 100 van zijn nu zeldzame foto's, merendeels portretten gemaakt in het midden van de vorige eeuw.

NRC,

met adjectief erachter


 • merendeels afkomstig uit
 • merendeels afkomstig van

In de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis in Zuid-Londen, zaten eind vorig jaar op grond van die wet negen mannen, merendeels uit moslimlanden afkomstig, gevangen.

http://www.identificatieplicht.nl/artnrcII090403.html,

Al deze extra informatie gaat niet ten koste van de recepten in Rond de tafel der Romeinen. Er staan er ongeveer honderdvijftig in, merendeels afkomstig uit de naar een klassieke lekkerbek genoemde Kookkunst van Apicius (vierde eeuw n. Chr.).

NRC,

De afdeling economie waar adjunct Seijbel de scepter zwaait heeft zo'n 2000 ingeschrevenen, merendeels afkomstig van Mavo en VBO.

NRC,

 • merendeels Amerikaans
 • merendeels Arabisch
 • merendeels Europees
 • merendeels Rotterdams
 • merendeels Servisch

Dit verhaal vertelde Rafael Scharf in de zomer van 1992 aan een gehoor van merendeels Amerikaanse joden, nazaten van Poolse joden die op zoek waren naar de sporen van het verleden van hun ouders en voorouders.

http://www.xs4all.nl/~folkerts/open.html

Kissinger stelde voor een consumentenkartel op te richten en de, merendeels Arabische, producenten met een tegenmacht te confronteren.

NRC,

De klem waarin de, merendeels Europese, blauwhelmen in voormalig Joegoslavië zijn geraakt, is een rechtstreeks gevolg van Europese overmoed.

NRC,

Hij is, tussen de rommelige juridische bedrijven door, een hartelijke gastheer voor zijn merendeels Rotterdamse partijgenoten.

NRC,

Het lot van de 600.000, merendeels Servische vluchtelingen die naar de republiek Servië vluchtten, lijkt niet beter dan dat van andere ontheemden in het Joegoslavische konflikt.

De Standaard,

 • merendeels buitenlands

De 2500 merendeels buitenlandse 'leden' van Dignitas betalen een jaarcontributie van 18 euro ter dekking van de kosten.

Haagsche Courant,

In 1983 nog verdedigde Buikhuisen een proefopzet, waarbij hij wilde nagaan of "gebrek aan vrees gekoppeld aan slechte cognitieve functies en hardnekkige recidive bij chronische delinkwenten" te verklaren valt uit "avoidance learning". Deze groep maakt voor vijf procent deel uit van het totaal aantal delinquenten en is verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle misdaden, maar "leert niet van een negatieve ervaring als gevangenisstraf". Buikhuisen voerde hiervoor 41 argumenten aan, gebaseerd op tientallen, merendeels buitenlandse wetenschappelijke publikaties.

NRC,

De moslimextremisten die in het zuiden van de Filipijnen 20 merendeels buitenlandse gijzelaars vasthouden hebben vandaag gezegd dat zij elk autonomievoorstel verwerpen en hun strijd voor onafhankelijkheid van het islamitische zuiden zullen voortzetten.

http://www.standaard.be/archief/dag/index.asp?snel=1=29/06/2000=DMF29062000_020,

 • merendeels full-time

In totaal zijn er 15 medewerkers aan de school verbonden, merendeels full-time.

http://www.rdahlschool.club.tip.nl/

 • merendeels historisch

Intussen, helemaal uit de duim gezogen was deze wereldgeschiedenis niet, want John kon zich documenteren bij Jack Beeching over wie ik het al eens gehad heb. Deze beschikte namelijk niet alleen over een fabelachtige eruditie in zijn hoofd, maar ook over een bibliotheek van vierduizend merendeels historische werken, die hij, al even geheimzinnig als het schoolbankje van zijn kinderen, over de onherbergzame heuvelen van San Vicente had weten te krijgen.

De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

 • merendeels jong
 • merendeels oud

De merendeels jonge cliëntele is er weer neergestreken voor twee mark het kopje imitatie-expresso, enigszins aangeslagen maar toch.

NRC,

Met hun hedendaagse studiepakket en attitude hebben de merendeels jonge collega's de ambitie om onderzoek te verrichten dat vrijwel rechtstreeks voert naar antwoorden op vragen vanuit de bouwpraktijk.

http://www.bouw.tno.nl/homepage_nl.html

Zo kreeg ik mijn albums, merendeels oude exemplaren, waar de naam van een ander kind in stond geschreven.

NRC,

 • merendeels katholiek

De bevolking was merendeels katholiek, zodat er al snel een houten kerkgebouw werd neergezet, dat in 1894 werd vervangen door een stenen gebouw.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

 • merendeels links

De slachtoffers waren volgens hem merendeels linkse activisten die door de toenmalige militaire dictatuur als subversief werden beschouwd.

NRC,

Een aantal weglopers uit de nieuwe partij Leefbaar Nederland, van merendeels linkse signatuur, overweegt een tegenbeweging op de richten, die 'Duurzaam Nederland' zou moeten heten.

NRC,

 • merendeels particulier

In totaal staan er nu 22 merendeels particuliere composteerfabrieken in ons land en er zijn er nog twee in aanbouw.

NRC,

 • merendeels positief

De beoordeling was merendeels positief.

http://www.jerreper.nl/feat4.php?deel=8,

 • merendeels verouderd

Had de auteur zijn werk van noten moeten voorzien, dan schat ik dat hij in driekwart van de gevallen zou verwijzen naar merendeels verouderde, Belgische Franstalige literatuur.

NRC,

 • merendeels volwassen

Over de slachtoffers in Zeeland wel: dit zijn in hoofdzaak zeekoeten, alken en enkele futen en roodkeelduikers, merendeels volwassen vogels in uitstekende conditie, het meest 'waardevolle' deel van de populatie dus.

http://www.zeevogelgroep.nl/Downloads/Nwsbrfvoorbeeld.pdf,

 • merendeels vrijwillig

Terlouw maakte de bevolking een compliment voor de rustige wijze waarop ze vannacht en vanochtend is weggetrokken uit het noodgebied tussen Maas en Waal. "Meer dan 90 procent van de mensen is, merendeels vrijwillig, nu weg. Vanavond is het hele gebied leeg."

NRC,

 • merendeels zwart

Zes jaar geleden behoorde de Newyorkse groep 24-7 Spyz tot de pioniers van een nieuw crossover-genre, beoefend door merendeels zwarte muzikanten die funk, rap en hardrock met elkaar combineerden.

NRC,

met werkwoord


 • merendeels bestaan uit

Het TV6-team bestond merendeels uit ex-journalisten van NTV, de zender die vorig jaar april door een overname van staatsgasgigant Gazprom feitelijk onder controle van president Poetin werd gesteld.

De Telegraaf,

Compositorisch heeft Carter nog niet veel in te brengen. Zijn repertoire bestaat merendeels uit al dan niet bekende standards (door hem op een nog te verschijnen cd gezet onder de titel Jurassic Classics).

NRC,

Voor de leden van deze Kamer, die merendeels bestaat uit mensen die ook nog gewoon moeten werken, is er te weinig tijd voor bestudering; is er geen tijd voor raadpleging; komt er te weinig van ingraven in de materie en kunnen de gevolgen van wetgeving onvoldoende worden bekeken en onderzocht.

http://www.google.nl/search?q=cache:cjPCWKVkX4AJ:www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/veefcrxnb1ej/f%3Dx.pdf+coalitiemeerderheid+site:.nl=nl=lang_nl,

 • merendeels bevolken
 • merendeels bewonen
 • merendeels wonen

De Politieke Partij Radicalen, merendeels bevolkt door katholieken die zich door KVP-leider Schmelzer bedonderd voelen.

http://www.nrc.nl/denhaag/1013838491492.html,

Mirepeisset is rustig en authentiek, het wordt merendeels bewoond door wijnboeren.

http://www.gites.nl/Gite/Mirepeisset/833

De neonazi's zelf wonen volgens de groep merendeels in De Kwakel, een landelijk dorp tegen Aalsmeer aan.

Haagsche Courant,

 • merendeels gebruiken

De opbrengst werd merendeels gebruikt om de staatsschuld te verlichten.

NRC,

 • merendeels veroorzaken

Daarnaast blijkt het Zwitserse model aardige resultaten op te leveren. De samenwerking tussen clubs resulteert daar in spetterende demonstraties waar veel twintigers en dertigers aan deelnemen, een categorie die we in de Belgische ploegen niet veel aantreffen. Dit wordt merendeels veroorzaakt door de relatief lage populariteit van de turnsport in deze leeftijdscategorieën.

http://www.vts-gym.be/Files/VTS-NIEUWS%20sept%202003.pdf,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • merendeels van Marokkaanse afkomst

Via de Plukze-wet wil justitie de schade bij de jongens, merendeels van Marokkaanse afkomst, terugvorderen.

de Volkskrant,

met nevengeschikt bijwoord


 • alleen of merendeels

De West-Europese grote steden kennen alle reeds hele wijken waar alleen of merendeels moslims wonen.

http://www.heemland.nl/hl19-Europese_veenbrand.htm,

overig


(met een eigennaam erachter)
 • merendeels Kosovo

Tijdens de zeventig dagen van NAVO-aanvallen op Joegoslavië zijn uit Amerikaanse A10-bommenwerpers vijftigduizend raketten en granaten met verarmd uranium (DU) afgevuurd op honderd doelen in Servië, Montenegro en, tragisch genoeg, merendeels Kosovo.

De Limburger,