mesties


mesties 1.0

kind van een blanke vader en een indiaanse moeder of van een indiaanse vader en een blanke moeder

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een mesties…

is een halfbloed; is een persoon

  • [Plaats] komt overal ter wereld voor, maar oorspronkelijk vooral in Zuid-Amerika
  • [Rang of hiërarchische positie] werd en wordt in grote delen van Zuid-Amerika lager gewaardeerd dan een blanke, maar hoger dan een zwarte of indiaan en werd in Noord-Amerika veel lager gewaardeerd dan een blanke en gelijkgeschakeld met een zwarte of een mulat
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een getinte huidskleur
  • [Betrekking of relatie] is het kind van een blanke (meestal Europese en oorspronkelijk vooral Spaanse of Portugese) vader en een indiaanse moeder of van een indiaanse vader en een blanke moeder

Algemene voorbeelden


De Spaanse afstammelingen en de Indianen zijn dus de eerste twee groepen die deel uitmaken van Ecuador. De vermenging van beide etnieën heeft geleid tot een derde categorie, die men vaak aanduidt onder de naam 'mestiezen' of 'cholos'.

http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9506067/bevolking.htm

Toen ze in Misiones aankwam, hielden de mestiezen haar voor de nazaat van Duitse of Engelse immigranten.

Voel maar, Jan Brokken,

Indianen, meestal landbouwers, zijn de armsten van de Mexicaanse bevolking. De rijke burgers zijn meestal rechtstreekse afstammelingen van de Spaanse kolonialen of andere Europeanen. De mestiezen, het gemengde ras van Europeanen en Maya's, behoren veelal tot de middenklasse.

De Standaard,

Diegene die wat hoger op de maatschappelijke ladder staan, beschouwen dit het resultaat van de etnische groep waartoe met behoort. Volgens hen is de natuurlijke ordening daarvan als volgt: blanken, mestiezen, zwarten en indianen.

http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9506067/bevolking.htm

Een zuidelijke wet uit 1740 stelde een getinte huidskleur gelijk aan de status van slaaf: Alle negers, mulatten of mestiezen, die zijn geboren of geboren zullen worden in deze provincie, en al hun nakomelingen, reeds geboren of nog geboren te worden, zijn hierbij verklaard tot, en zullen eeuwig blijven, absolute slaven.

http://www.africaserver.nl/wozow/tentoonstelling/index.html

Een deel van de koloniale roof is dus in Amerika gebleven, in handen van verwanten, 'criollos', directe nakomelingen van Europeanen. Ze hadden vele 'lieden van gemengd-bloed' (mestiezen, mulatten) voldoende geassimileerd om hun dienaren en bondgenoten te worden tegenover indianen en als slaven ingevoerde negers.

Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


mesties 1.1

((vooral) in Nederland; verouderend)

iemand met gemengd Europees en Aziatisch bloed, met name in voormalig Nederlands-Indië en in de Filipijnen: kind van een blanke vader en een inlandse moeder (of omgekeerd); Indo-Europeaan; indo
Vooral in historiserend gebruik.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een mesties…

is een halfbloed; is een persoon

  • [Plaats] komt voor in voormalig Nederlands-Indië en op de Filipijnen
  • [Rang of hiërarchische positie] werd lager gewaardeerd dan een blanke, maar hoger dan andere bevolkingsgroepen
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een getinte huidskleur
  • [Betrekking of relatie] is het kind van een blanke (meestal Europese) vader en een inlandse moeder of omgekeerd

Algemene voorbeelden


In de bevolking van de nederzettingen van de VOC kwamen al spoedig veel Indo-Europeanen voor. Die werden 'Mestiezen' genoemd; het woord Indo-Europeaan dateert van na de VOC.

http://www.voc-kenniscentrum.nl/themas.html

In Manila leidde Van der Haeghe voor het eerst een normaal leven. Hij had er veel contact met mestiezen, die hem beter bevielen dan de 'specken' (Spanjaarden) [...]. Zijn verhaal biedt een goed beeld van de koloniale samenleving op de Filipijnen.

NRC,

Driehonderdvijftig jaar duurde de bemoeienis van de Nederlanders met Java [...]. In negen essays brengt Nico Dros verschillende episoden uit dit bewogen tijdvak tot leven en dringt daarbij diep door in de terra incognita van de javaanse wereld. Het gaat steeds om de confrontatie tussen Nederlandse kolonialen en andere bevolkingsgroepen: mestiezen, Chinezen, Javanen.

http://www.nnbh.com/indones2.htm,