met Gods hulp


met Gods hulp 1.0

met de hulp van God; als God wil helpen

Algemene voorbeelden


Ik weet, alhoewel onze weg erg lang zal zijn en moeilijk om onze vrijheid te verkrijgen, toch zullen we met Gods hulp dit eens bereiken.

Morgenster, Jaap Scholten,

Ik ga hier nu weg, dus met Gods hulp en die van de ANWB ben ik er binnen een uurtje.

De klokkenluider, Tomas Ross,