met onwillige honden is het kwaad hazen vangen


met onwillige honden is het kwaad hazen vangen 1.0

het is moeilijk om iets te bewerkstelligen wanneer men wordt tegengewerkt door zijn eigen medewerkers

Algemene voorbeelden


Sinds het vorige kabinet heerst in Den Haag de overtuiging dat het met onwillige honden kwaad hazen vangen is.

NRC,