met vrucht


met vrucht 1.0

met goed resultaat; met succes

Algemene voorbeelden


Het volgen en met vrucht beëindigen van dit soort cursussen levert niet onvoorwaardelijk een contract op bij een grote uitgeverij.

Mijmeringen van een ongeduldige lezer, John Vervoort,

Men probeert kandidaten te weren die ongeschikt zijn om de studie met vrucht te volgen.

NRC,

Een certificaat wordt slechts verleend aan een zekere hoeveelheid met vrucht behaalde credits.

http://www.vormingsinstituut-gpp.be/toelichting/index.html