metriek


A - Leer, stelsel e.d.

metriek 1.0

leer van de versbouw, in het bijzonder van de patronen voor metrum en ritme die worden gevormd door het aantal, de lengte of de beklemtoning van lettergrepen en woorden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Metriek…

is een leer

 • [Geheel] is een onderdeel van de poëtica
 • [Gebied] bestudeert in versregels de patronen voor metrum en ritme die ontstaan door het aantal, de lengte of beklemtoning van lettergrepen en woorden, en verder de verdeling van verzen over regels en hun samenvoeging tot grotere gehelen als strofen

  Algemene voorbeelden


  Klemtoonstructuren worden ook wel metrische structuren genoemd, omdat noties uit de metriek er een rol in spelen. Jambes zijn w-s-structuren op lettergrepen; trocheeën zijn s-w-structuren.

  http://www.dbnl.org/tekst/neij002univ01_01/neij002univ01_01_0009.htm,

  metriek 1.1

  wijze van versbouw, vooral op het vlak van metrum en ritme, eigen aan een dichtwerk, dichter of poëtisch genre; soms ook concreter voor: de maatsoort

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  Na 1560 gingen de eerste dichters over op het gebruik van de 'Franse mate'; daarbij is geen sprake meer van vrijheid; regels dienen, afhankelijk van het eindrijm, 12 of 13 lettergrepen te tellen. Nadat op deze manier de regellengte was vastgelegd volgt er een tweede fase, waarin de eigenlijke metriek tot ontwikkeling komt. Dit hield in, dat men lettergrepen begon te ordenen volgens een vast patroon, afwisselend beklemtoond en onbeklemtoond.

  http://www.dbnl.org/tekst/hout001verz01/hout001verz01_008.htm,

  metriek 2.0

  leer van de maatsoorten in de muziek

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Metriek…

  is een leer

  • [Gebied] bestudeert de maatsoorten in de muziek

   Algemene voorbeelden


   I.t.t. andere lessystemen, neemt dit boek de Harmonieleer (niet de toonladders) als uitgangspunt voor de theorie. In Blok 5 brengen we het onderdeel 'tijd' wél onder de aandacht in o.a. ritmiek en metriek.

   http://www.showerzone.nl/studio/txt/muziekboek.htm,

   metriek 2.1

   wijze waarop maat en ritme in een muziekstuk zijn gecomponeerd of ten gehore worden gebracht

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

   Algemene voorbeelden


   Dirigeren doet hij eigenlijk nauwelijks. Zijn bijna minimalistische gestiek koppelt hij aan een eigenzinnige lichaamstaal en een [...] zeer expressieve gelaatsmimiek. Een en ander heeft voor gevolg dat sommige artikulaties en frazeringen verrassend knap klinken, terwijl een deel van de metriek en de discipline van het samenspel er toch wel wat onder lijdt.

   De Standaard,

   metriek 3.0

   systeem met parameters voor metingen op het gebied van efficiëntie, prestaties, voortgang, kwaliteit, producten e.d.; soms ook specifieker voor een van deze parameters zelf

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een metriek…

   is een systeem

   • [Functie] dient om metingen uit te voeren
   • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op het meten van efficiëntie, prestaties, voortgang, kwaliteit, producten e.d.

    Algemene voorbeelden


    Ook kan het analyseren van modellen, bijvoorbeeld door simulatie of metrieken, een goed hulpmiddel zijn voor kwaliteitsverbetering.

    http://www.computable.nl/artikels/archief8/d10ag8dr.htm,

    Woordfamilie


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    metriek 4.0

    (wiskunde)

    wiskundige functie die de afstand tussen twee elementen vastlegt in een metrische ruimte

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een metriek…

    is een functie

    • [Functie] dient om te berekenen
    • [Onstoffelijke inhoud] drukt afstand uit in een metrische ruimte

     Algemene voorbeelden


     Een pseudo-Riemannse metriek die een singuliere ruimte-tijd beschrijft is zelf een singulier punt in een geschikte ruimte van equivalentieklassen van dergelijke metrieken.

     http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/serie5/deel03/mrt2002/pdf/landsman.pdf,

     B - Decimaal

     metriek 1.0

     decimaal
     Slechts aangetroffen in de onderstaande verbinding.

     Vaste verbindingen


     metriek stelsel

     1. decimaal stelsel van maten en gewichten, met als grondeenheid voor lengte, oppervlakte en inhoud de meter en zijn tiendelige veelvouden en delen

      Pas in 1650 kreeg Meppel een eigen ijkplaats. En na 1814 zorgde Napoleon voor de invoering van het metrieke stelsel dat dit oude systeem aan de kant zette.

      Meppeler Courant,