mindmap


mindmap 1.0

(neologisme)

schematische weergave van een bepaald onderwerp of een bepaald probleem, meestal vormgegeven in een soort diagram met in het midden het centrale onderwerp of probleem en daaromheen zijdelings betrokken begrippen in de vorm van teksten, plaatjes, etc.

Semagram


Een mindmap…

is een weergave

 • [Doel of bestemming] wordt gebruikt om creatieve processen te ondersteunen en om het leren en onthouden van begrippen te stimuleren
 • [Onstoffelijke inhoud] heeft betrekking op één centraal onderwerp, thema of probleem

  Algemene voorbeelden


  Een mindmap verschilt van een diagram in vooral één opzicht: een mindmap heeft uitdrukkelijk het vertrekpunt van een lineaire gedachtenreeks met een logische opeenvolging van relevante begrippen: deze opeenvolging wordt nu 'omgezet' in een visuele ruimte. Daarbij wordt de visuele ruimte benut, maar tevens ondergeschikt gemaakt aan de gedachtengang: de visuele ordening biedt slechts een hulpmiddel om het denkproces op zijn inhouden te analyseren. Het 'wat' moet 'zichtbaar' worden. In die zin is de mindmap artificieel; dat is overigens de zwakke plek van vele overeenkomstige technieken.

  http://www.demaatschap.nl/mindmap.htm

  De mindmap: Pak een vel papier en zet stedelijke distributie in het centrum.

  http://www.psd-online.nl/,

  U ziet dat een A-4tje al snel te klein is voor een mindmap.

  http://www.psd-online.nl/,

  Blijkbaar kan een lineair uitgeschreven denkproces niet dat overzicht bieden waar een mindmap wél toe in staat is: een visueel verband blijkt een méérwaarde te bevatten als het aankomt op het creatief bedenken van nieuwe concepten.

  http://www.demaatschap.nl/mindmap.htm

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een mindmap creëren
  • een mindmap uitwerken

  Ga vooral niets uit de weg, kleine gebeurtenissen en daaruit voortvloeiende gedachten hebben dikwijls een interessante betekenis [...]. Eenmaal zo bezig merkt u vast dat dit zeer vanzelfsprekend lukt. Op deze wijze creëert u een mindmap.

  http://www.zelfhulp.be/MEI%202002_4.pdf

  U kunt meer papier nemen, maar ook contact met het PSD opnemen, om uw mindmap verder uit te werken en mogelijke innovaties in kaart te brengen.

  http://www.psd-online.nl/,

  in voorzetselgroep


  • de structuur van een mindmap

  De structuur van een mindmap kan vooralsnog geheel willekeurig zijn: geen enkele mindmap hoeft op een andere te lijken.

  http://www.demaatschap.nl/mindmap.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Etymologie


  Aard herkomst leenwoord
  Vroegste datering 2001
  Brontaal Engels
  Vorm in brontaal mind map
  Betekenis in brontaal idem