minutenlang


minutenlang 1.0

die of dat verschillende minuten duurt; gedurende enige minuten; vaak met de nadruk op de voortdurende herhaling of lange duur van het genoemde en daardoor op de intensiteit, saaiheid of verveling die ermee samenhangt: verscheidene minuten na elkaar aanhoudend; onafgebroken gedurende enige minuten

Algemene voorbeelden


In een documentaire op tv over Mozambique is er een minutenlang aangehouden beeld van een groep zwarten die op een kustvaarder zitten [...]. Je ziet op hun gezichten hoe deze mensen genieten van de luwte, van de rust, van de open ruimte.

De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

We bleven zo minutenlang staan, zachtjes heen en weer wiegend, terwijl haar gesnik langzaam minder werd.

Crisis four, Andy McNab,

Ik kan naar die foto minutenlang kijken zonder er genoeg van te krijgen, steeds weer zoekend naar aanknopingspunten.

NRC,

Er heerste al minutenlang een stilte.

De lift: naar het filmscenario van Dick Maas, Gerben Hellinga,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een minutenlange ovatie
  • minutenlang geronk
  • minutenlange monologen
  • minutenlange shots

Knopfler plakte er nog een briljante solo aan vast, die zo bol stond van poëzie en inspiratie dat de hele zaal rechtveerde voor een minutenlange ovatie.

De Standaard,

De schrijver tikte tegen het scherm en schudde aan de laptop. Het loeder kreeg weer kuren [...]. Het lichte geknor van daarnet ging soms over in minutenlang geronk.

Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

We zien de vleugel van het vliegtuig en minutenlange shots van het wolkendek, afgewisseld met beelden van stripverhalen.

De Standaard,

Wie Terlingens minutenlange monologen nog eens terughoort kan zich hooguit verbazen over zoveel wartaal, maar leuk was het wel.

NRC,