misverstand


misverstand 1.0

verkeerd beeld; misvatting; misconceptie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een misverstand…

is een idee

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] klopt niet; is incorrect
 • [Onstoffelijke eigenschap algemeen] is mentaal

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • bestaan
  • leven
  • ontstaan

  Worstelen is in Nederland een relatief onbekende sport. Er bestaan veel misverstanden over omdat andere vechtsporten vaak gebruik maken van worsteltechnieken.

  http://www.worstelbond.nl/

  Ik voel me vooral verwant met de onafhankelijke cinema, hoewel daar nogal wat misverstanden over bestaan. Zelfs de zogenaamde onafhankelijke films die nu gemaakt worden, worden verdeeld door grote studio's.

  De Standaard,

  Neushoorns zijn van oorsprong niet hulpbehoevend - het zijn taaie overlevers, geen prehistorische monumenten met een afgedaan concept. Het voornaamste dat op hun beproefde ontwerp valt aan te merken is dat ze een toevoeging aan de neus hebben, waarover in Aziatische landen het misverstand leeft dat ze in gemalen vorm medicinale eigenschappen bezit.

  NRC,

  Bij lezer H. Callens uit Herk-de-Stad (DS 1 april), en mogelijk bij anderen, leeft een misverstand over de consequenties van de vergelijking tussen de Grote Van Dale en het Groene Boekje dat beter meteen kan worden rechtgezet.

  De Standaard,

  De klinisch psycholoog wordt op geen enkele wijze 'geparamedicaliseerd' of gelijk gesteld met de paramedici. Dit hardnekkige misverstand is ontstaan door een verkeerde interpretatie van de artikels 14 en 23 in het wetsontwerp.

  http://www.health.fgov.be/AGP/nl/projecten/faq300102.htm,

  Bij het doorbladeren van het boek kon ik met moeite een glimlach onderdrukken. Ik dacht, weer zo'n boek dat totaal ongenuanceerd homeopatische middelen aanraadt bij allerlei ziekteverschijnselen [...]. Door dit soort boeken worden mensen op het verkeerde been gezet, op deze manier ontstaan er grote misverstanden over homeopathie.

  http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

  Lisa Caputo, woordvoerder van Hillary Clinton, zei dat er kennelijk een misverstand is ontstaan bij verslaggever Marian Burros van de New York Times over wat wel en wat niet voor publikatie was bedoeld. "Dat misverstand bestond niet bij de andere journalisten die bij lunch aanwezig waren."

  NRC,

  als object bij een werkwoord


  • een misverstand in het leven roepen
  • misverstanden wekken

  Zo riep in de eerste helft van de negentiende eeuw de Duitse chemicus Justus von Liebig het misverstand in het leven dat vlees direct dichtgeschroeid moet worden, zodat de gezonde en voedselrijke vleessappen bewaard zouden blijven. Een blik in een willekeurig kookboek toont aan dat dit inderdaad een veelvoorkomend misverstand is.

  https://www.kokswereld.nl/content/opinie/groenewold_bronnen.html

  Het ging overigens niet zomaar om prentjes: de verzamelobjekten werden door de chocoladefabrikanten chromo's genoemd, een begrip dat een grandeur uitstraalde die het papier waarop de afbeeldingen gedrukt werden, ver oversteeg. Ik mag ze graag opnieuw bekijken [...]. Hun leerrijk karakter staat buiten kijf, ook al riepen ze soms een misverstand in het leven. Ik heb bijna twee decennia lang gedacht dat de Afrikaanse lepelaar een manshoge vogel was, tot ik in Planckendael per ongeluk bijna op een eksemplaar trapte.

  De Standaard,

  Het voorschrijven van bepaalde personen, gebeurtenissen, concrete verschijnselen en ontwikkelingen zou daarom misverstanden wekken over de aard van historische oriëntatiekennis.

  http://www.slo.nl/e21/Slo/guest/000/001/000/002fs?ECT=2=4=1=0,

  Mijnerzijds zou ik er aan toe willen voegen dat deze onderscheiding uit didactisch oogpunt wel verhelderend is, maar ook gemakkelijk het misverstand kan wekken dat het ethische iets is dat er naderhand bij komt.

  http://home.wxs.nl/~srw/,

  • een misverstand uit de wereld helpen
  • misverstanden rechtzetten
  • een misverstand uit de weg ruimen
  • misverstanden voorkomen

  Allereerst wil ik een wijdverbreid misverstand uit de wereld helpen, en dat is de gedachte dat computers het wiskundig werk van ons kunnen overnemen.

  http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/serie5/deel03/sep2002/pdf/beukers.pdf,

  Eind juni gaf Goudsmit in Caïro een lezing voor de dienst voor oudheden waar ook de Egyptische pers op uitgenodigd was. Goudsmit denkt dat hij zo het misverstand uit de wereld geholpen heeft en hoopt in de nabije toekomst DNA bij de apen te kunnen isoleren.

  De Standaard,

  Hiermee is meteen ook een misverstand rechtgezet: langdurige zorg en ondersteuning komt niet in de plaats van de bestaande acute, episodische, (medische) zorg die echter wél een integraal onderdeel wordt van langdurige zorg en ondersteuning wanneer een cliënt specialistische zorg nodig heeft.

  http://www.flanderscare.devsite.be/sites/default/files/Uploads/discussie%2022%20april%20v2.pdf,

  Berends zet het misverstand recht dat de gefusilleerden plunderaars of zelfs willekeurige slachtoffers zouden zijn, die op straat waren opgepikt. Alle slachtoffers, zo maakt hij in zijn boek duidelijk, waren afkomstig uit SD-gevangenissen.

  NRC,

  Eerst moeten we echter een hardnekkig misverstand uit de weg ruimen. Het misverstand dat we hier te doen zouden hebben met iets dat vergelijkbaar is met communisme, dat wil zeggen met een communistische staatseconomie, of met socialisme.

  http://www.elim.nl/ned/platform.htm

  Om misverstanden te voorkomen: Iemand die goed geleefd heeft zal ook zeker in een liefdevolle sfeer terecht komen, ongeacht of deze persoon zich wel of niet bewust is van begrippen als reïncarnatie of karma, chakra's of aura's.

  http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

  ( (vooral) in België)
  • een misverstand van de baan ruimen

  Een eerste misverstand ruimt hij al gauw van de baan: "Yoga zal nooit in de plaats komen van sport."

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • een economisch misverstand

  Kok's voorganger als PvdA-voorman, Den Uyl, leed nog aan het economische misverstand dat hogere inkomens voor werknemers en ambtenaren een goed recept waren om de economische groei en de afzet van het bedrijfsleven te bevorderen.

  http://www.nijenrode.nl/nl/

  "Een rampzalig economisch misverstand, dat bijna universeel wordt gedeeld zowel door leken als door professionele economen, is het geloof dat dalende prijzen gelijk zijn aan deflatie en dat deze moeten gevreesd en, indien mogelijk, voorkomen worden."

  http://rothbard.be/blog/153-lage-prijzen-als-tegengif-voor-deflatie

  • een groot misverstand

  Er bestaat een groot misverstand over Florida. Met name dat het niet meer is dan een bestemming voor de massatoerist die onder een palmboom op zijn krent wil zitten en vermaak zoekt in kitscherige pretparken.

  De Standaard,

  • een hardnekkig misverstand
  • een taai misverstand
  • een veelgehoord misverstand
  • een veelvoorkomend misverstand
  • een wijdverbreid misverstand
  • hardnekkige misverstanden

  Het is een grote vergissing te denken dat ouderen door het achteruitgaan van hun lichamelijke en geestelijke vermogens niet meer zouden kunnen leren zwemmen. Dat is absoluut niet waar! Een ander hardnekkig misverstand is dat veel ouderen zelf van mening zijn dat ze te oud zijn om te leren zwemmen.

  http://zid.nrz.nl/Html/Veel%20gestelde%20vragen.htm#Aanvang

  De verzekeringsmaatschappijen hebben wel gelijk als ze zeggen dat de ABS-remmen - uit onwetendheid - niet goed gebruikt worden door een meerderheid van de autobestuurders. Daarover hebben we het in deze rubriek overigens al meermaals gehad, onder meer in de hoop het taaie misverstand dat je met ABS korter kunt remmen uit de wereld te helpen.

  De Standaard,

  De bewering van Kooiman berust op een taai misverstand.

  NRC,

  Een veelgehoord misverstand is dat je verkouden kan worden van de kou.

  http://www.nieuwsblad.be/cnt/jobat_3360,

  Rekeningrijden is bedoeld om de automobiliteit terug te dringen. Dit is een veelgehoord misverstand.

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Rekeningrijden/000609-a.html,

  De vraag komt voort uit het wijdverbreide misverstand dat wat natuurlijk is, ook automatisch gezond is.

  http://www.nea-nederland.nl/

  Raskins kortverhalige terugkeer naar haar Aarschotse kinderjaren levert een bijzonder mak en overbodig boek op. Afscheid van steen berust vooral op het wijdverbreide misverstand dat herinneringen door de wonderlijke daad van het schrijven sowieso literatuur opleveren.

  De Standaard,

  Helaas vormt het culinaire domein een vruchtbaar terrein voor vele hardnekkige misverstanden met een vermeende wetenschappelijke basis. Zo riep in de eerste helft van de negentiende eeuw de Duitse chemicus Justus von Liebig het misverstand in het leven dat vlees direct dichtgeschroeid moet worden, zodat de gezonde en voedselrijke vleessappen bewaard zouden blijven. Een blik in een willekeurig kookboek toont aan dat dit inderdaad een veelvoorkomend misverstand is.

  https://www.kokswereld.nl/content/opinie/groenewold_bronnen.html

  Over Paveses politiek engagement hebben decennia lang hardnekkige misverstanden de ronde gedaan.

  De Standaard,

  • het tragische misverstand
  • een vreselijk misverstand

  Berusten we dan ook in het tragische misverstand dat die voorzieningen er alleen voor minder welgestelde mensen zijn?

  http://www.e-stem.nl/,

  Het idee is dat de huidige staat de armen bevoordeeld door hun uitkeringen en subsidies en onderwijs en gezondheidszorg, etc. te geven en dat ze dus in een vrije markt slechter af zouden zijn. Dit is volgens mij een vreselijk misverstand.

  http://www.henrysturman.com/dutch/artikelen/liber.html

  met infinitief met te


  • het is een misverstand te denken dat

  Het is een misverstand te denken dat de Russische natuurkunde in de jaren dertig achterliep op die in het Westen.

  NRC,

  Het is dus een misverstand te denken dat alleen superrijken zich een boot kunnen permitteren.

  De Standaard,

  Het is een misverstand te denken dat die onderdelen geen onderhoud vragen, ook al kunnen ze niet roesten.

  http://www.halfords.nl/

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: over

  • misverstanden over deze drank
  • een misverstand over Florida
  • misverstanden over melk
  • misverstanden over dit onderwerp

  Whisky is een dankbaar gespreksonderwerp, maar lang niet alles wat er over gezegd wordt, is waar. Zo doen er al jaren enkele misverstanden over deze drank de ronde.

  http://www.delicatessenhuis.nl/

  Er bestaat een groot misverstand over Florida. Met name dat het niet meer is dan een bestemming voor de massatoerist die onder een palmboom op zijn krent wil zitten en vermaak zoekt in kitscherige pretparken.

  De Standaard,

  De kreet 'melk is goed voor elk' is niet zozeer een moderne uitvinding van een reclamebureau, maar heeft zijn oorsprong in dieperliggende opvattingen en misverstanden over melk.

  http://users.pandora.be/multiple.sclerose/Zuivel.html

  Hoewel [...] de media vaak aandacht besteden aan euthanasie, zijn er nogal wat misverstanden over dit onderwerp.

  http://www.nvve.nl/

  in voorzetselgroep


  • op een misverstand berusten

  Elke kwalificatie dat ozontherapie 'gevaarlijk' zou zijn berust op het misverstand dat ozon - bij inademing in grotere hoeveelheid is het namelijk giftig voor de longen - door de mond zou worden toegediend.

  http://www. kpg. nl/therapie. html

  We willen dit essay besluiten met erop te wijzen dat de keuze voor of tegen een smalle of brede moraal in feite op een misverstand berust, met name de opvatting dat de smalle en brede moraal niet met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

  http://www.smslgv.be/tijdschrift/jaargangen/2000/nr1/ethiek_en_christelijke_insp.htm,

  • tot misverstanden leiden

  Het begrip nirvana leidt gemakkelijk tot misverstanden. Zo wordt het vaak gelijkgesteld aan het westerse begrip 'hemel'. De kernbetekenis van nirvana is: vrij zijn van het bepalende gevolg van karma, vrij zijn van gehechtheid aan illusies, gemoedsaandoeningen en verlangens.

  http://www.digilife.be/schoolnet/boeddhisme.doc

  met telwoord ervoor


  • veel misverstanden

  Worstelen is in Nederland een relatief onbekende sport. Er bestaan veel misverstanden over omdat andere vechtsporten vaak gebruik maken van worsteltechnieken.

  http://www.worstelbond.nl/

  met substantief ervoor


  • een aantal misverstanden
  • een reeks misverstanden

  Er bestaan een aantal misverstanden over de juiste schrijfwijze van sliptong.

  http://www.visbureau.nl/vissoorten.htm

  Er bestaan in de sportwereld een aantal misverstanden die krachttraining waarbij kinderen betrokken zijn, in een vrij ongunstig daglicht stellen.

  http://home.tiscalinet.be/sportkine/tekst_6.htm,

  Vanaf de 13de eeuw was er ook een "heterodoxe" stroming die (al dan niet terecht) met zijn opvattingen in verband werd gebracht: het zogenaamde "Latijnse averroïsme". Ook al berustte het vooral op een reeks misverstanden (zoals Ernest Renan voor het eerst heeft aangetoond), dit "averroïsme" heeft een belangrijke rol gespeeld in de Europese filosofische en wetenschappelijke ontwikkeling; in Italië, meer in het bijzonder in Padua, zou men nog "averroïsten" vinden tot in de 17de eeuw.

  http://www.flwi.ugent.be/cie/RUG/deley20.htm,

  met onbepaald voornaamwoord


  • allerlei misverstanden

  Aan de orde komt onder andere de ontwikkeling van de standaardtaal als een bijzondere variëteit van het Nederlands. Daar sluit bij aan de situatie rond andere variëteiten in het Nederlands, de dialecten en allerlei misverstanden en vooroordelen daaromtrent.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Het feit, een jongen of een meisje te zijn, drukt zich zeer vroeg uit [...]. Toch zijn er allerlei misverstanden die gangbaar zijn zonder dat zij kritiek uitlokken. Waarom beschouwt men een jongen die het prettig vindt tezamen met de meisjes touwtje te springen bijv. eerder dan te gaan voetballen met de jongens als homoseksueel, als hij dan toch duidelijk het andere geslacht verkiest?

  http://users.skynet.be/sky50779/seks.htm

  • enig misverstand
  • enige misverstanden

  Ik waardeer oprecht uw tactvolle en voorzichtige stijl, maar niettemin moet het mij van het hart dat ik enig misverstand meen te bespeuren in deze hooggeleerde faculteit van de Rechtsgeleerdheid. Immers, u lijkt te suggereren - wellicht totaal onbedoeld - dat politici alleen in verkiezingsperiodes af te rekenen hebben met een hectische agenda. Ik kan u nochtans volmondig het tegendeel bevestigen.

  https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/persberichten/eerstesteenlegging-van-de-bibliotheekextensie-van-de-faculteit-rechtsgeleerdheid-van-de,

  Wanneer wij het over rotan hebben, moeten eerst enige misverstanden uit de weg geruimd worden. Men spreekt vaak over rietmeubelen of rieten manden, enz. [...]. Rotan is een slinger/klimplant die hoofdzakelijk groeit in de oerwouden van de Indische Archipel.

  http://www.intratuin.nl/buiten/tuinmeubelen/

  • nogal wat misverstanden

  Zoals gezegd moeten er nogal wat misverstanden uit de weg worden geruimd. Zo denken veel mensen dat psychische problemen per definitie door een arbeidsconflict worden veroorzaakt.

  http://www.tn.tudelft.nl/hop/,

  In de praktijk bestaan er nogal wat misverstanden over de toepassing en de achtergrond van het instrument planschade.

  http://www.aelmansadvies.nl/nieuws/nieuwsitem_print.asp?id=518,

  Vaste verbindingen


  ergens geen misverstand over laten bestaan

  1. iets duidelijk laten zijn

   Tijdens de talloze televisiedebatten en in editorialen en in vrije tribunes in de geschreven pers viel ook op dat diezelfde tegenstanders van de harde lijn de strijd tegen extreem-rechts veelal vernauwen tot de strijd tegen het racisme. Laat daar geen misverstand over bestaan, racisme is en blijft een misdaad tegen de mensheid en moet alsdusdanig altijd en overal bestreden worden.

   http://www.resistances.be/reflexnl.html,

   Ik wil er dan ook geen enkel misverstand over laten bestaan. Voor de PvdA geldt: handen af van de individuele huursubsidie.

   http://www.wouterbos.nl/renderer.do/menuId/42767/sf/23127/returnPage/23127/itemId/12861/realItemId/12861/pageId/49372/instanceId/42760/,

   Laat er geen misverstand over bestaan: ik ben nog steeds tegenstander van het gebiedsgericht beleid.

   Meppeler Courant,

   Ik heb er nooit enig misverstand over laten bestaan dat ik geen jurist ben, ook al hebben mijn juridische collega's wel eens gezegd, als ze aardig tegen mij wilden zijn, dat dit niet aan mij te merken was.

   http://www.law.uu.nl/sim/publ/baehr/,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  misverstand 2.0

  verkeerd begrepen boodschap die onenigheid of problemen kan veroorzaken; het verkeerd begrijpen van elkaar, wat tot een negatieve houding naar elkaar toe of een ongewenste toestand kan leiden; miscommunicatie

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een misverstand…

  is een boodschap

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt anders opgevat dan bedoeld
  • [Gebruikswijze] wordt gecommuniceerd
  • [Werking of functionering] wordt verkeerd begrepen
  • [Gevolg of resultaat] kan tot onenigheid of een ongewenste toestand leiden

  Algemene voorbeelden


  Vier dagen geleden had ze hem opgebeld. Na het misverstand met de balletjes in tomatensaus hadden ze elkaar niet meer gezien of gehoord. De onwennigheid aan de lijn duurde tien seconden, daarna waren alle plooien gladgestreken.

  Blanco, Peter Terrin,

  Spandoeken werden meegedragen met teksten die geen ruimte lieten voor misverstanden: "Lang leve Wit-Rusland", "Onafhankelijkheid" en "Weg met Loekasjenko".

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • in het spel zijn

  Volgens B. is er 'op de één of andere manier' iets fout gegaan in de communicatie tussen de verschillende partijen. 'Er is een misverstand in het spel ', zegt ze.

  Meppeler Courant,

  "Er moet een misverstand in het spel zijn. We hebben nog nooit een Epo-geval meegemaakt." Volgens de Merode had alleen een teamarts uit Litouwen verklaard dat een wielrenster tijdens een trainingskamp voor de Spelen bloeddoping had toegepast.

  De Standaard,

  • leiden tot

  Een misverstand over balbezit leidde wat simpel tot de gelijkmaker, die 7-7 op het scorebord zette.

  Meppeler Courant,

  Bas Sorgdrager en Wilbert Vleeming brachten de stand op gelijke hoogte, maar een misverstand in de verdediging leidde tot een 9-10 achterstand.

  Meppeler Courant,

  • ontstaan
  • rijzen

  Ook kan er een misverstand zijn ontstaan over de hoogte waarop het vliegtuig mocht vliegen omdat vliegtuigbemanningen van de vroegere Sovjetunie gewoon zijn die in meters uit te drukken en niet in voet.

  De Standaard,

  Met ingang van 1 september worden bijvoorbeeld de persbriefings op het ministerie van Buitenlandse Zaken enkel nog in het Chinees gehouden. De vroegere Engelse vertalingen werden afgeschaft. Protesten van de journalisten die ondermeer aanvoerden dat er zo veel misverstanden zullen ontstaan, werden weggewuifd.

  De Standaard,

  'Waar is mijn geld, Heimen?' vroeg Marva. 'Jouw geld?' 'Ons geld. Waar is het?' 'Ik zou het niet weten,' zei Stiller. Hij sloeg zijn benen over elkaar. 'Volgens mij is hier een misverstand aan het ontstaan. Ik ben hier niet om jou verantwoording af te leggen, ik ben hier omdat we Lino hebben gedwongen.'

  De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

  Maatschappelijk werkers die met kansarmen in contact komen, kunnen vanuit hun dienst een brugfunctie vervullen tussen de (kansarme) ouders en de school. Vaak zijn hier immers communicatiestoornissen en ontstaan er daardoor misverstanden. De maatschappelijk werker kan enerzijds de ouders inlichten over de verwachtingen, de werkwijze, de visie en de gewoonten van de school, anderzijds kan men aan de school de problemen en knelpunten van het gezin kenbaar maken om zo het wederzijds contact te verbeteren. Pas als men elkaar beter begrijpt, zal men ook positiever staan tegenover elkaar.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

  Abel Tasman zette hier nooit voet aan wal. Toen een aantal bemanningsleden van zijn schepen de Zeehaen en Heemskerck in het noorden van het Zuidereiland per sloep aan wal wilde gaan, rees een fataal misverstand. De autochtone bewoners, de Maori's, raakten van het klaroengeschal van de moderne zeeschepen en de aanblik van de blanke medemens zodanig in paniek, dat ze vanaf hun kano's de Nederlanders aanvielen.

  https://www.nrc.nl/nieuws/1990/10/23/tasmans-angst-10441382-a1144319,

  Dat lijkt me verstandiger en van hieruit brieven schrijven naar al mijn vrienden, nee, da's ook verkeerd, geen woorden, het is te vroeg daarvoor, ik zal ze op de verkeerde manier formuleren en de vrienden zullen altijd opnieuw verkeerd begrijpen, zo bestendig ik het misverstand dat er nu al gerezen is, maar wat moet ik doen?

  Het tranenmeer, Elisabeth Marain,

  als object bij een werkwoord


  • misverstanden vermijden

  "In mijn job krijg ik te maken met Chinese zakenlui die Mandarijns spreken. Als we dezelfde taal gebruiken, kunnen we heel wat misverstanden en kommunikatieproblemen vermijden", zegt zij.

  De Standaard,

  Veel bulls betekent minder bears - tot zover is dit gemakkelijk te volgen - en, zoals u weet, betekent minder bears meer kans op een ommekeer in de markt. We bedoelen dan naar beneden, om misverstanden te vermijden.

  http://iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=14907,

  Het gemengd dubbel is meer afwachtend dan dubbel dames of dubbel heren. Om misverstanden te vermijden, moet het koppel op elkaar ingespeeld zijn. Zo kan de tactiek aangepast worden aan de individuele capaciteiten van beide spelers.

  http://users.pandora.be/VAG.Evergem/frame/tips/tactiek_GD.htm

  • misverstanden veroorzaken

  Dankzij de grammatica leer je correct praten zonder lastige misverstanden te veroorzaken.

  http://users.pandora.be/orientaal/info.html#arabisch

  met adjectief ervoor


  • grote misverstanden
  • pijnlijke misverstanden
  • vreselijke misverstanden

  ADHD'ers hebben vaak een beperkte kijk op zichzelf. Zij hebben nauwelijks een idee van de invloed en uitwerking die zij hebben op andere mensen. Dit leidt vaak tot grote misverstanden en diep gekwetste gevoelens.

  http://www.adhd.nl/indexorigineel.html

  'Desiree vertelde me dat u erg aangeslagen bent. In de war ook. Ze had de indruk dat u de indruk had...' 'Heeft Desiree u gestuurd?' 'Ze is erg bekommerd. Er zijn pijnlijke misverstanden aan het ontstaan. Wij zijn allemaal in de war. U, ik, Desiree, de ouders, Reynders, mijn goede goede vriend Reynders.'

  Donderdagmiddag. Halfvier, Kristien Hemmerechts,

  Dat was nog niet zo makkelijk, want in een brief moet je heel precies de waarheid schrijven. Als de ander je verkeerd begrijpt kunnen er vreselijke misverstanden ontstaan, zoveel begreep ik toen al wel.

  De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • gerezen misverstanden

  Verduidelijk uw bedoelingen. Neem eventuele gerezen misverstanden weg. Maak duidelijk wat u wel wilt en wat u niet wilt.

  http://www.neobemiddeling.be/blog/een-leidraad-voor-cruciale-gesprekken

  Geschat wordt dat meer dan 70% van alle klachten berust op een misverstand, meestal op het gebied van de communicatie: te hoge verwachtingen hebben, elkaar niet goed begrepen hebben, iets niet goed uitgelegd hebben. In bijna alle gevallen kunnen de over en weer gerezen misverstanden in een open gesprek worden opgelost.

  http://www.kaakchirurg.nl/pub/,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: over

  • misverstanden over wederzijdse verwachtingen

  Misverstanden over wederzijdse verwachtingen - bijvoorbeeld tussen ouders en school - kunnen tot veel problemen leiden.

  http://www.scp.nl/boeken/studies/studie28/nl/Samenvatting.htm,

  Voorzetsel: tussen

  • een misverstand tussen twee medewerkers
  • een misverstand tussen mensen
  • een misverstand tussen de spelers

  Oorzaak van het ongeval was een misverstand tussen twee medewerkers van het zwembad. Daardoor voegde een van hen de zeer agressieve stof caustic soda samen met chloor en ontstond de chloorwolk.

  NRC,

  Er is altijd een zeker misverstand tussen mensen, hoe dicht ze ook bij elkaar staan, over de bedoelingen van de ander.

  In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

  K. D. werd op de liberopositie vervangen door K. V. die drie weken niet had getraind. Dit zorgde voor een erg nerveuze wedstrijdaanvang van VTD en in veel aanvallende fouten en misverstanden tussen de spelers.

  http://surf.to/vtd/,

  Het was deze middag duidelijk te zien dat beide teams de competitiepunten bijeen moeten sprokkelen, want voetballend stelt het allemaal niet zoveel voor. Veel foute passes over en weer en veel misverstanden tussen de spelers onderling.

  Meppeler Courant,

  in voorzetselgroep


  • door een misverstand

  Het basisstramien is bekend: kind A heeft iets ergs gedaan, bijvoorbeeld een mank hondje in het water gegooid, zodat het bijna verdronk. Door een misverstand krijgt kind B hiervan de schuld.

  NRC,

  De goochelaar is driftig op zoek naar een nieuwe relatie en heeft een advertentie geplaatst. Drie dames hebben op deze advertentie gereageerd: mevr. Baltink, mevr. van Melcheren en mevr. Kaspers. Door een misverstand verschijnen ze alledrie op eerste kerstavond. De goochelaar heeft dus een probleem en met moeite probeert de goochelaar zijn drie afzonderlijke afspraken uit elkaar te houden.

  http://www.toneelfonds.be/fiches/HOTEL%20RESTAURANT%20DE%20STER.html

  • op een misverstand berusten

  Wanneer u niet tevreden bent over uw notaris, vraag dan gerust een persoonlijk onderhoud. Misschien berust alles op een misverstand of op te hoog gestelde verwachtingen.

  http://www.notaris.be/

  Geschat wordt dat meer dan 70% van alle klachten berust op een misverstand, meestal op het gebied van de communicatie: te hoge verwachtingen hebben, elkaar niet goed begrepen hebben, iets niet goed uitgelegd hebben.

  http://www.kaakchirurg.nl/pub/,

  • leiden tot misverstanden

  Het is bijvoorbeeld mogelijk om te proberen ambigue zinnen te vermijden. Die zouden immers gemakkelijk tot misverstanden bij de luisteraar kunnen leiden.

  http://odur.let.rug.nl/~vannoord/papers/breinmakers/node12.html,

  Maar met die misvormde klinkers is het veel erger [...]. Ik versta ze soms niet eens en dat leidt tot de raarste misverstanden. "Pappa, mag ik een aai?" Natuurlijk. Ik begin m'n dochter bereidwillig te strelen, blijkt ze trek te hebben in zo'n ding van een kip [...]. Klinkervorming is bij mijn weten geen vak dat op school wordt onderwezen en je hoeft maar even naar de radio te luisteren om te weten dat de keurige ij-klank z'n langste tijd gehad heeft.

  NRC,

  Arts en verpleger kennen de patiënt op een andere manier. Als hun communicatie niet optimaal is, leidt dat vaak tot misverstanden. In mijn boek geef ik het voorbeeld van mevrouw Van Nelle (alle namen zijn verzonnen, nvdr.). In verslagen van de verplegers las ik over haar euthanasiewens en over haar euthanasiegesprekken met dokter Glas, terwijl dokter Glas zelf nooit met haar over euthanasie sprak. Integendeel, hij zei juist expliciet dat hij zijn handelingen louter als pijnbestrijding beschouwde.

  De Standaard,

  ADHD'ers hebben vaak een beperkte kijk op zichzelf. Zij hebben nauwelijks een idee van de invloed en uitwerking die zij hebben op andere mensen. Dit leidt vaak tot grote misverstanden en diep gekwetste gevoelens.

  http://www.adhd.nl/indexorigineel.html

  • zonder misverstanden

  Dankzij de grammatica leer je correct praten zonder lastige misverstanden te veroorzaken.

  http://users.pandora.be/orientaal/info.html#arabisch

  Ik zou niet hebben gekucht, me niet hebben versproken en ik had geen fouten gemaakt of dwalingen verkondigt en u had moeiteloos, zonder misverstanden alles precies begrepen zoals ik het bedoeld had.

  http://www.priesteropleiding.nl/arienskonvikt/scripts/nws_show.php?id=386,

  met substantief ervoor


  • een, het aantal misverstanden
  • een reeks misverstanden
  • reeksen misverstanden

  En evident is het gebrek aan humor van de meeste Vlamingen, en van zelfs een deel der Antwerpenaren, de oorzaak van een aantal misverstanden en van lezersbrieven in deze krant.

  De Standaard,

  In de loop van jaren verbeterde Helga's geheugen, maar dat leidde niet tot vermindering van het aantal misverstanden.

  NRC,

  Bij de immigratiediensten brengt de familienaam Perez de bevoegde ambtenaar in de war en hij maakt van Juan en Dottie een echtpaar. Dat is het begin van een reeks misverstanden die soms oerkomische vormen aannemen.

  De Standaard,

  Plotselinge ziekte richtte in Helga's hoofd zo'n ravage aan, dat haar geheugen nog slechts functioneerde als een telefooncentrale waarin een bom is ontploft [...]. Familieleden, vrienden, artsen en verpleegsters spanden zich in om te ontdekken wat in deze wanorde nog normaal functioneerde. Soms slaagde zo'n poging, maar dikwijls leidde het tot reeksen misverstanden.

  NRC,

  met telwoord ervoor


  • veel misverstanden

  Het was deze middag duidelijk te zien dat beide teams de competitie-punten bijeen moeten sprokkelen, want voetballend stelt het allemaal niet zoveel voor. Veel foute passes over en weer en veel misverstanden tussen de spelers onderling.

  Meppeler Courant,

  met onbepaald voornaamwoord


  • allerlei misverstanden

  Kortom, in de hulpverlening kunnen allerlei misverstanden ontstaan doordat ouderen en hulpverleners verschillende verwachtingen hebben.

  http://www.nisbo.org/dementie2.htm,

  De ene zegt: "Therapie heeft me verlost van mijn angsten"; de andere stelt: "In therapie hebben mijn vrouw en ik allerlei misverstanden besproken, en nu kunnen we verder met veel minder wrijvingen".

  http://users.skynet.be/oase/watispsy.html

  • enig misverstand

  Om het u gemakkelijk te maken hebben wij pakketten van diensten samengesteld, tegen vaste tarieven. Op die manier weten zowel u als wij waar we aan toe zijn, zonder enig misverstand.

  http://www.jcom.nl/pakketten.html

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen