modaal partikel


modaal partikel 1.0

partikel dat modaliteit aangeeft

Algemene voorbeelden


Omdat in de communicatie tussen docent en leerling het nuanceren van een mededeling heel belangrijk kan zijn, is er ook aandacht voor modale partikels ('Hou toch eens op met dat geklets').

http://www.ivnnl.com/