moeder-overste


moeder-overste 1.0

hoogste positie in een nonnenklooster of van een nonnenschool; non die aan het hoofd van een klooster staat; hoogste kloosterzuster

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een moeder-overste…

non; is een persoon

 • [Rang] staat aan het hoofd van een klooster
 • [Activiteit of handeling] neemt de beslissingen in het klooster

  Hoofdsemagram: non


  Algemene voorbeelden


  Eerst bezocht ik alle nonnenkloosters die ik maar kon vinden. Er waren er drie, van verschillende orden. Ik huurde een tolk en bracht aan alle drie een bezoek. Ik sprak met de moeder-oversten, van wie twee tijdens de oorlog al in Siena waren geweest.

  Het wonder, Frederick Forsyth,

  In het vervolg gaan ze ook voor mij bidden. Heeft moeder-overste beloofd.

  Het onvermogen, Giovanni Peirs,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de moeder-overste van het Ivanovski-klooster in Tobolsk
  • van de school]

  Volgens een andere lezing gaf een bediende van de Romanovs de juwelen aan de moeder-overste van het Ivanovski-klooster in Tobolsk en overhandigde deze de juwelen kort voor haar dood aan haar assistente, Marfa Oezjintseva.

  NRC,

  Onze non was tevens de moeder-overste van de school, vandaar dat we haar alleen maar 's ochtends hadden.

  http://books.google.nl/books?id=mfp2AAAAQBAJ&pg=PT99&lpg=PT99&dq=%22moeder-overste+van+de+school%22&source=bl&ots=QcivhDsIv9&sig=ZT_lTrIg6jc-ZLA2jVJHR-T3LCY&hl=nl&sa=X&ei=Gj-gU43WLYnFPa-0gNAI&ved=0CCcQ6AEwAg#v=onepage&q=%22moeder-overste%20van%20de%20school%22&f=false,