moerasvogel


moerasvogel 1.0

vogel die in moerassen leeft; vogel die in moerasgebied leeft

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een moerasvogel…

is een vogel; is een dier

 • [Woongebied] leeft in moerassen; leeft in moerasgebied
 • [Verscheidenheid] is bijvoorbeeld de roerdomp, de waterhoen en de kiekendief

  Hoofdsemagram: vogel


  Algemene voorbeelden


  Vogels broeden minder. De water- en moerasvogels hebben het afgelopen jaar minder goed gebroed in Nederland dan in voorgaande jaren. Vooral de moerasvogels laten de laatste jaren een wisselend beeld zien.

  News.nl,

  Met betrekking tot natuurlijkheid worden cijfers berekend voor Natuurlijkheid waterpeilverloop, Mogelijkheden vismigratie, Compleetheid gradiënt water-land en de Compleetheid gebiedseigen organismen/levensgemeenschappen. Ten aanzien van biodiversiteit wordt de Kansrijkdom voor doelsoorten en de Internationale betekenis voor water- en moerasvogels bepaald.

  http://home01.wxs.nl/~necov/wintermeeting1999_sv.html

  "Ik trouw met ze," had Wouter geïroniseerd, "als zij in ruil voor uw naam, uw fortuin en uw geslacht, bereid blijkt mij volledig vrij te laten om net zoals nu door de Moeren te zwerven en niets anders te doen tenzij te kijken hoe de mieren en de pieren en de moerasvogels het maken."

  Martha, Lut Ureel,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding