moment suprême


moment suprême 1.0

moment dat van beslissende betekenis is; belangrijktste moment; hoogtepunt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een moment suprême…

is een moment; is een tijd

   Algemene voorbeelden


   Bij de VVD is Lubbers totaal afgeschreven. Maar hoe staat het in zijn eigen CDA? Aanvankelijk gingen alle verliespunten van het WAO-weekeinde naar fractieleider Brinkman. Hij had de overstap naar de VVD gemaakt, om vervolgens vlak voor het moment suprême, en nadat de PvdA tot inkeer was gekomen, weer naar huis terug te keren.

   NRC,

   En altijd opnieuw dat waterdichte zinnetje 'de democratisch verkozen leiders van de acht machtigste landen ter wereld'. [...]. En dan zie je Bush hartelijk lachen om iets wat Chirac hem in het oor fluistert (in welke taal?), en Verhofstadt die met zichzelf van contentement geen blijf weet, en dan moment suprême, de leiders van de zes of acht armste landen die ook een handje mogen komen schudden, zich gedragen als arbeiderskinderen op het jaarlijkse kerstfeestje van de baas van hun vader.

   Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

   Regisseur en scenarist komen moeilijk ter zake. In afwachting van het moment suprême wordt de kijker onledig gehouden met vele grapjes over het verschil in huidskleur van John en Charlie.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • aanbreken
   • naderen
   • vormen

   Hij registreerde alles met een onnavolgbaar opslagvermogen en met een zakelijkheid die menig manager jaloers zou kunnen maken. Het was altijd zo geweest en hij voelde zich hierbij op een eenvoudige manier in zijn nopjes. Het was zijn taak: alles verzamelen tot zijn moment suprême was aangebroken. Bij het laatste oordeel kon hij dan eindelijk in actie komen.

   Oud zeer, Mieke Gossaert-Verschuere,

   Vanuit bepaalde hoek was eindelijk het 'moment suprême' aangebroken om de kunst definitief uit haar ivoren toren te halen en naar het volk te brengen, een argument waarop de minister ook al alludeerde.

   http://www.vti.be/,

   Naar het model van Socrates in de gevangenis, werd er eerst wijsgerig gekout totdat het moment suprême aanbrak. Het kiezen van het middel was niet zonder belang voor de reputatie: de strop van de afzichtelijke dood (nodus informis leti) was iets voor slaven en vrouwen: iemand van virtus paste het wapen.

   NRC,

   En dan nadert le moment suprême. Piloot Potoms jaagt nog enkele vlammende gasstoten zijn ballon in. Het lawaai doet enkele kleuters uit het ondertussen toegestroomde kijkerspubliek verschrikt achteruitdeinzen. Om 21.05 precies klimmen we in de mand en voor we tijd hebben om schrik te krijgen is het blokkeer-touw losgegespt en hangen we 457 meter boven de Oostakkerse grond.

   De Standaard,

   "Het komende jaar vormt het moment suprême van de regeerperiode en wordt over de bestaansreden van de regering wordt beslist", beklemtoont de partijvoorzitter.

   De Standaard,

   met koppelwerkwoord


   • het moment suprême zijn

   In een paar weken kan je volgens de spreker tot 70.000 Duitse mark (bijna anderhalf miljoen frank) verdienen. Gewoon door familieleden, vrienden en kennissen tot in Veenendaal te slepen en hen aan te zetten ook lid te worden van Titan. Het moment suprême is de onthulling dat je "slechts" 4.500 mark (90.000 frank) moet betalen om rijk te worden.

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • het hoogtepunt in de witwasserij

   De koffer met bankbiljetten die op de balie van de bank wordt gezet, vormt [...] nog altijd het moment suprême in de witwasserij.

   NRC,

   Voorzetsel: van

   • het moment suprême van de regeerperiode

   "Het komende jaar vormt het moment suprême van de regeerperiode en wordt over de bestaansreden van de regering wordt beslist", beklemtoont de partijvoorzitter.

   De Standaard,

   in voorzetselgroep


   ( Frequent aangetroffen.)
   • op het moment suprême

   Het ziekenhuis was niet gewaarschuwd dat de kaping beëindigd ging worden. Dat was men op het moment suprême vergeten.

   Morgenster, Jaap Scholten,

   Met hun verhalen van verloskundigen en van barende vrouwen zelf, geven zij de zwangere vrouw een idee van wat haar op het moment suprême te wachten staat.

   De Standaard,

   Ik heb het gevoel niets te weten, niets gelezen te hebben en het beetje kennis dat ik bezit heb ik op het moment suprême niet paraat.

   http://www.wereldraadsel.nl/pdfs/corr5.pdf,

   "Op het moment suprême, vlak voor het toernooi, kwam Euro.2000 droog te staan. Weg was de beloofde substantiële bijdrage."

   ANP,

   • tot het moment suprême

   Door beeld en geluid wordt de spanning vakkundig opgevoerd, tot het moment suprême. Partijvoorzitter Van Velzen brult in de microfoon: "Elco Brinkman, Onze man!"

   NRC,

   met dat-zin


   Als daarna het licht was gedoofd, verscheen op het doek een certificaat van de Board of Film Censors ten teken dat de hoofdfilm ging beginnen. In dit geval was het Dial M for Murder van Hitchcock, niet een van zijn beste werkstukken maar alleen al de moeite waard om het moment suprême dat Grace Kelly een schaar plant in de rug van haar belager, een door echtgenoot Ray Milland gehuurde insluiper.

   NRC,

   met bezittelijk voornaamwoord


   • zijn moment suprême

   Hij registreerde alles met een onnavolgbaar opslagvermogen en met een zakelijkheid die menig manager jaloers zou kunnen maken. Het was altijd zo geweest en hij voelde zich hierbij op een eenvoudige manier in zijn nopjes. Het was zijn taak: alles verzamelen tot zijn moment suprême was aangebroken. Bij het laatste oordeel kon hij dan eindelijk in actie komen.

   Oud zeer, Mieke Gossaert-Verschuere,

   moment suprême 1.1

   moment waarop iemand een orgasme krijgt; moment waarop iemand klaarkomt; moment waarop iemand zijn hoogtepunt bereikt of beleeft

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een moment suprême…

   is een orgasme; is een moment

     Hoofdsemagram: orgasme


     Algemene voorbeelden


     Joz sprong meteen uit bed en opende de balkondeur. Tijdens het moment suprême had hij - in een spontane reflex - ook nog zijn hand op mijn mond gelegd. Daar was ik behoorlijk van geschrokken, zoiets had hij nog nooit gedaan. Gelukkig maar. Ik houd niet van zuinige mannen in de liefde. Evenmin van in de liefde zuinige vrouwen.

     In liefdes naam, Greta Seghers,

     Door het samenballen van de sexualiteit in één hevig moment suprême, is het ik-verlies te verwaarlozen en het bereiken van dat moment kan een overzichtelijk, gemakkelijk hanteerbaar, gerationaliseerd techniekje worden.

     Het geminachte kind, Guus Kuijer,