monomeer


monomeer 1.0

(scheikunde [scheikunde])

kleine molecule die zich onder invloed van druk, warmte of een katalysator met gelijkaardige moleculen verbindt tot lange moleculaire kettingen of polymeren; ook: de chemische verbinding of substantie die uit monomere molecules bestaat en waarmee polymere stoffen kunnen worden gemaakt

Semagram


Een monomeer…

is een molecule

 • [Stoffelijke eigenschap algemeen] bestaat uit een groep atomen, vaak koolstof en waterstof
 • [Stoffelijke eigenschap algemeen] heeft de eigenschap zich met andere monomere moleculen in moleculaire kettingen te verbinden tot polymeren
 • [Onderscheid of tegenstelling] staat tegenover een dimeer, oligomeer en polymeer, die verwijzen naar moleculen of complexen die uit meerdere, al dan niet gelijke, onderdelen bestaan

  Algemene voorbeelden


  De structuur van hemoglobine is bepalend voor de gasuitwisseling. Het molecuul bestaat uit vier identieke monomeren met elk aan het einde een zogenaamde heemgroep.

  http://www.akkie.dds.nl/www.rbc1/index.html

  Onderzoekers van de universiteit van Nanjing hebben nu een elektrochemische methode beproefd voor het maken van een folie van geleidend polythiopeen van hoge kwaliteit. Zij gingen uit van een oplossing van het monomeer in boriumfluoride-ethylether. In deze oplossing werden twee plaatvormige elektroden aangebracht [...]. Op één van deze elektroden vormde zich toen door polymerisatie een film van polythiofeen.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  monomeer 2.0

  (scheikunde [scheikunde])

  bestaand uit een verbinding van monomeren; de eigenschappen van een monomeer hebbend

  Algemene voorbeelden


  Gras-, kruiden- en tuindaken [...]. Aanvullende of bijzondere uitvoeringsrichtlijnen volgens opgave fabrikant/leverancier. PVC dakbanen (met monomere weekmakers). Verbindingstechnieken overlappen. Thermisch lassen. PVC dakbanen worden met hete lucht homogeen aan elkaar verbonden.

  http://www.vebidak.nl/