morgendienst


morgendienst 1.0

het 's morgens verrichten van beroepsbezigheden volgens een dienstrooster; beroepsbezigheid 's morgens
Gebruikelijk in deze betekenis is vooral het synoniem ochtenddienst.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Morgendienst…

is een handeling

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • morgendienst hebben

   We gaan vanavond even naar de kroeg. Er even uit. Niet te lang want mijn vriend moet er om 5 uur weer uit, die heeft morgendienst.

   http://www.trombose.nl/lotgenoten/toonbericht.asp?whichpage=10&pagesize=10&M_ID=4663,

   Helaas, wij kunnen niet. Harm heeft morgendienst.

   http://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=127&t=1496119,

   met adjectief ervoor


   • vaste morgendienst

   Er wordt gewerkt in vaste morgendienst (van 5u tot 13u). Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de opstart van de bakkerij.

   jobs.renego.be/vacatures/onderhoud+hasselt/45

   Samen met onze klant te Heusden-Zolder zijn we op zoek naar een onderhoudstechnieker die in de vaste morgendienst wil werken.

   http://jobs.eecho.info/archive/job/50954013-technieker-vaste-morgendienst-heusden-zolder.html,

   morgendienst 1.1

   aaneengesloten periode waarin men volgens een dienstrooster in de morgenuren werkt

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een morgendienst…

   is een periode; is een tijd

     Algemene voorbeelden


     In de mijnen werd ondergronds gewerkt in ploegendiensten. Er waren drie diensten: Morgendienst van 06.00 tot 14.00 uur. Middagdienst van 14.00 tot 22.00 uur. Nachtdienst van 22.00 tot 06.00 uur.

     http://www.demijnen.nl/sites/demijnen.betawerk.eu/themes/demijnen/leskist/lesdrie.swf

     Morgendienst. Deze dienst begint om 08:30 uur op competitiedagen (met de kleuren groen, blauw en rood op het schema aangegeven) […]. Op niet-competitiedagen eindigt de morgendienst om 12:30 uur. U kunt dan vertrekken nadat u de afsluitende werkzaamheden heeft verricht […]. Middagdienst. Er is alleen middagdienst op competitiedagen. Deze dienst sluit dan aan aan de morgendienst.

     http://www.amelte.nl/template_1.php?menu_id=314,

     Er zat een laagje rijm op mijn fiets, die de hele nacht tegen de gevel had gestaan. Ik sprong er op en reed tegen de stroom verpleegsters in die voor de morgendienst aankwamen.

     De baan van gaan en gissen, Bruno Bartels,

     morgendienst 2.0

     godsdienstoefening die 's morgens gehouden wordt; godsdienstoefening in de morgenuren

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een morgendienst…

     is een religieuze dienst

       Algemene voorbeelden


       In Notkers Vita Karoli nu, wordt op zeker moment het verhaal verteld van een Grieks gezantschap dat naar Aken kwam: Toen dan de Grieken na de morgendienst ter ere van de keizer op de zondag na Epifanie voor zichzelf in hun eigen taal Gods lof zongen en Karel zich, verscholen, over de lieflijkheid van hun gezangen had verbaasd, beval hij zijn eigen geestelijken niets te eten totdat zij dezelfde antifonen in Latijnse vertaling aan hem voordroegen.

       http://www.latijnseliturgie.nl/

       Een morgendienst ziet er meestal zo uit: welkom en mededelingen; aanvangslied; votum en groet; zingen; begingebed; leefregel; zingen (hierna gaan de kinderen naar de nevendienst); schriftlezing; zingen; preek; muzikaal moment (als moment van bezinning); eindgebed; zingen; (de kinderen komen weer terug); collecten; slotzang; zegen.

       http://www.ngk-assen.nl/index.php?id=demorgendienst,

       De liturgische vieringen vinden 4x per dag plaats: 1) 07.30: Morgendienst; 2) 12.10: Eucharistieviering; 3) 17.30: Dienst van de lezingen; 4) 19.30: Vespers (in het Gregoriaans). De liturgische vieringen staan in de traditie van de R.K.-liturgie, maar zijn met creativiteit samengesteld.

       http://www.crosswinds.net/~priorijemmaus/1939.htm