moveren


moveren 1.0

((vooral) in Nederland; formeel)

iemand aanzetten om iets te doen, iemand bewegen tot iets

Semagram (extra betekenisinformatie)


Moveren…

is een handeling

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: om

   • moveren om iets te doen

   Aan de gemeente valt niet te verwijten dat het cliëntenplatform niet echt vorm heeft gekregen, dat zou worden georganiseerd door GGZ maar de mensen zijn niet te moveren om actief te zijn.

   http://www.apeldoorn.nl/data/TER/docs/politiek/avs/politiekemarkt/2008/mei/regionaalkompasv220508.doc,

   Vaste verbindingen


   moverende redenen (hebben)

   1. specifieke redenen (hebben) die iemand aanzetten of doen besluiten tot iets

    Als arts kan men uiteraard individueel moverende redenen hebben om een verzoek om als vertrouwensarts op te treden af te wijzen; collectief kan de beroepsgroep dit echter niet, en zijn Districts Huisartsen Verenigingen (DHV's) en GGD'en hiervoor aanspreekbaar.

    http://www.johannes-wier.nl/,

    Vanaf dit seizoen staat in de reglementen van de KNVB dat het Feyenoord-stadion de enige locatie is voor de cupfinale. Volendam-manager Jan Brouwer verklaarde vanochtend dat zijn club eventueel gebruik gaat maken van de zogenaamde 'moverende redenen' die een uitzondering op de bondsreglementen mogelijk maken. Brouwer noemde de finale tussen Volendam en Feyenoord een ongelijke strijd, aangezien de Rotterdamse bekerhouder door veel meer publiek gesteund zal worden.

    NRC,

   om moverende redenen

   1. vanwege specifieke redenen die men heeft om iets te doen of tot iets te besluiten

    Om moverende redenen verving de VPRO op het laatste moment de door filmcriticus David Thomson voor de BBC vervaardigde documentaire over Greenaway door een andere introductie, een simpelweg Peter Greenaway getiteld Duits televisieportret van Thomas W. Klinger uit 1992.

    NRC,

    Thans heeft Sofie van Kleef het gerechtshof in Arnhem laten weten om persoonlijke 'moverende redenen' af te zien van het hoger beroep.

    Meppeler Courant,

   om iemand moverende redenen

   1. vanwege specifieke redenen die men heeft om iets te doen of tot iets te besluiten

    Lokale overheden en officiële vertegenwoordigingen in het buitenland kunnen om hen moverende redenen afwijken van deze richtlijn.

    http://www.4en5mei.nl/01mei.html,

    De heer Van der Woude heeft om hem moverende redenen gemeend op dit moment niet aan dit verzoek te moeten voldoen.

    Meppeler Courant,

    Maar als twee mensen geheel uit vrije wil een slaapkamer ingaan om daar om hen moverende redenen de liefde, de seks of allebei tegelijk te bedrijven, doen ze de deur toch niet voor niets achter zich dicht?

    NRC,

    Wij hadden ook kunnen wachten tot een gedetailleerd 'plan de campagne' zou zijn uitgewerkt. Maar dat acht de commissie om haar moverende redenen niet juist. Uit: D, Bridge.txt., 1999.

    http://www.xs4all.nl/~tnopc/bc80/main.html,

   moveren 1.1

   ((vooral) in Nederland; formeel)

   iemand bezighouden, iemands aandacht in beslag nemen; iemand drijven

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Algemene voorbeelden


   Volgens mij is er op het ogenblik een schreeuwende behoefte aan transparantie van machtsuitoefening aan de ene kant en controle daarop aan de andere kant. Het is niet voor niets dat ik in de staatscommissie voortdurend naast de burgemeester van deze stad heb gezeten. Ik weet dat dit onderwerp hem, en zijn politieke geestverwanten, zeer moveert. Het moveert mij ook bijzonder.

   http://raad.delft.nl/commissies/algemeen/2000/AlgCie%20240500.htm,

   Deze maand startte het forum van de Innovatiematrix. Veertig Nederlanders geven door middel van een aantal gefilmde portretten aan wat hen moveert en motiveert.

   http://e-zine.kennisnet.nl/index.php?section=titels&action=view&archive_id=455,

   Geconstateerd is dat het heel belangrijk is om voortdurend in gesprek te zijn met medewerkers over wat mensen moveert en niet moveert om een goede prestatie te leveren.

   http://www.oldebroek.nl/gol/webgen.nsf/pages/_F3D5F2673F6C6B3FC12574580031B865/$file/Raadsbrede+comm.+Middelen+14.05.08.doc,

   moveren 2.0

   ((vooral) in Nederland; formeel)

   iemand treffen, boeien, interesseren; ook: iemand ontroeren, iemand interesseren

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.1 : 2.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Moveren…

   is een werking

     Algemene voorbeelden


     Hoe zou jij het vinden als ik de gehele theorie van Foucault zou gaan bespreken en bij ieder detail een nieuw onderwerp zou openen? Uit hetgeen ik eerder zei volgt dat het antwoord zo moet luiden: dat is mij om het even. Als het me niet moveert, klik ik verder.

     http://forum.scholieren.com/archive/index.php/t-552477.html,

     Promoties als stimulans of leidraad voor de geïnteresseerden, voorlichting met een educatief karakter zonder belerend over te komen. Persoonlijke promotie die moveert en niet irriteert, met perfect afgesteld geluid in een sfeervolle entourage.

     http://www.spellerij.nl/TonTabben/infotainment.html,

     Kunst helpt ervoor te zorgen dat je in je ziel geraakt wordt; helpt ervoor te zorgen dat je niet dichtvriest. Kunst moveert, het zet je in beweging en dat is een voorwaarde voor ontwikkeling. Kunst ontwikkelt!

     http://www.filostart.nl/cms/cm/docs/opdracht%20Rotterdam%202007.doc,

     moveren 3.0

     (recht en misdaad; (vooral) in Nederland; formeel; weinig gebruikt)

     iets voorstellen, iets opwerpen als mogelijkheid

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Moveren…

     is een handeling

       Algemene voorbeelden


       Het is trouwens ondenkbaar voor ieder rechtsgebied een gespecialiseerde rechter gereed te houden. Tegen deze achtergrond past niet om - zoals soms wordt aanbevolen - specialisatie te moveren om zuiver efficiency redenen, bijvoorbeeld in de vorm dat de rechter zich geheel tot het beslissen van geschillen binnen een bepaald rechtsgebied of aantal rechtsgebieden beperkt.

       http://www.rechtspraak.nl/actueel/showdetail_homepage.asp?act_id=3679=43=1,