myriade


myriade 1.0

((vooral) geschreven taal)

ontelbare menigte; enorme hoeveelheid
Oorspronkelijk wordt met myriade een tienduizendtal bedoeld. Vaak in het meervoud en vaak gevolgd door een zelfstandig naamwoord in het meervoud, al dan niet in een voorzetselbepaling.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een myriade…

is een menigte; is een hoeveelheid

 • [Deel] bestaat uit een grote hoeveelheid mensen, dieren of zaken, hetzij gelijksoortig, hetzij verschillend van aard
 • [Aantal of hoeveelheid] is een enorme, ontelbare hoeveelheid

  Algemene voorbeelden


  De Eagle XIII dook in de dikke wolkenlaag die bijna de gehele oppervlakte van de planeet Venus bedekte. Na enige tijd werd de oppervlakte vaag zichtbaar, niet helemaal vlak, maar zonder de talloze kraters die ze op andere planeten hadden aangetroffen. Wel vertoonde de korst myriaden scheuren en barsten, barstjes en scheurtjes die deden denken aan het craquelé in de verflaag van oude schilderijen.

  Landing, Ef Leonard,

  Elke leek die door een telescoop keek, kon waarnemen dat de maan pokdalig is, de zon vlekken heeft en dat myriaden sterren op geweldige afstanden van de aarde staan. Maar niet elke leek wílde kijken, en ook niet elke wetenschapsbeoefenaar. Een aantal hoogleraren aan de Universiteit van Padua weigerde door de telescoop te kijken.

  NRC,

  De prestatie van de beurs hangt uiteindelijk alleen af van de ekonomische groei in ons land en de rest van de wereld, en een myriade faktoren die daarmee verband houden: de olieprijs, de dollarkoers en de effekten van de Europese eenheidsmunt zijn er slechts enkele van.

  De Standaard,

  Als hij op zijn rechterzij lag, hoorde hij het onbedaarlijke concert van de myriaden krekels in de tropische nacht.

  Siegfried, Harry Mulisch,

  De lichte tijd brak aan en de kou werd draaglijker. Kleur verscheen in de lucht. Myriaden muggen kwamen opzetten.

  Franklin, Thomas Lieske,

  Gestut door myriaden kussens zat hij pontificaal overeind op de sofa die voor hem in de werkkamer van Tresckow was neergezet.

  Het overspelige gras, Louis Ferron,

  Combinatiemogelijkheden


  Vaste verbindingen


  een myriade aan

  1. een overvloed aan

   Behalve onderzoek naar klimaat, economie, MIPS en gezondheid bevat de Enthoven-agenda een myriade aan onderzoek naar andere landbouw, ander transport, andere energiesystemen, andere bouw, andere belastingen en vooral naar de bestuurlijke mechanismen van de verandering.

   NRC,

   Een myriade aan verenigingen: vakbonden, ouderverenigingen, gepensioneerden- en patiëntenbonden, natuurliefhebbersorganisaties, sportbonden, federaties van spuitwaterfabrikanten, verenigingen van theaterdirecteurs, wijk- en buurtcomités. Vele daarvan worden zelfs passief of actief ondersteund door de overheid.

   De Standaard,