na-aper


na-aper 1.0

(pejoratief)

iemand die iets of iemand na-aapt; iemand die iets of iemand min of meer exact nadoet, nabootst, imiteert, navolgt, kopieert
Vaak met de bijgedachte dat iets slaafs nagevolgd wordt zonder inzet van eigen oorspronkelijkheid, vindingrijkheid en vernieuwingsvermogen of met de bijgedachte dat het navolgen op een overdreven, opzichtige wijze gebeurt.

Semagram


Een na-apen…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] doet iemand min of meer exact na in woord en/of gebaar of maakt iets na naar het voorbeeld van een ander

  Algemene voorbeelden


  Ik herinner mij dat Jappen na-apers waren. Ik herinner mij dat de beste mensen van de wereld in Israël waren gaan wonen. Ik herinner mij dat Eken bij Nederland hoorde en dat je zelf ook bij Nederland hoorde.

  De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

  Ik merk bij mezelf dat wanneer ik te lang naar anderen kijk ik soms onbewust ga na-apen. En daar wordt niemand blij van. Na-apen is niet tof. Zelf de na-aper zijn is gewoon irritant, maar na-geaapt worden is nog irritanter. Iemand die net even hetzelfde zelfportretje maakt als jij, die net even dezelfde settings pakt bij portretten van anderen. Nee. Nee. Nee.

  https://www.paperboats.nl/persoonlijk/mijn-eigen-wijsheden-over-het-creatieve-proces/

  Een schrijver die voortdurend aan Dostojewski denkt en dat voorbeeld voor ogen heeft [...] wordt of schizofreen of een naäper.

  Alles moet over, Carel Peeters,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • op sensatie beluste na-apers
  • de grootste na-aper
  • simpele na-apers

  Het lijkt erop dat op sensatie beluste na-apers met de verspreiding van poederbrieven verantwoordelijk zijn voor de groeiende paniek onder de bevolking.

  De Telegraaf,

  De schrijver V.S. Naipaul kon alleen op het idee komen dat West-Indiërs onproduktief en naäperig zijn omdat Naipaul zelf de grootste naäper van Europeanen is.

  NRC,

  Natuurlijk verhuist de elite van adres zodra er mindere goden of simpele na-apers opdagen. Maar het is duidelijk dat steeds meer Madrilenen in beweging komen om de nieuwe trefplaatsen van cultuur, communicatie en celebriteit te ontdekken.

  De Standaard,

  als object bij een werkwoord


  • na-apers krijgen

  Gies had midden in de strijd zijn positie verlaten! Dit was desertie tegenover de vijand. Hij riskeerde er van vijf tot twintig jaar gevangenis mee. Als de anderen hem bezig zagen, zou hij na-apers krijgen. Dan waren wij binnen de kortste keren de helft van ons peloton kwijt. Dat mochten we niet riskeren.

  Koud, Geertrui Daem,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • na-aper van Europeanen
  • na-apers van Jan Cremer
  • na-apers van Pancho Villa

  De schrijver V.S. Naipaul kon alleen op het idee komen dat West-Indiërs onproduktief en naäperig zijn omdat Naipaul zelf de grootste naäper van Europeanen is.

  NRC,

  Eigen roem stinkt, zegt het spreekwoord, maar de slecht beraden naäpers van Jan Cremer dachten waarschijnlijk: Waarom niet? Stinken doe ik sowieso.

  Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

  Hij spuugde bijna in zijn mobiel en protesteerde dat de bendes die overvallen pleegden op treinen hem heel wat geld kostten, die na-apers van Pancho Villa, en dat aan het eind van de twintigste eeuw!

  De grens van glas, Carlos Fuentes,

  in voorzetselgroep


  • zonder na-apers

  In de literatuur ben je er nooit geweest. Daarom vind ik je zo sympathiek. Je was 'n zonderling, zonder school, zonder naäpers, zonder sjacheraars in je kielzog. Ze hebben nooit een voorloper van je kunnen maken, je nooit als 'n schild kunnen gebruiken voor hun eigen zwakke ideetjes en laffe geblaat.

  Averechts, Gerrit Komrij,

  met substantief ervoor


  • de groep na-apers

  Zoals de echte punk minachting had voor de grote groep na-apers en denigrerend sprak van plastic-punk, blikken de gabbers van het eerste uur met nostalgie terug naar de tijd van donkere fabriekshallen en illegale feesten.

  http://www.terrorworld.net/kranten/1999/trouw1999_12juni.html,

  met aanwijzend voornaamwoord


  • die na-apers

  De tendens is duidelijk. Maastricht heeft er serieuze concurrenten bij, volgens Elsevier en de KeuzeGids. Met angst en beven kijken de Maastrichtse bestuurders naar hun vijanden in Twente, Nijmegen en Tilburg. Studentgericht onderwijs hebben die na-apers daar.

  http://www.observant.unimaas.nl/default.asp?page=/jrg21/obs8/art32.htm,

  Hij spuugde bijna in zijn mobiel en protesteerde dat de bendes die overvallen pleegden op treinen hem heel wat geld kostten, die na-apers van Pancho Villa, en dat aan het eind van de twintigste eeuw!

  De grens van glas, Carlos Fuentes,

  met onbepaald voornaamwoord


  • de vele na-apers

  Het Zwitserse horlogemerk Swatch wilde zijn vakkennis in de verf te zetten en zich onderscheiden van de vele naäpers, en ontwierp een interactieve wereld met video's, beeldwanden, zuilen,… U zult intussen wel begrepen hebben dat er met de opening van een flagship store een pak geld gemoeid is.

  http://www.mm.be/nl/dossiers/MM51dosretail.htm

  met ander, nevengeschikt substantief


  • na-apers en trendvolgers

  En omdat er altijd naäpers en trendvolgers zullen blijven bestaan, is het niet te verwachten dat het aantal merkenconflicten binnenkort zal afnemen.

  NRC,

  • voorlopers en na-apers

  De fabrikant, alleszins publiciteitsbelust, rustte de beruchte Olympiade 1936 uit met duizenden gratis exemplaren. Zo bracht de 2200 het tot standaardstoel van de Wehrmacht, de Reichsbahn en de Reichspost, en is nu nog gangbaar in vluchtelingencentra. Met deze stoel droeg Duitsland aan de normalisatie van het dagelijks leven bij, zestien jaar na de invoering van het genormaliseerde papierformaat A4 ( Leipzig, 1920). De episode is droogjes opgetekend in Form + Zweck en op voorbeeldige wijze geïllustreerd met overzichten van voorlopers en na-apers , "exploded views" van hoekconstructies en historisch propagandamateriaal van een niet mis te verstane nazi-signatuur.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding