nachtdienst


nachtdienst 1.0

het 's nachts verrichten van beroepsbezigheden volgens een dienstrooster; beroepsbezigheid 's nachts

Semagram


Nachtdienst…

is een handeling

 • [Geheel] maakt deel uit van arbeidsverrichtingen die uitgevoerd worden door verschillende mensen volgens een uurrooster met opeenvolgende diensten
 • [Duur] heeft een duur die bepaald wordt door een uurrooster
 • [Tijd] vindt plaats in de nachturen
 • [Object betroffen] heeft betrekking op beroepsbezigheden

Algemene voorbeelden


Nachtdienst kan een negatief effect hebben op het welbevinden van gezonde personen.

http://www.nkap.nl/perl/hdeskvragen?trefwoord=0=vraagdatum=4

Na zijn militaire diensttijd trad hij in dienst als technisch controleur in nachtdienst bij het atoomonderzoekscentrum in Dimona, na akkoord te zijn gegaan met de Wet op de Staatsgeheimen waarin staat dat wie vertrouwelijke bedrijfsinformatie verraadt met vijftien jaar hechtenis kan worden gestraft.

http://www.cidi.nl/isnbr/2004/hoofd3-0704.html,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • nachtdienst hebben
 • nachtdienst lopen
 • nachtdienst verrichten

Als ik nachtdienst heb, kom ik om half acht 's morgens thuis, ontbijt met de kinderen, breng ze naar school, ga slapen en sta om half 4 aan de school.

De Standaard,

Desondanks: wie bezoekt al maanden alle deelbelangen, eet mosselen met de bedreigde zeevissers, snijdt camembert met bange kaasboeren, loopt nachtdienst in verouderde ziekenhuizen?

NRC,

De medewerker kan vanaf 55 jaar zelf bepalen of hij of zij nachtdienst wil verrichten of niet.

http://www.ncfned.nl/

nachtdienst 1.1

aaneengesloten periode waarin men volgens een dienstrooster in de nachturen werkt

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een nachtdienst…

is een periode; is een tijd

   Algemene voorbeelden


   De rustperiode na een nachtdienst is teruggebracht naar de wettelijke periode van 11 uur.

   Meppeler Courant,

   De vijfde week is zwaar: zeven nachtdiensten van 00.00 uur tot 8.15 uur.

   http://www.vno-ncw.nl/frames/frtot1.htm,

   Vaste verbindingen


   nachtdiensten draaien

   1. beroepsbezigheden volgens een uurrooster in de nachturen uitvoeren

    Er zou vooral 's avonds en eventueel 's nachts best eens meer gepatrouilleerd kunnen worden om dat snelvaren tegen te gaan. Het probleem is echter dat de reguliere politie al veel avond- en nachtdiensten op het land draait.

    Meppeler Courant,

    Negen man leiding, twaalf die enkele keer als er niemand ziek is en alle vacatures zijn vervuld. Ze draaien dag-, avond- en nachtdiensten.

    http://www.dakloos.nl/zmag/daklooz/mdr.html

   uit de nachtdienst komen; uit een nachtdienst komen

   1. de werkperiode 's nachts net beëindigd hebben

    Net uit de nachtdienst gekomen liggen enkele leerling-verpleegkundigen verveeld voor de deur van het flatgebouw aan de Pisanostraat. De bezetting van het gebouw, waar hun opleiding is gevestigd, is vlekkeloos verlopen.

    NRC,

    Gaandeweg bewees Saskia Besseling van het korps Utrecht eens te meer dat politievrouwen hun mannetje staan: zij kwam rechtstreeks uit een nachtdienst, zonder een minuut geslapen te hebben en begon aan het eind van de dag aan haar volgende nachtdienst na amper twee uurtjes slaap.

    http://www.politiebond.nl/index.html

   nachtdienst 1.2

   personeel dat nachtdienst heeft

   Semagram


   Een nachtdienst…

   is een groep personen

     Algemene voorbeelden


     De onverschilligheid bij de nachtdienst in het ziekenhuis kon niet groter zijn. Pijn? Wie had er nu geen pijn.

     In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

     Via het nachtzorgsysteem kan de nachtdienst snel ter plekke zijn als dat nodig is.

     http://www.decompaan.nl/

     nachtdienst 2.0

     godsdienstoefening die 's nachts gehouden wordt; godsdienstoefening in de nachturen

     Semagram


     Een nachtdienst…

     is een religieuze dienst

     • [Functie] dient voor godsverering
     • [Tijd] wordt 's avonds gehouden

      Algemene voorbeelden


      Christenen in de hele wereld gaan laat op kerstavond, de dag voor kerstmis, naar de kerk. Ze houden een nachtdienst, zingen liederen en zijn dankbaar voor de geboorte van Jezus.

      http://kinderen.webhotel.be/Godsdienst/christelijke_feestdagen.htm