niet-actieve aandeelhouder


niet-actieve aandeelhouder 1.0

((vooral) in België)

familiale aandeelhouder die niet zelf in het familiebedrijf werkt

Semagram


Een niet-actieve aandeelhouder…

is een aandeelhouder

   Algemene voorbeelden


   De slechte resultaten leidden ook tot gegrom op aandeelhoudersniveau, meer specifiek bij de niet-actieve aandeelhouders. De controle over Carestel is in handen van twee belangrijke familietakken.

   http://www.standaard.be/cnt/dst02032002_089,

   Barbara T. gaf aan dat betrokkenheid, inzet en interesse door de niet-actieve aandeelhouders de sleutel zijn van het succes in het familiebedrijf; alle neuzen dienen in dezelfde richting te wijzen; alle leden van de familie dienen zich achter dezelfde waarden te scharen.

   http://www.deminor.com/sgs/nl/news/6805/panelgesprek-met-barbara-torfs-en-matthieu-boone-