nieuwe wijn in oude zakken


nieuwe wijn in oude zakken 1.0

iets nieuws in een oude, bekende vorm; soms ook in meer moraliserende zin: iets nieuws dat men ten onrechte plaatst binnen een oude vorm; iets nieuws vergt ook een nieuwe vorm
Naar Mattheus 9:17.

Algemene voorbeelden


Het ging me vanmorgen eigenlijk alleen maar om dit ene: Niemand doet zoiets, nieuwe stof op een oude jas, nieuwe wijn in oude zakken. Niemand, toch?

http://wvdschee.home.xs4all.nl/prk/41mar022122.html,

Immers, zonder dit aanvullend initiatief dreigt dit decreet - waarvan de voorbereiding nu reeds meer dan 10 jaar aansleept - herleid te worden tot een toonbeeld van 'nieuwe wijn in oude zakken'.

http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=516

De mogelijkheid om technologie optimaal te benutten, veronderstelt dat niet alleen technologie wordt toegevoegd aan bestaande onderwijs- en leervormen, maar dat onderwijzen en leren geheel nieuw worden bedacht. Geen nieuwe wijn in oude zakken, dus.

http://www.klascement.net/picto/gevangen.htm,