nieuwsbrief


nieuwsbrief 1.0

periodiek verschijnende brief, bulletin, waarin een organisatie, instelling e.d. informatie verschaft over de activiteiten die door haar ontplooid worden en over wetenswaardigheden die liggen op het gebied waarop zij actief is; periodiek informatiebulletin van een instantie
Ook met, in de naam of als naam van het bulletin zelf en dan vaak met een hoofdletter geschreven.

Semagram


Een nieuwsbrief…

is een brief; is een geschrift

 • [Samenstelling] verschijnt in de vorm van een gedrukt blad, maar ook vaak als digitaal document
 • [Functie] dient ter informatie van leden, klanten, personeel of belangstellenden
 • [Frequentie] verschijnt periodiek, meestal met een vaste regelmaat
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt uitgegeven ten behoeve van leden, klanten, personeel of belangstellenden
 • [Betrokkene] wordt uitgegeven door een organisatie, instelling of bedrijf

Algemene voorbeelden


Zoals u in deze nieuwsbrief en in de vorige kan lezen, waren er heel wat activiteiten en nieuwe initiatieven. Er werd vooral intens samengewerkt in beleidsgerichte werkgroepen, er werden voordrachten gegeven, informatie verschaft en er werden nieuwe projecten opgezet die dit jaar zullen worden gerealiseerd.

http://www.seniorama.be/pwo/nb10.htm,

Printing on demand wordt al toegepast bij handboeken, manuals, rapporten, catalogi en nieuwsbrieven.

NRC,

In het vorige exemplaar van de Kennemer Runner's Nieuwsbrief heeft Edith uitgebreid verslag gedaan van Limburg's trots onder de loopestafettes: Vaals-Venlo.

http://www.kennemerrunners.nl/Nieuwsbrieven/Nieuws36.doc

Het onderzoek werd uitgevoerd door Koen Timmerman van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV) van de Katolieke Universiteit Leuven. Het verscheen onlangs in de Nieuwsbrief van het Steunpunt WAV.

De Standaard,

De Ruimtelijke Planner is een nieuwsbrief die je op de hoogte houdt van de nieuwste feiten in het werkveld, aangevuld met interessante interviews en artikels over diverse VRP-manifestaties.

http://www.vrp.be/Intro/intro.htm

Hij verzamelt alles wat met de serie en de schrijvers te maken heeft, en is samen met broer Hans uitgever van de Bob Evers-nieuwsbrief.

http://home.tiscali.nl/~synte076/be/media/rd/,

De Amolf-onderzoekers sloegen aan het rekenen, meldt Onderzoekberichten, de nieuwsbrief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De Standaard,

Nieuwsbrieven boden aanvulling op de directe communicatie met het management door middel van interviews, en behandelden vragen van werknemers.

http://www.resourcesconnection.nl/news/master/FD_Leiderschap_1_dec_2003.pdf,

De Nieuwsbrief Kind en Nieuwe Tijd heeft inmiddels 1300 abonnees.

Algemeen Dagblad,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • bevatten
 • melden
 • uitkomen
 • verschijnen

In verband met de Kerstvakantie verschijnt de volgende Nieuwsbrief van de Open Universiteit Nederland op donderdag 10 januari 2002.

http://www.ou.nl/info-alg-nieuws/Nieuwsbrieven_2001/nieuwsbrief_41-01.htm,

In onze nieuwsbrief die vier keer per jaar uitkomt, staat een evenementenkalender.

http://www.tref.nl/s-hertogenbosch/kinderboerderij/

Deze nieuwsbrief bevat naast informatie over de activiteiten van het project tevens wetenswaardigheden over andere initiatieven ten behoeve van de Drentse zakenvrouw.

Meppeler Courant,

Olijfolie doet niets. Dat meldt de nieuwsbrief International Herpes Bulletin, op gezag van Saoedische en Marokkaanse onderzoekers.

De Standaard,

Elke maand verschijnt een Nieuwsbrief en vier keer per jaar het blaadje De Baobab, waarvan de naam verwijst naar de typisch Afrikaanse apebroodboom.

NRC,

als object bij een werkwoord


 • een nieuwsbrief krijgen
 • een nieuwsbrief ontvangen

Verder ontvangen leden 4 à 5 keer per jaar de activiteitenagenda van de Laurenskerk en 3 keer per jaar een nieuwsbrief.

http://www.laurenskerkrotterdam.nl/vrienden/vrienden.htm

Ouders dragen ook zelf titels aan. Ze kunnen met hun vragen bij ons terecht en krijgen gemiddeld eens in de zes weken een nieuwsbrief met allerlei tips.

Reformatorisch Dagblad,

 • een nieuwsbrief maken
 • een nieuwsbrief publiceren
 • een nieuwsbrief rondsturen
 • een nieuwsbrief sturen
 • een nieuwsbrief toesturen
 • een nieuwsbrief toezenden
 • een nieuwsbrief uitbrengen
 • een nieuwsbrief uitgeven
 • een nieuwsbrief verspreiden
 • een nieuwsbrief versturen
 • een nieuwsbrief verzenden
 • nieuwsbrieven maken
 • nieuwsbrieven publiceren
 • nieuwsbrieven rondsturen
 • nieuwsbrieven sturen
 • nieuwsbrieven toesturen
 • nieuwsbrieven toezenden
 • nieuwsbrieven uitbrengen
 • nieuwsbrieven uitgeven
 • nieuwsbrieven verspreiden
 • nieuwsbrieven versturen
 • nieuwsbrieven verzenden

Al in de jaren tachtig begonnen mensen op de verlaten en brakke stukken grond tuinen aan te leggen. Ze verenigden zich tien jaar geleden in het Detroit Agriculture Network dat nieuwsbrieven uitbrengt en technische hulp verleent.

http://www.antenna.nl/ravage/2001_2002/0210a6.htm,

U krijgt dan drie keer per jaar de Nieuwsbrief toegezonden, alsmede vrijkaartjes voor de jaarlijkse presentatie.

http://huizen.dds.nl/~courtois/nl/folder5.html

Aansluitend op de persbriefing van het college wordt een interne en externe elektronische nieuwsbrief verzonden, respectievelijk ANTenne en DMA-nieuwsbrief.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

In elke provincie een tijdschrift of nieuwsbrief verspreiden met een overzicht van de aangeboden activiteiten en één of meer achtergrondartikels.

http://www.ijd.be/

Elk jaar wordt er tussen de Europese stations een nieuwsbrief rondgestuurd waarin elk station vermeldt welke rassen hij in onderzoek heeft en wat zijn beoordeling ervan is.

http://www.agris.be/nl/fruit/proeven/rastoek.html,

Van dan af krijgen leden de nieuwsbrief toegestuurd met alle info en een exclusieve prentkaart van de karmel.

De Standaard,

De Vlaamse minister-president is van plan regelmatig een nieuwsbrief (DS 6 maart) uit te geven ten behoeve van buitenlandse multiplicatoren die nu hoofdzakelijk uit Franstalige bronnen putten.

De Standaard,

Met de nodige opmaakprogramma's kon een computer op je bureau (desktop) omgetoverd worden tot een instrument om volwaardige bedrijfsbrochures, geboortekaartjes, schoolkrantjes en nieuwsbrieven te maken.

De Standaard,

De Nederlandse Taalunie publiceert een driemaandelijkse nieuwsbrief op cassette: Taalnieuws uit Nederland en Vlaanderen.

De Standaard,

Verder zorgde Pinceel ervoor dat auteurs hun strips kwamen signeren in de winkel, organiseerde hij een paar tentoonstellingen en stuurt hij zijn klanten maandelijks een nieuwsbrief - de Besloten Krant - waarin strips gerecenseerd worden.

De Standaard,

Het Bureau publiceerde 28 Nieuwsbrieven, waarvoor het in 14 landen korrespondenten had.

De Standaard,

'We versturen wekelijks een nieuwsbrief en daarin nemen we dit keer de boodschap van de SHO mee', zegt S. van der Lans van PlanetInternet en HetNet.

de Volkskrant,

Ook ten aanzien van het thuisfront wordt een scala aan activiteiten ondernomen. Zo zijn er onder andere thuisfrontorganisaties opgericht, thuisfrontinformatiedagen georganiseerd en nieuwsbrieven uitgebracht.

http://www.tweede-kamer.nl/applicaties/enquete_srebrenica/HOOFDSTUK_6.PDF,

 • een nieuwsbrief ontwikkelen
 • een nieuwsbrief opzetten

Voor Het Nieuwsblad werd een eigen nieuwsbrief ontwikkeld, bestemd voor de adverteerders en reclamebureaus.

De Standaard,

Er is een studieclub voor milieuvriendelijk tuinieren opgericht en een nieuwsbrief opgezet.

http://www.dekleineaarde.nl/

met adjectief ervoor


 • een Belgische nieuwsbrief
 • een Engelstalige nieuwsbrief
 • een meertalige nieuwsbrief
 • een tweetalige nieuwsbrief
 • een Vlaamse nieuwsbrief

Flander's Flash is de kersverse driemaandelijkse èn Engelstalige nieuwsbrief van de openbare omroep BRTN en is een initiatief van de dienst internationale betrekkingen.

De Standaard,

In Bologna werken immigrantengroepen met video, radio en meertalige nieuwsbrieven.

http://www.stoa.nl/

Riupassa hoopt begin volgend jaar een permanente vestiging van het CDAD in San Francisco te openen en een tweetalige nieuwsbrief te laten verschijnen.

NRC,

Ook de gebruikers van Eunet en Innet dreigen de dupe te worden van de aanpak van hun toegangsleveranciers, denkt Anja Cappelle, hoofdredacteur van The Internet Business Summary, een Belgische elektronische nieuwsbrief.

De Standaard,

Een Vlaamse nieuwsbrief zou hij "zeer interessant" vinden, "dat zou de berichtgeving zeker in evenwicht brengen."

De Standaard,

 • dagelijkse nieuwsbrief
 • driemaandelijkse nieuwsbrief
 • maandelijkse nieuwsbrief
 • trimesteriële nieuwsbrief
 • tweejaarlijkse nieuwsbrief
 • tweemaandelijkse nieuwsbrief
 • tweewekelijkse nieuwsbrief
 • veertiendaagse nieuwsbrief
 • viermaandelijkse nieuwsbrief
 • wekelijkse nieuwsbrief

Het blikveld verruimen kan ook door deel te nemen aan één van de vele activiteiten die in de maandelijkse nieuwsbrief staan aangekondigd.

http://www.bnr.nl/beurs

Vanaf maart 2001 zal er een viermaandelijkse nieuwsbrief verschijnen over 'Natuur in Gent'.

http://www.gent.be/

Een trimesteriële nieuwsbrief houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen ons vak en toont u de actuele realisaties van onze klanten.

http://www.boss.be/nl/schilder/schil_main.htm

Ook relevante documentatie wordt bijeengebracht in een documentatiecentrum en een tweejaarlijkse nieuwsbrief houdt geïnteresseerden op de hoogte van wat er omtrent het onderwerp leeft.

http://www.phos.be/Nederlands/Basisframe_nederlands.htm

Dug-out wordt de tweemaandelijkse nieuwsbrief voor trainers.

De Standaard,

Een wekelijkse nieuwsbrief met Engelse vertalingen van artikels uit de Vlaamse kranten moest dit vertekende beeld Vlaams bijkleuren.

De Standaard,

Wij beseffen vaak te weinig hoe moeilijk het is voor een internationaal publiek, niet vertrouwd met onze geschiedenis, te begrijpen waarom bij voorbeeld in Vlaams-Brabant hardnekkig het Nederlandstalig karakter wordt verdedigd Vlaanderen uitdragen begint in Brussel Vlaanderen heeft de honderden buitenlandse korrespondenten in Brussel ontdekt en wil hen via een dagelijkse nieuwsbrief in het Frans en het Engels op de hoogte brengen van wat de Vlaamse pers brengt (DS 6 maart).

De Standaard,

Een tweewekelijkse nieuwsbrief en regelmatige excursies naar Duitsland houden de betrokkenheid op peil.

NRC,

Na een carrière als hoofdredacteur van een links opinieweekblad en uitgever van actualiteitsboeken, is Grammens weldra tien jaar geleden met deze veertiendaagse eigen nieuwsbrief begonnen die hem definitief tot rechts-radicaal heeft gestempeld.

De Standaard,

Vanaf januari 1997 komt er een driemaandelijkse nieuwsbrief met informatie over de evolutie van het project.

De Standaard,

 • een digitale nieuwsbrief
 • een elektronische nieuwsbrief

Onze eerste digitale nieuwsbrief is een feit. Deze nieuwsbrief vervangt de papieren versie. Wij hopen u met deze nieuwsbrief nog beter op de hoogte te houden over alles wat met taal en woorden te maken heeft.

http://public1.tripolis.com/preview?1gUpbGrpMFrYPNiqtl2Bf4Ta230VJBF9x1unT01rkj8uf3ZXaRq2_njbF1N40_HI,

Met deze digitale nieuwsbrief is het mogelijk om op een simpele manier verschillende dienstbrieven te samenstellen.

http://www.google.nl/search?q=cache:6I254gQy88YJ:www.reekx.nl/artikelen/Databanken.pdf+dienstbrieven+site:.nl=nl=lang_nl,

De Tijd is ook de enige krant die een eigen e-zine, een wekelijkse digitale nieuwsbrief, uitbrengt.

http://www.schamper.rug.ac.be/schamper356/356-internet-dagbladen.html,

Nadat hij een tijdlang voor het adviesbureau Arthur Andersen had gewerkt, startte De Brouwer zeven jaar geleden met een elektronische nieuwsbrief over de computersector.

De Standaard,

Ook de gebruikers van Eunet en Innet dreigen de dupe te worden van de aanpak van hun toegangsleveranciers, denkt Anja Cappelle, hoofdredacteur van The Internet Business Summary, een Belgische elektronische nieuwsbrief.

De Standaard,

Om zijn initiatief kenbaar te maken stuurde Deveuster berichtjes naar enkele elektronische nieuwsbrieven - Tijdnet, Ibs en Nettips - waarna ook de traditionele media er melding van maakten.

De Standaard,

 • een eigen nieuwsbrief

Na een carrière als hoofdredacteur van een links opinieweekblad en uitgever van actualiteitsboeken, is Grammens weldra tien jaar geleden met deze veertiendaagse eigen nieuwsbrief begonnen die hem definitief tot rechts-radicaal heeft gestempeld.

De Standaard,

 • een externe nieuwsbrief
 • een interne nieuwsbrief

De bonden wezen dat gisteren van de hand, maar zagen vervolgens tot hun verbijstering dat CLBN in een interne nieuwsbrief al vooruit was gelopen op een gewijzigd sociaal plan.

NRC,

Redactie van interne en externe nieuwsbrieven, uiteenzettingen, gelegenheidstoespraken; Coördinatie en organisatie van evenementen.

http://64.239.123.188/watkanprp-advies.asp

In een interne nieuwsbrief van Justitie zei Suyver over de bevindingen van Twijnstra Gudde en Berenschot dat het "hoofdconcept" als goed wordt beoordeeld.

NRC,

 • een gemeentelijke nieuwsbrief
 • gemeentelijke nieuwsbrieven

Iedere inwoner kan gebruik maken van volgende zaken: Gratis aansluiting op internet; gratis e-mail adres; opleidingsmogelijkheden; uitbouw van gemeentelijke website; publicatie van gemeentelijke nieuwsbrieven; plaatsing van een 5-tal computers op openbare plaatsen (gratis te gebruiken door de mensen die geen computer hebben); uitbouw digitaal loket (van thuis uit allerlei administratieve zaken met het gemeentehuis afhandelen).

http://www.caluwe.be/e-essen.htm

 • een gratis nieuwsbrief

Steeds meer bewoners abonneren zich op de gratis elektronische nieuwsbrief (augustus 2001: reeds 20.000).

http://digitaal.antwerpen.be/digitaal_antwerpen/digitaal_dossier/historiek.htm#lancering_dma

Drie keer per jaar verschijnt de ISNA-INFO, een gratis nieuwsbrief met ontwikkelingen en gegevens over interkerkelijke nazorg.

http://www.isna.nl/

 • de jongste nieuwsbrief
 • de laatste nieuwsbrief
 • een nieuwe nieuwsbrief
 • de volgende nieuwsbrief
 • de voorlaatste nieuwsbrief

In de laatste nieuwsbrief wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het feit dat er gewerkt wordt aan de mogelijkheid dat jongeren op de Amerongse Berg een diaconaal jaar doorbrengen.

http://oud.refdag.nl/kl/010327kl02.html,

In de voorlaatste nieuwsbrief gaf de OVKK aan dat vanuit de kleine kernen op een constructieve wijze mee gedacht wil worden over de toekomstige, veelbesproken plannen die op het gebied worden losgelaten.

Meppeler Courant,

De beursvennootschap Petercam, die begin dit jaar voorspelde dat België wereldwijd in de belangstelling van de beleggers zou komen, wijdde in haar jongste nieuwsbrief enkele lijntjes aan het bijzondere fenomeen van de "herwaardering van de Belgische aandelenmarkt".

De Standaard,

In de aanloop naar de uitgave van een nieuwe nieuwsbrief hebben we altijd het liefst continu slecht weer.

http://members.home.nl/weervrouwmoniquesomers/nieuwsbrief23.html

In verband met de Kerstvakantie verschijnt de volgende Nieuwsbrief van de Open Universiteit Nederland op donderdag 10 januari 2002.

http://www.ou.nl/info-alg-nieuws/Nieuwsbrieven_2001/nieuwsbrief_41-01.htm,

 • een officiële nieuwsbrief

Via kranten, huis aan huis bladen en de officiële nieuwsbrief viel te vernemen wat de oranjeliefde zoal vermag; een zee van rood-wit-blauwe banieren, een rijtoer met de gouden koets, een keur aan al dan niet gekroonde hoogwaardigheidsbekleders, duizenden militairen en natuurlijk, voor de minder hooggeplaatsten het feest in de Arena.

http://www.republikeinen.nl/

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de komende nieuwsbrief
 • een verschijnende nieuwsbrief

'Het ANBO-bestuur zou het erg op prijsstellen als één van de leden van de Meppeler commissie algemene en bestuurlijke zaken uit de gemeenteraad of de burgemeester in de komende nieuwsbrief van de ANBO hierop in wil gaan.'

Meppeler Courant,

In De Wildeman, de sinds '93 verschijnende nieuwsbrief voor mannen, filosofeert een sjamaan over de onvermijdelijke wond van iedere man; de mentale blessure die voortkomt uit afwijzing en liefdeloosheid van vader.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een gedrukte nieuwsbrief
 • een vernieuwde nieuwsbrief

In dit geval was het voordeel voor RBL dubbel: de e-letter kan later afsluiten dan 'n gedrukte nieuwsbrief en is dus actueler in de berichtgeving.

http://www.propaganda.be/diensten_alg.asp

De vernieuwde Nieuwsbrief verscheen in mei 1998.

http://www.antenna.nl/nvmp/

 • een verschenen nieuwsbrief

'En nu weer op naar de 29ste aflevering', schrijft de optimistische voorzitter van de Stichting Drentse Rijwielvierdaagse C. Heegstra in de onlangs verschenen nieuwsbrief.

Meppeler Courant,

Zij bundelden een aantal van de gedichten die eerder verschenen in de nieuwsbrief die leden van de PvdA-fractie wekelijks ontvangen.

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • de nieuwsbrief van maart
 • de nieuwsbrief van 31 oktober 2001
 • de nieuwsbrief van oktober '99
 • de nieuwsbrief van seizoen 97/98

In de nieuwsbrief van 31 oktober 2001 staan nog meer van onze plannen.

http://www.joopwijn.nl/

Kanoverhuurbedrijven in Noordwest-Overijssel met meer dan tien verhuurkano's kunnen vanaf 1996 deelnemen aan het zogeheten Keurmerk Buitensport ten behoeve van de Kanoverhuur. Dat maakt de Stichting Waterland Overijssel bekend in haar nieuwsbrief van maart.

Meppeler Courant,

Deze eerste nieuwsbrief van seizoen 97/98 zal een korte zijn.

http://msg.wins.uva.nl/~baaij/torello/nieuwsbr/nieuwsbr.htm

In de nieuwsbrief van oktober '99 werd al verslag gedaan van enkele lezingen op de Oxford Dysfluency Conference in juli.

http://www.stotteren.nl/nvst/,

Voorzetsel: voor

 • een nieuwsbrief voor beleggers
 • een nieuwsbrief voor drugsgebruikers
 • een nieuwsbrief voor ouders
 • een nieuwsbrief voor spaarders
 • een nieuwsbrief voor trainers

Zo financieert het buddyprojecten, een nieuwsbrief voor druggebruikers met hiv die in behandeling zijn, de verdere professionalisering van de verpleegkundige hiv-zorg (aidsconsulenten) en experimenten met verbetering van de zorg aan allochtonen met hiv/aids.

http://www.aidsfonds.nl/

Informatievoorziening aan ouders. Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief voor ouders.

http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

De Belegger Nieuwsbrief voor spaarders en beleggers, online nog voor het gedrukt exemplaar in uw brievenbus zit.

http://www.tijd.com/diensten/index.asp,

Dug-out wordt de tweemaandelijkse nieuwsbrief voor trainers.

De Standaard,

Een speciale nieuwsbrief voor zeevarenden is een concreet uitvloeisel daarvan.

http://www.kvnr.nl/download/jaarverslag2000.pdf,

in voorzetselgroep


 • zich abonneren op een nieuwsbrief
 • zich inschrijven op een nieuwsbrief
 • geabonneerd zijn op een nieuwsbrief
 • inschrijven voor een nieuwsbrief
 • inschrijven voor nieuwsbrieven

Er zijn doorverwijzingen naar andere culi-sites, zoals www.lekker.nl, de site van de gelijknamige restaurantgids, en je kunt je abonneren op de nieuwsbrief van Michel's restaurant.

Haagsche Courant,

Bezoekers kunnen zich eveneens inschrijven op een nieuwsbrief die kan worden aangepast aan de interesses en behoeftes van de klant.

http://www.e5-mode.be/nl/watise5/Pers.html#bemartopen

Nu is het zo dat wij alleen e-mailberichten sturen naar onze klanten en mensen die zich via de website hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven en dergelijke.

Rotterdams Dagblad,

Vijfhonderd mensen zijn geabonneerd op de nieuwsbrief, en op de website wordt levendig gediscussieerd.

Trouw,

met substantief erachter


 • nieuwsbrief nr. 2
 • nieuwsbrief nr. 6
 • nieuwsbrief nr. 9
 • nieuwsbrief nr. 11

In de nieuwsbrief nr. 2 (najaar 1999) trof u een overzicht aan van de patiënten die tussen 16 oktober 1998 en 16 oktober 1999 in het hospitium verzorgd werden.

http://www.johanneshospitium.nl/waarom_frame.htm

Hiervoor kan verwezen worden naar Nieuwsbrieven Nr. 11 (voor polyvalentie) en Nr. 6 (voor ZSCB).

http://we.vub.ac.be/admin/pr-informatie/PRinformatie-geologie.html

Daar zijn goede redenen voor, die meer uitgebreid behandeld werden in Nieuwsbrief nr. 9 en die we hier kunnen samenvatten.

http://we.vub.ac.be/admin/pr-informatie/PRinformatie-geologie.html

met telwoord ervoor


 • de eerste nieuwsbrief
 • de vijfde nieuwsbrief
 • de zestiende nieuwsbrief
 • 28 nieuwsbrieven
 • vier nieuwsbrieven

Een gelukkig, gezond en wandelrijk 2003! Dat wensen de beide bondsbesturen van de KNBLO en Wandelsport Organisatie Nederland u allen toe! Een andere opening van de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar kunnen wij ons niet voorstellen.

http://www.wandel.nl/knblo_nb5.html,

In deze zestiende nieuwsbrief [...]: De wederopbouw de komende maanden.

http://www.enschede.nl/Default.htm

Leden kunnen tweemaal per jaar deelnemen aan strandonderzoeken en workshops, ontvangen vier nieuwsbrieven en krijgen de kans onder begeleiding een kijkje achter de schermen te nemen.

De Standaard,

Het Bureau publiceerde 28 Nieuwsbrieven, waarvoor het in 14 landen korrespondenten had.

De Standaard,

Het is overigens alweer de vijfde nieuwsbrief in de serie over de grootse plannen die wij hebben met de wandelsport in Nederland.

http://www.wandel.nl/knblo_nb5.html,

met telwoord erachter


 • nieuwsbrief 10
 • nieuwsbrief (13)
 • nieuwsbrief 54
 • nieuwsbrief 55

Nieuwsbrief 55: 17 augustus 2001. De bouwvak is inmiddels afgelopen en overal zijn de aannemers en hun mensen weer aan het werk.

http://www.emmen.nl/

Nieuwsbrief (13). Het optreden op Koninginnedag '98 was erg leuk en gezellig.

http://msg.wins.uva.nl/~baaij/torello/nieuwsbr/nieuwsbr.htm

Nieuwsbrief 10 voor alle groente-abonnees. 21 maart 2001.

http://www.2linden.nl/

Nieuwsbrief 54: 20 juli 2001. Gisteren sloten de meeste aannemers hun projecten af voor bouwvakvakantie.

http://www.emmen.nl/

met bezittelijk voornaamwoord


 • haar nieuwsbrief
 • hun nieuwsbrief
 • onze nieuwsbrief
 • uw nieuwsbrief
 • zijn nieuwsbrief

Op termijn is een ingreep in het behang met de plaatjes en de manier waarop ze nu worden gepresenteerd, onvermijdelijk, schrijft het Instituut Collectie Nederland (ICN) in zijn nieuwsbrief.

Sp!ts,

De Hoofdinspecteur van Politie (chef afdeling Meppel) maakt bekend: 'Heden kreeg ik uw nieuwsbrief van oktober 1994 onder ogen.'

Meppeler Courant,

In onze nieuwsbrief van augsutus '93 hebben wij dit ook aan de orde gesteld.

Meppeler Courant,

AFT bespreekt in zijn nieuwsbrief van 15 oktober het antwoord op een parlementaire vraag van kamerlid Van de Casteele.

De Standaard,

De monumentenvereniging wil in een extra editie van haar Nieuwsbrief alle bewoners van de dorpskern informeren over de voorlopige bescherming.

De Standaard,

In hun nieuwsbrief Peper en Zout publiceerden Blok-kamerlid Alexandra Coolen en haar man, Paul Beliën, zelfs een ontwerp van partijprogramma voor zo'n partij.

http://www.knack.be,

De beursvennootschap Petercam, die begin dit jaar voorspelde dat België wereldwijd in de belangstelling van de beleggers zou komen, wijdde in haar jongste nieuwsbrief enkele lijntjes aan het bijzondere fenomeen van de "herwaardering van de Belgische aandelenmarkt".

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • een nieuwsbrief en e-mail
 • een nieuwsbrief of nieuwsmail
 • een nieuwsbrief of mailinglijst
 • nieuwsbrieven en mailinglijsten
 • een nieuwsbrief of website
 • een krantje of nieuwsbrief
 • mailinglists en nieuwsbrieven
 • mailings en nieuwsbrieven

Daarnaast bestaan duizenden mailinglists en nieuwsbrieven over gezondheidsonderwerpen en komen de eerste behandelingen-op-afstand tot stand.

http://www.nvbe.nl/artikelen/artikelenhome.html,

Je kunt je collega's via de Nieuwsbrief en website laten weten waar je in je werk tegen aanloopt of juist hoe goed er op jouw werkplek wordt omgegaan met bepaalde zorginhoudelijke zaken.

http://www.werveling.nl/

De nieuwsbrief en nieuwsmail zijn naar tevredenheid op regelmatige (maandelijkse) en elkaar afwisselende wijze gebruikt als informatiestukken voor met name verenigings- en koepelbesturen en een gedeelte van de medewerkers.

http://www.studentunion.nl/,

De kamerleden willen graag goed op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de Jeugdraad. Dit kan door een nieuwsbrief en e-mail.

http://www.jeugdraad.nl/chapter/documenten/documenten1.html

Mailings en nieuwsbrieven informeren uw relaties en beurzen of een open huis bieden u de gelegenheid voor een grootsere introductie.

http://www.themiek.nl

Een krantje of nieuwsbrief moet de student op de hoogte houden van wat gebeurt binnen de kring.

http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

Op die manier kan u bijvoorbeeld een grotere groep klanten op de hoogte houden van nieuwe producten, of de personeelsleden van uw bedrijf informeren over nieuwe promoties e.d. In dit geval worden de klanten of de personeelsleden "abonnees" van uw nieuwsbrief of mailinglijst.

http://www.twixel.com/consulting/intranet.html

Terwijl een gewoon e-mailbericht wordt gestuurd naar één enkele persoon ("one-to-one"), worden nieuwsbrieven en mailinglijsten gebruikt voor het bereiken van een groep mensen.

http://www.twixel.com/consulting/intranet.html

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen