obelisk


obelisk 1.0

afbeelding

Bron: Maus-Trauden
( CC BY-SA 3.0 )

afbeelding

Bron: Roger
( CC BY-SA 3.0 )

monument dat bestaat uit een vrijstaande, hoge, vierzijdige zuil die spits uitloopt in een piramidevormige top en oorspronkelijk uit de oud-Egyptische cultuur stamt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een obelisk…

is een monument

 • [Vorm] heeft de vorm van een hoge, vrijstaande, naaldvormige, vierzijdige zuil die aan de bovenzijde in een piramidevormige spits uitloopt
 • [Functie] diende oorspronkelijk voor de zonnecultus in het oude Egypte
 • [Tijd] werd oorspronkelijk opgericht in het oude Egypte sinds ca. 1950 voor Christus

  Algemene voorbeelden


  Ik veegde de tranen uit mijn ogen en las de tekst die op de obelisk stond: Aan de gesneuvelden van het 2de Bataljon 1ste Grenadiers die op 22 oktober 1914 gevallen zijn in den stormloop uitgevoerd onder het bevel van Majoor S.A. graaf Hendrik d'Oultremont.

  De groene jager, Roger Pieters,

  De mensen die 'de roze-rode stad' met haar donkergroene oleanders en oranje cactusbloemen in de vorige eeuw bezochten, toen romantiek en westers kolonialisme innig met elkaar verstrengeld waren, moeten verbijsterd zijn geweest over wat zij aantroffen: hele straten met eenvoudige rotswoningen, in rijen boven elkaar, tempels, zuilen, koningsgraven, obelisken, rituele offerplaatsen en andere bouwwerken, ja zelfs een amphitheater uit de eerste eeuw, dat ruimte bood aan zevenduizend toeschouwers.

  NRC,

  Het Directoire, in een verzoenend gebaar, bedacht het plein met de benaming Place de la Concorde (1795). In het midden van het achthoekige plein prijkt sinds 1833 een obelisk, afkomstig van de Egyptische tempel te Luxor uit de 13e eeuw voor Christus. De monoliet van 22 ton en 23m hoog, overdekt met hieroglyfen die wapenfeiten van farao Ramses II verhalen, was een geschenk van de Egyptische vice­koning aan de Franse koning.

  http://users.pandora.be/robertdelva/champs%20elysees.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • ranke obelisk
  • rijzige obelisk

  Het onderzoek wees uit dat al tegen het einde van de Ptolemaeïsche periode (332-30 v.C.) de eerste pyloon en wellicht ook de tweede netjes ontmanteld waren. De afbraakmaterialen werden dan elders gebruikt [...]. De rijzige obelisken bleven echter staan, wat een eigenaardig zicht moet hebben opgeleverd. De derde pyloon viel na de oudheid ten offer aan de kalkbranders, die de kalksteen gebruikten om er pleister van te maken.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een samenstellende afleiding