obstakel


obstakel 1.0

concrete zaak die in de weg staat, object dat de doorgang belemmert; hindernis; hinderpaal

Semagram


Een obstakel…

is een voorwerp

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] staat iets of iemand in de weg, verhindert de doorgang

  Algemene voorbeelden


  Dergelijke botsingen uit het midden heten 'offset'-botsingen. Hierdoor raakt slechts een gedeelte van de autoconstructie belast; bij botsingen met hogere snelheid kan de voorkant dan niet alle botsenergie opnemen. Dit is ook het geval bij botsingen tegen slanke obstakels zoals een boom.

  http://www.kennislink.nl/web/show?id=82522=content=811=82519,

  Schuin achteruit rijdend met een kleine auto, een verderop gestolen Fiat Uno, hebben ze net tussen diverse obstakels kunnen rijden.

  Rotterdams Dagblad,

  In verstedelijkte gebieden en in landelijke gebieden zonder hoge obstakels worden antennes vaak bevestigd op een of meer korte masten die geplaatst zijn op het dak van een gebouw, of tegen de zijgevel zodanig, dat de mast boven de dakrand uitsteekt, of op een wegportaal.

  http://www.nvs-straling.nl/wetens/nis/artikelen/basisstation.asp

  Ludo Philippaerts was al even uitbundig, ondanks het feit dat Kapteijn op het laatste obstakel van de driesprong in de fout was gegaan. "Ik kwam naar hier met drie jonge paarden waarvan Kapteijn een vol jaar heeft stilgestaan wegens kwetsuur en klasseerde me in zes rubrieken'', lachte de Limburger.

  De Standaard,

  Verder is Amsterdam de laatste jaren ten prooi gevallen aan een ongebreidelde wildgroei van paaltjes, blokken, ballen, kuilen, verkeersdrempels, vluchtheuvels en anti-parkeerwallen. Voor miljoenen is geïnvesteerd in obstakels, die van elke verplaatsing in de binnenstad een soort steeple chase hebben gemaakt.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • obstakels ontwijken

  Eierdansen werd bedacht in Noord-Frankrijk en verspreidde zich vanaf de zestiende eeuw in de Nederlanden. Het was een redelijk moeilijk spel waarbij de deelnemers op één been moesten hinkeldansen, allerlei obstakels moesten ontwijken en tegelijkertijd geacht werden een aantal eieren met de voeten in een kuiltje te deponeren, natuurlijk zonder dat ze kapot gingen.

  http://www.volkscultuur.nl/kb.php?doc=46552

  • obstakels opruimen
  • obstakels verwijderen

  Er moest een kraan aan te pas komen om de obstakels te verwijderen.

  Meppeler Courant,

  Door legers van slaven liet hij een vaargeul door de granieten rotsen hakken, de zwaarste obstakels, rotsen die opdoemden in de voortrazende rivier vol watervallen en draaikolken, opruimen, en de bedding van de rivier uithollen, diep genoeg om de grootste schepen door te laten.

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  De zorg voor de nautische veiligheid in de desbetreffende vaarroute berust bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het behoort dan ook tot onze taak het obstakel te verwijderen of het gevaar voor de scheepvaart op andere wijze weg te nemen.

  http://www.google.nl/search?q=cache:rwUtGUYg8vUJ:www.noordzee.nl/scheepvaart/Assi_brief_Tweede_Kamer.doc+diepwaterroute+site:.nl=nl=lang_nl,

  met adjectief ervoor


  • een enorm obstakel
  • een groot obstakel
  • enorme obstakels
  • grote obstakels

  Hazeveld vindt dat de gemeente met plannen meer rekening moet houden met gehandicapten. Als voorbeeld noemt ze de gootjes en trottoirbanden in Kloosterhage. "Dat zijn enorme obstakels. Je krijgt een dwarslaesie als je die met je scootmobiel moet nemen."

  Dagblad van het Noorden,

  RPF-raadslid J. Schra was van mening dat de bloembakken grote obstakels zijn voor het verkeer.

  Meppeler Courant,

  • een hinderlijk obstakel
  • een lastig obstakel
  • een zwaar obstakel

  Zondag debuteert de Keniaanse topper in Rotterdam op de marathon. Bernard Barmasai is verlost van de horden en de waterbak. De Keniaan hoeft zijn knieën niet langer bloot te stellen aan die lastige obstakels.

  http://www.ad.nl/artikelen/Sport/1080625035837.html,

  Als trainer ben je verantwoordelijk voor het scheppen van een veilige sportsituatie. Controleer dus voor de aanvang van de training of wedstrijd steeds het terrein op hinderlijke obstakels.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/gezondsporten/preventie/warmingup/index.htm

  • een fysiek obstakel
  • een los obstakel
  • een natuurlijk obstakel
  • een vast obstakel

  U mag een los obstakel wegnemen, zelfs in een hindernis. Indien, bij het wegnemen van het obstakel, uw bal werd verplaatst, moet u die terugplaatsen op exact dezelfde plaats waar de bal oorspronkelijk lag.

  http://www.kbgf.be/

  Als u belemmerd wordt door een vast obstakel: Algemeen wordt beschouwd dat u belemmerd wordt door een vast obstakel als: uw bal in of op het obstakel ligt; als uw bal zo dicht tegen het obstakel ligt dat u uw stance of uw beweging niet kunt uitvoeren om de bal te spelen.

  http://www.kbgf.be/

  Indien de boule vervolgens op het toegestane terrein terugkomt, hetzij door de helling van het terrein, hetzij dat hij via een bewegend of vast obstakel wordt teruggekaatst, moet hij onmiddellijk uit het spel worden genomen.

  http://home.planetinternet.be/~cd354603/petanque_reglement.htm

  De hindernissen zijn een om het even welk opgelegd of natuurlijk obstakel en mogen om het even waar in een parcours ingebouwd worden.

  http://users.belgacom.net/vsguns/ps/ps.html

  Fysieke obstakels als trappen maken een tunnel of brug moeilijk toegankelijk voor fietsers, rolstoelgebruikers en kinderwagens.

  http://www.fietsvlaanderen.be/Default.asp?pageurl=./Vademecum/Vademecum.asp,

  • een onverwacht obstakel

  Simon Vanrusselt uit Sint-Lievens-Houtem, die bezig was een vrachtwagen in te halen, bemerkte te laat het onverwachte obstakel.

  De Standaard,

  Voor skeelers zijn vooral onverwachte obstakels, discontinuïteiten, het gevaarlijkst.

  http://www.verkeerskunde.com/artikelen/,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: voor

  • een obstakel voor iemand of iets
  • obstakels voor iemand of iets

  Aan de grond zittende of gezonken schepen en andere obstakels voor de scheepvaart.

  http://vici.fgov.be/data/aqua/NL_REGL_BZSCHV.pdf,

  Deze nieuwe woonwijk moet opgezet worden zonder trottoirs en zondere andere obstakels voor minder validen en kinderwagen.

  Meppeler Courant,

  De niet al te grote rotondes zijn [...] een aardig obstakel voor een beetje vrachtwagen.

  Meppeler Courant,

  Voorzetsel: op

  • een obstakel op de baan
  • een obstakel op de busbaan
  • een obstakel op de grond
  • een obstakel op het parcours
  • een obstakel op de spoorbaan
  • een obstakel op de weg
  • een obstakel op het voetpad

  Dat is des te belangrijker als de poort vanop afstand wordt bediend en u het obstakel op het voetpad niet opmerkt.

  De Standaard,

  Smits maakte een tochtje op zijn mountainbike in de buurt van zijn huis ten noorden van New York. Hij raakte een obstakel op de weg en sloeg over de kop.

  Meppeler Courant,

  Doel hiervan is het voorkomen van confrontaties van vliegtuigen met obstakels op de grond en het voorkomen van schade aan vliegtuigen.

  http://www.schiphol.nl/media/pdf/jaarverslag/2000_rapport_omgevings_nl.pdf,

  Een hindernis is een obstakel op het parcours.

  http://www.equibel.be/ned/

  De chauffeur heeft slechts een toezichthoudende taak en moet alleen ingrijpen als er obstakels op de busbaan zijn of als er een storing optreedt.

  Brabants Dagblad,

  De dienst Arbeidsrecht van het ABVV heeft ontdekt dat het bewuste artikel uit de strafwetgeving stamt uit het jaar 1867 "en vooral gericht was tegen de boeren die obstakels op de spoorweg legden''.

  De Standaard,

  Elektrische sensoren in het wegdek zorgen ervoor dat de trein stopt zodra er obstakels op de baan liggen.

  Trouw,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  obstakel 2.0

  abstracte zaak die de voortgang of het welslagen van iets belemmert; abstracte zaak die het welbevinden, het functioneren van iemand belemmert; hinderpaal; belemmering

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • obstakels overwinnen

  Heel wat obstakels moesten overwonnen worden: het fuseren van inrichtende machten, het zoeken van een andere oriëntering voor functies allerhande, het blijven motiveren van het lerarenkorps.

  http://users.pandora.be/gazetvankortrijk/berichten/pleinscholen.html

  Volgens Van der Veen laat het achterblijven van Afrika zich niet verklaren uit de slavenhandel of het kolonialisme of het internationaal financieel systeem dat het Westen bevoordeelt, hoe groot de invloed daarvan ook is. Andere ontwikkelingslanden hebben dergelijke obstakels wel weten te overwinnen.

  http://www.wereld-delen.nl/afrikanieuws/Wordt%20niet.htm,

  • (geen) obstakels opwerpen
  • (geen) obstakels stellen

  Ulens vindt de radioactieve recyclage een studie waard, maar beklemtoont wel dat eerst de politici over het lot van de kerntuigen moeten beslissen. Technisch stelt de recyclage geen onoverkomelijke obstakels.

  De Standaard,

  In Brussel wordt er van uitgegaan dat het Britse Hogerhuis geen serieuze obstakels meer zal opwerpen voor ratificatie van "Maastricht".

  NRC,

  Londen wierp echter een nieuw obstakel op. Het Ira moest eerst zijn wapens inleveren, iets wat voor het Ira gelijk staat met de ultieme vernedering en totale overgave.

  De Standaard,

  • een obstakel vormen (voor iets)
  • geen obstakel vormen (voor iets)
  • een obstakel zijn (voor iets)
  • geen obstakel zijn (voor iets)

  Zeker, het heeft weinig zin bij verslaafden, die daar niet aan toe zijn, aan te dringen op afbouw. Dat werkt demotiverend, voor de verslaafden en ook voor de hulpverleners en het kan een belangrijk obstakel vormen voor de realisatie van andere doelstellingen, zoals stabilisatie of aids-preventie.

  http://www.bureaudriessen.nl/publicaties/slot-met.html,

  Oleanna is een toneelstuk dat bulkt van het taalspel. Maar wat als nu uitgerekend die taal een obstakel vormt?

  De Standaard,

  Angst voor slechte pillen is geen obstakel, want jongeren vertrouwen erop dat die goede vriend ook wel een goed pilletje zal leveren.

  NRC,

  De onvermijdelijke reizen naar dat werelddeel vormen geen obstakel.

  NRC,

  • een obstakel verwijderen, wegruimen, uit de weg ruimen, wegnemen
  • obstakels verwijderen, wegruimen, uit de weg ruimen, wegnemen

  De bediendenbonden en de direktie ruimden deze week de laatste zware obstakels uit de weg. Op 18 januari worden de laatste details van het afvloeiingsplan voor de bedienden geregeld.

  De Standaard,

  Vlak voor de overdracht hadden de Israëli's en Palestijnen een laatste obstakel uit de weg geruimd. De Palestijnen eisten dat hun agenten gewapend de stad zouden binnentrekken, iets waar Israël op tegen was. Besloten werd dat de Palestijnen de tocht vanuit Jericho zonder wapens zouden afleggen, maar deze vlak voor hun intocht in Jenin door de Israëli's uitgereikt zouden krijgen.

  De Standaard,

  Welke praktische obstakels moeten worden weggenomen en welke concrete stimulansen zijn noodzakelijk?

  http://www.cedelft.nl/

  De Europese Unie moedigt haar lidstaten al een aantal jaar aan om een beleid van positieve acties in te voeren om de feitelijke obstakels te verwijderen waarmee vrouwen in hun beroepsleven worden geconfronteerd en om de gemengde tewerkstelling te bevorderen.

  http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

  met adjectief ervoor


  • financiële obstakels
  • juridische obstakels
  • maatschappelijke obstakels
  • politieke obstakels
  • praktische obstakels
  • sociaal-economische obstakels
  • technische obstakels

  Toen nog gaf de aanleg van infrastructuur geen maatschappelijke obstakels. De weg moest er komen, dus de dragline werd besteld en aanleggen maar. Het zou nog jaren duren voor er protesten zouden komen tegen het aanleggen van wegen.

  http://www.minvenw.nl/rws/dww/periodieken/vianatura/pdf/9910-03.pdf,

  Een belangrijke doelstelling van sociaal-economische politiek, het emanciperen van individuen, is voor het overgrote deel gerealiseerd. Nederland bestaat voor het overgrote deel uit een middenklasse. Voor deze mensen geldt dat zij niet meer worden belemmerd door sociaal-economische obstakels.

  http://www.wbs.nl/download.do/id/100004183/cd/true/

  Na die grote sanering in 1971 leek betaald voetbal voor Emmen verder weg dan ooit. Toch heeft de club het idee om toe te treden tot het betaalde voetbal nooit helemaal losgelaten [...]. Maar tot serieuze plannen kwam het in die tijd nog niet. Daarvoor waren de sportieve en financiële obstakels te hoog.

  http://www.bvoemmen.nl/website/html/content/clubinfo/degradatie.html

  Welke praktische obstakels moeten worden weggenomen en welke concrete stimulansen zijn noodzakelijk?

  http://www.cedelft.nl/

  In een poging om de politieke obstakels voor de handelsovereenkomst alsnog uit de weg te ruimen, is de Turkse onderminister van buitenlandse zaken, Özden Sandberk, vandaag aan een rondreis langs verschillende Europese hoofdsteden begonnen.

  NRC,

  Simeon, die in 1943 op zesjarige leeftijd op de troon kwam, was tijdens de jongste verkiezingen door juridische obstakels niet zelf verkiesbaar voor het parlement.

  http://oud.refdag.nl/bui/010713bui02.html,

  Toegang tot het onderwijssysteem mag niet worden verhinderd door technische obstakels of door de attitude van onderwijsgevenden.

  http://www.cg-raad.nl/organisatie/index.html

  • het belangrijkste obstakel
  • het grootste obstakel
  • het voornaamste obstakel

  Het voornaamste obstakel is de hoge prijs.

  NRC,

  Dit kost koning Hassan scherpe kritiek in fundamentalistische kringen. Speciaal uit de omgeving van de radicale beweging van Abdesalam Yasin. Die beschouwt het beleid van de koning als het voornaamste obstakel voor de groei van het fundamentalisme in Marokko.

  De Standaard,

  Het voornaamste obstakel voor de ontplooiing van E-government is de strategie die moet worden gevolgd bij de ontsluiting van de bestaande elektronische gegevensbestanden.

  Staatscourant,

  In zowat elk dorp van Natal, hoe klein ook, zijn machinegeweren, pistolen en zelfs "handgemaakte'' geweren in omloop. Het is het grootste obstakel voor vrede in dit gebied.

  De Standaard,

  Knelpunt is nog steeds het opstellen van een reeks afspraken over het hervatten van de gesprekken over de Palestijnse autonomie. De terugtrekking van het Israëlische leger uit Hebron is het belangrijkste obstakel.

  De Standaard,

  • het laatste obstakel
  • de laatste obstakels

  Het ging om een verschil van een miljoen en dat lag de provincie zwaar op de maag, maar binnen drie maanden was ook dit laatste obstakel genomen.

  Meppeler Courant,

  Toen meer westersgezinde politici aan het bewind kwamen in Servië, was voor de Amerikanen meteen het laatste obstakel van de baan.

  http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

  Volgens minister van Tewerkstelling en Arbeid Miet Smet ruimt het voorstel van de bemiddelaar de laatste obstakels voor de hervatting van de sociale dialoog uit de weg.

  De Standaard,

  Volgens Palestijnse en Egyptische functionarissen hebben Israël en de PLO na langdurig overleg dat tot in de nacht voortduurde, de laatste obstakels voor ondertekening van het akkoord uit de weg geruimd.

  Meppeler Courant,

  • een onoverkomelijk obstakel
  • geen onoverkomelijk obstakel
  • (geen) onoverkomelijke obstakels

  Ulens vindt de radioactieve recyclage een studie waard, maar beklemtoont wel dat eerst de politici over het lot van de kerntuigen moeten beslissen. Technisch stelt de recyclage geen onoverkomelijke obstakels.

  De Standaard,

  Ze waren inderdaad elkaars tegenpolen, maar dat leek hem geen onoverkomelijk obstakel.

  De stenen toren, Jo Claes,

  De stoere opzichter is een wandelende natuurkracht, maar zijn lage afkomst vormt een onoverkomelijk obstakel.

  De Standaard,

  Bovendien zijn de kosten dermate hoog en is de administratieve druk zo groot, dat zij voor veel Arbodiensten een onoverkomelijk obstakel vormen, aldus de NCW-voorzitter.

  Meppeler Courant,

  • een belangrijk obstakel
  • een ernstig obstakel
  • een lastig obstakel
  • een moeilijk obstakel
  • een serieus obstakel
  • een zwaar obstakel

  Russische politici hebben weliswaar de mond vol over mensenrechten, maar noch de wet, noch de kwestie zelf, vormen een ernstig obstakel voor politiek opportunisme.

  De Standaard,

  De onervaren pelgrim ziet in deze wil ook niet zo'n moeilijk obstakel, maar in werkelijkheid is dit een grote tegenwerkende kracht op het pad, omdat het een element is dat zich sinds eeuwen gevestigd heeft en daarom kan deze wil slechts met de uiterste inspanning gecorrigeerd worden.

  http://user.online.be/debrug/diabasis/b20theosof.htm,

  Cassese, een professor Internationaal Recht in Firenze, is zeer optimistisch over de oprichting van zo'n Permanent Strafhof, ondanks serieuze obstakels.

  De Standaard,

  Het vluchtelingenprobleem vormt nog een van de belangrijkste obstakels voor de reïntegratie.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: voor

  • een obstakel voor iemand of iets

  'Het vooruitzicht van een schuld van vele tienduizenden guldens is voor studenten een obstakel.'

  de Volkskrant,

  Wat zijn belangrijke obstakels voor de informatiemaatschappij?

  http://www.wsis.nl/static/faq.php

  Deze adviesraad van de minister ziet nog veel obstakels voor de biologische landbouw.

  de Volkskrant,

  Malden aanvaardt geen medelijden. Dit, gecombineerd met Wilson's hardheid, vormt het obstakel voor de liefde.

  http://www.cinemazine.com/nederlands/on_dangerous_ground/on_dangerous_ground.htm,

  "Ik mag me wel met zwarte kleren bedekken, maar ik werk, volg cursussen en rij auto. Voor mij is de islam nooit een obstakel geweest."

  NRC,

  Dat werkt demotiverend, voor de verslaafden en ook voor de hulpverleners en het kan een belangrijk obstakel vormen voor de realisatie van andere doelstellingen, zoals stabilisatie of aids-preventie.

  http://www.bureaudriessen.nl/publicaties/slot-met.html,

  Voorzetsel: op

  • een obstakel op de weg (naar iets)
  • een obstakel op zijn weg (naar iets)
  • een obstakel op zijn pad (vinden)
  • een obstakel op zijn weg (vinden)

  Maar een groter obstakel op de weg naar ratificatie doemt op.

  NRC,

  Het enige grote obstakel op de weg naar groei is nu de lokale aansluiting.

  http://www.computable.nl/artikels/archief1/d50ra189.htm,

  De vele obstakels op de weg naar een erkenning als arts zouden wel eens de natuurlijke selectie kunnen meebrengen die harde maatregelen in 2004 overbodig maken.

  De Standaard,

  In de ogen van bepaalde Arabische regimes was de Palestijnse kwestie jarenlang een obstakel op hun weg naar een politieke regeling met Israël.

  NRC,

  Een Tarot reading kan je helpen inzicht te krijgen in jezelf, je gaven en talenten, je levensweg, en de mogelijke problemen of obstakels op je pad.

  http://home.wanadoo.nl/gln/wie.htm

  Voor de meeste jongeren zijn deze problemen echter best te overzien. Tussen de buien door, functioneren ze goed en is er veel waar ze van genieten. Maar sommige kunnen obstakels op hun weg vinden, waar ze geen kant mee uitkunnen.

  http://www.opvoedadvies.nl/

  Ziekte is een obstakel op onze weg, zodat ons een halt wordt toe geroepen.

  http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

  in voorzetselgroep


  • op obstakels stuiten

  Dit steekt te meer omdat, volgens de auteur, de verruiming van de wereldhandel ook in de nieuw afgesloten GATT-akkoorden op de nodige zware obstakels blijft stuiten.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  obstakel 3.0

  persoon die iemand of iets letterlijk dan wel figuurlijk in de weg staat; ook: groep van personen die een ander of anderen in de weg staat
  Evenals in de betekenissen 1.0 en 2.0 vaak in combinaties als een lastig obstakel, een groot obstakel, hinderlijke obstakels e.d. e.d.

  Algemene voorbeelden


  Tot die tijd veroorloven de landskampioenen zich een saai spelbeeld met veel klutsvoetbal. Dat leidt gek genoeg nooit tot grote kansen voor de tegenstander. Daarvoor is de Rotterdamse defensie te sterk. Met name Van Gobbel is een lastige obstakel. Hij is op snelheid niet te verslaan.

  NRC,

  Achter de horizon van de vierde ronde lag de snelweg naar de finale. Jim Courier uitgeschakeld en later op de avond ook Boris Becker. Veel meer hinderlijke obstakels, die hij op zijn pad zou tegenkomen, konden er niet worden opgeruimd. Beter had hij het zich niet kunnen wensen.

  NRC,

  Zo worden zwervers, skateboarders en andere hinderlijke obstakels die een snelle doorstroming van consumenten verhinderen, weggehouden uit de koopgoot.

  http://www.autonoomcentrum.nl/

  In de eerste helft was Denderleeuw het gevaarlijkst, maar bleek doelman Roosen een te groot obstakel.

  De Standaard,

  Zijn debuut, met op het voorplat een licht mollige naakte dame, draagt de corresponderende titel Vrouwen zonder kleren. Toch seinde mijn literaire early warning-systeem bij een kinetische doorbladering tal van obstakels. Zo bleef ik haken aan volgende zinnen: 'Dit superieure gevoel was de dijk die belette dat hij in de vloed van dagelijkse pietluttigheden zou verzuipen.' En 'De telefoon purrde, ze liet hem gaan tot de antwoorder aansprong.'

  Een kwartet Vlaamse debutanten, Dirk Leyman,