ochtendgebed


ochtendgebed 1.0

gebed dat men 's ochtends bidt, vaak als aanvang van de dag voor de dagtaak

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een ochtendgebed…

is een gebed

 • [Functie] dient als godsverering
 • [Tijd] wordt 's ochtends gebeden, vaak als aanvang van de dag voor de dagtaak
 • [Wijze] wordt afhankelijk van het gebruik hardop of in stilte gebeden en kan een standaardformulering hebben of individueel zijn

  Algemene voorbeelden


  Niet voor niets valt het ochtendgebed samen met de zonsopgang — of je die zon nu wel of niet ziet, je gebed wordt hierdoor de zonsopgang zelf.

  De langverwachte, Abdelkader Benali,

  Dit is een oud Egyptisch ochtendgebed opgedragen aan Isis. Dit gebed (invocatie) werd elke morgen uitgevoerd ten tijde dat de naos kast werd geopend door de Priesters van Isis. In deze kast stond een afbeelding van Isis en dat beeld werd gewassen, gezalfd, aangekleed en behangen met Haar sieraden.

  http://www.per-iset.nl/vertelling1520.html

  In hun kloosters begon de dag bij zonsopgang; de monniken praten pas na hun ochtendgebeden. Overdag wijdden ze zich aan de hun toevertrouwde taak op de korenakkers, in de pottenbakkerswerkplaats of in de schrijfzaal, waar ze de heilige teksten overschreven.

  http://boekenhoekje-van-rvdb.50plusser.nl/weblog/print.php?warticle_id=50696,

  ochtendgebed 1.1

  religieuze dienst of plechtigheid in de ochtend met een gezamenlijk gebed van geloofsgenoten

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een ochtendgebed…

  is een gebedsbijeenkomst

    Algemene voorbeelden


    Er wordt die ochtend een kort ochtendgebed gehouden. Deze dienst zal niet om 10.00 uur maar om 10.30 uur beginnen.

    www.pkn-tubbergen.nl/fileupload/RSdecember.pdf,

    Ook dit jaar treft u een inlegvel in Ons Blad aan met daarop alle lezingen gedurende de Veertigdagentijd die ook tijdens de ochtendgebeden worden gelezen.

    www.kerkvanzoeterwoude.nl/.../Ons%20Blad%2020%20feb%20201...,