olievogel


olievogel 1.0

vogel die met olie is besmeurd, waardoor er een lek komt in zijn natuurlijke vetlaag, wat leidt tot onderkoeling, met als gevolg dat hij niet lang zonder hulp kan overleven

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een olievogel…

is een vogel; is een dier

 • [Gevoelsindruk] voelt vettig aan vanwege de olie
 • [Kleur] heeft vaak een zwarte kleur vanwege de olie
 • [Plaats] bevindt zich vaak in zee, soms in kanalen, in havens of in zeemondingen en spoelt soms aan op het strand
 • [Positie] ligt vaak met vastgekleefde vleugels in zee of op strand
 • [Duur] kan in zijn eentje niet lang overleven en gaat vaak al dood voordat hij geholpen kan worden
 • [Toestand algemeen] is hulpeloos, omdat slechts een kleine hoeveelheid olie al een lek brengt in de natuurlijke vetlaag, wat leidt tot onderkoeling
 • [Beweegbaarheid] kan zich vaak slecht bewegen
 • [Handelende persoon] wordt soms gered door personen of instanties die begaan zijn met zijn lot
 • [Gevolg of resultaat] is besmeurd met olie die vaak door de mens is achtergelaten in zee, vaak na een olieramp
 • [Voorbeeld of specimen] is bv. een alk, een gans, een zeekoet of een zwaan

Algemene voorbeelden


En één druppel olie is al fataal; het zorgt voor een lek in de natuurlijk vetlaag van het verendek met onderkoeling tot gevolg [...]. Grotere opvangcentra zijn er in Middelburg, Rotterdam, Haarlem, Anjum en op Texel. Na weging en medische keuring zal de vondeling eerst tien dagen in een hok aansterken en tot rust komen [...]. Toch overleeft slechts een fractie van de getroffenen. Van elke 100 olievogels gaan er 90 al dood op zee. 10 spoelen er aan op het strand, 5 vinden daar hun einde. Van de andere 5 overlijden er 3 alsnog in de opvang. Slechts 2 vogels worden uiteindelijk weer uitgezet op zee.

https://www.trouw.nl/home/3-januari-2006-olievogels-kennen-we-vooral-als-slachtoffers~acde1955/,

Inmiddels zitten we met grensoverschrijdende olierampen in Spanje/Frankrijk (de teller gaat richting 20.000 geregistreerde slachtoffers voor de Prestige), en in Frankrijk/België/Nederland (een zelfde aantal voor de Tricolor), terwijl er ook nog een incident gaande is ten noorden van de wadden (volslagen onbekende aantallen slachtoffers van de Assie Eurolink). Olievogels van Spanje tot op Schiermonnikoog!

http://www.zeevogelgroep.nl/Downloads/Nwsbrfvoorbeeld.pdf,

Terwijl vroegere rampen zoveel aandacht kregen dat er zelfs te veel vrijwilligers op de plaats des onheils door elkaar heen renden is nu het omgekeerde het geval. Laat maar doodgaan, wat dondert dat nou! Het schijnt de alles overheersende gedachte te zijn bij wat nu al het zwartste seizoen voor zeevogels in West-Europa genoemd mag worden. Lieden die de olievogels van het strand halen en zien hoe een totaal met teer overdekte alk er eigenlijk (niet) uitziet hoeven niet meer overtuigd te worden.

http://www.zeevogelgroep.nl/Downloads/Nwsbrfvoorbeeld.pdf,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • olievogels opvangen

De meeste mensen kennen het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren van de olieramp met de Tricolor in 2003. Maar wat minder bekend is, is dat we elke winter olievogels opvangen!

http://www.vogelopvangcentrum.be/nl/infrastructuur

met adjectief ervoor


 • dode olievogels

Toen ik als jonge natuurvorser op het strand mijn schedelverzameling bijeenzocht, lagen de dode olievogels er nog steeds voor het oprapen. De wereld was opgeschrikt door scheepsrampen, zoals die in 1967 met de supertanker Torrey Canyon, die voor de zuidwestkust van Engeland in tweeën brak waarna 120.000 ton ruwe olie in zee stroomde.

https://www.nationalgeographic.nl/nieuws/2017/04/teervogel,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • aangespoelde olievogels

De zogeheten olie-index, dat wil zeggen het aantal aangespoelde olievogels in verhouding tot het totale aantal aangespoelde dode vogels in een bepaald gebied, biedt een goede maatstaf voor de mate van olieverontreiniging in de aangrenzende wateren.

https://anzdoc.com/1999-waddenzee-quality-status-rapport.html,

in voorzetselgroep


 • de opvang van olievogels
 • de revalidatie van olievogels

De verantwoordelijkheid om zelfstandig en gecoördineerd zorg te dragen voor het verzamelen en de opvang van olievogels die aanspoelen in de nasleep van een olieverontreinigingsincident en daarbij de capaciteit, kennis en faciliteiten van aangesloten asielen en specialisten optimaal te benutten.

https://www.son-respons.nl/nationale-rampenparaatheid-de-sbv/

Tegenwoordig kan de revalidatie van olievogels zeer succesvol zijn, mits olievogels de juiste veterinaire zorg krijgen, op de juiste manier verzorgd worden binnen de juiste faciliteiten.

https://www.son-respons.nl/professionele-revalidatie-vogels/

met substantief ervoor


 • het aantal olievogels

De zogeheten olie-index, dat wil zeggen het aantal aangespoelde olievogels in verhouding tot het totale aantal aangespoelde dode vogels in een bepaald gebied, biedt een goede maatstaf voor de mate van olieverontreiniging in de aangrenzende wateren.

https://anzdoc.com/1999-waddenzee-quality-status-rapport.html,

met telwoord ervoor


 • veertien olievogels
 • honderd olievogels

Vogel- en zoogdieren opvang De Mikke in Middelburg heeft dit weekend veertien olievogels opgehaald uit Amsterdam. Het gaat om zwaar vervuilde ganzen, zwanen en meerkoeten. De dieren zijn besmeurd met olie uit het Noordzeekanaal. De olie kwam in het kanaal terecht na een aanvaring tussen twee schepen in de Mercuriushaven, vorige week maandag. Er zijn in totaal zeker honderd olievogels uit het water gevist.

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2543/Veertien-olievogels-voor-opvang-De-Mikke,

voorafgegaan door als


 • als olievogels

Vage gedachten liggen als olievogels machteloos in haar hoofd.

Het wil nog maar niet zomeren, Hannes Meinkema,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


olievogel 2.0

grote nachtzwaluwachtige met een roodbruin verenkleed, een grote, sterke haaksnavel, grote ogen, een lange staart, lange vleugels en zeer korte poten, die in gebieden met bossen en grotten leeft, zich 's nachts met plantaardig voedsel voedt en die zich in het donker kan oriënteren door ultrasone geluiden uit te stoten; vetvogel

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een olievogel…

is een vogel; is een dier

   Wetenschappelijke naam: Steatornis caripensis

   Rijk Animalia; Dieren
   Stam Chordata; Chordadieren
   Klasse Aves; Vogels
   Orde Caprimulgiformes; Nachtzwaluwachtigen
   Familie Steatornithidae
   Geslacht Steatornis
   Soort Steatornis caripensis

   Algemene voorbeelden


   Steatornis caripensis, de olievogel van Zuid-Amerika, foerageert 's nachts en slaapt gedurende de dag in grotten. Om rond te vliegen zonder letsel in de schimmige wereld waarin het leeft, maakt de olievogel gebruik van echolocatie. De geluiden die het voor dit doel produceert, omvatten frequenties in het ultrasone bereik. Maar de meeste van zijn echolocatiefrequenties zijn lager dan 20 kilohertz.

   https://myhappypetshop.com/14289-birds-animals-produce-ultrasonic-sound

   Olievogel - Steatornis caripensis. Deze mysterieuze nachtvogel roest overdag in grotten. 's Nachts foerageren ze op fruit waarbij ze gebruik maken van echo-locatie.

   https://www.dutchbirding.nl/gallery/detail/1151?page=50#navbar-collapse

   Ook in het park is La Cueva de Las Lechuzas (grot van de uilen), de thuisbasis van een nachtelijke kolonie guácharos (olievogels, of Steatornis caripensis ). De olievogels, samen met vleermuizen en papegaaien, duiken tussen fascinerende formaties van stalactieten en stalagmieten in de duisternis van de grot.

   https://nl.thehessjourney.com/8248-tingo-maria-peru