onbekwaamheid


onbekwaamheid 1.0

het onbekwaam zijn; het niet in staat zijn tot iets; gebrek hebbend aan vermogen en/of capaciteiten; ongeschiktheid

Semagram (extra betekenisinformatie)


Onbekwaamheid…

is een toestand

   Algemene voorbeelden


   Hoevele andere voorbeelden kunnen, alleen al in onze eeuw, niet worden aangehaald van oorlogstragedies, veroorzaakt door de onbekwaamheid van leidende instanties?

   De Standaard,

   Onwetendheid, onbekwaamheid, gebrek aan politieke wil, gebrekkige planning, het ontbreken van een langetermijnsvisie en uiteraard corruptie zorgen er voor dat er in de praktijk relatief weinig gebeurd.

   http://www.wereldvlinders.be/diary/diary-full.html

   De onbekwaamheid van Euwe om leiding te geven aan de activiteiten van de Fide blijkt ook uit meer kwesties.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • gedeeltelijke onbekwaamheid
   • totale onbekwaamheid

   Zijn verkrampte gebarentaal, zijn plechtstatige optreden, zijn totale onbekwaamheid tot spontane kommunikatie hebben hem de bijnaam "de autist" opgeleverd.

   De Standaard,

   Oordeelt de rechtbank dat de geestesziekte of de handicap niet bijzonder ernstig is en dat een beperkte maatregel dus volstaat, dan wordt slechts een gedeeltelijke onbekwaamheid uitgesproken en wordt de geesteszieke bijgestaan door een gerechtelijk raadsman.

   http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

   • lichamelijke onbekwaamheid
   • medische onbekwaamheid
   • persoonlijke onbekwaamheid
   • politieke onbekwaamheid
   • seksuele onbekwaamheid

   Deze termijn begint normaal te lopen vanaf de dag: van overlijden; van de medische vaststelling van lichamelijke onbekwaamheid van de betrokkene om zijn functies uit te oefenen; of van de akte die de wettelijke onbekwaamheid vaststelt.

   http://user.online.be/~fschram/welcome_t.htm,

   Dit college moet een rapport opstellen waarin melding wordt gemaakt van de volgende punten: 1. de gegevens die de noodzaak van de sterilisatie aantonen, dit in het belang van de gehandicapte zelf; 2. de gegevens die bewijzen dat de niet-definitieve middelen geen oplossing bieden voor het probleem; 3. de gegevens betreffende de voorlichting van de mentaal gehandicapte en zijn medische onbekwaamheid om een beslissing te nemen (verzet of toestemming); 4. de vrijwillige en schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger, na volledig voorgelicht te zijn over onder meer de gevolgen van de sterilisatie en de eventuele latere problemen.

   http://www.mpi-sintfranciscus.be/kwaliteitshb/inhoudelijk/ wordbestanden/WI%206.07%20VERSIE%20A.DOC

   En een moreel nadeel lijden ze evenmin, want ze zijn niet afgedankt omwille van persoonlijke onbekwaamheid.

   De Standaard,

   Kortom: Vlaanderen is een gemeenschap in verval en de Vlaamse politieke klasse tracht haar politieke onbekwaamheid door een stoere politieke houding aan het oog van de buitenwereld te onttrekken.

   De Standaard,

   In alle tijden hebben volken in tijden van oorlog grapjes gemaakt over de seksuele onbekwaamheid van de vijandige leiders, denk maar aan het eens populaire liedje dat begon met de woorden: 'Hitler has only got one ball.'

   NRC,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • veronderstelde onbekwaamheid

   Ook zonder dat de gevolgen van voedselweigering leiden tot gebreken in oordeelsvermogen kan er twijfel zijn aan de wilsuiting van de hongerstaking, bijvoorbeeld in verband met veronderstelde onbekwaamheid of sterke beïnvloeding door groepsleden of mede-hongerstakers.

   http://www.johannes-wier.nl/,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • een brevet van onbekwaamheid
   • een bewijs van onbekwaamheid

   Een candidaat is een bachelor, een licentiaat is een master. Daarvan afstappen komt neer op het uitreiken van een bewijs van onbekwaamheid aan ons eigen - nochtans zeer goed aangeschreven – hoger onderwijs.

   http://homepages.vub.ac.be/~kverelst/Bolognacatastrofe.pdf,

   Ronde van Vlaanderen-winnaar Michele Bartoli, gewezen tweevoudig Italiaans kampioen Massimo Podenzana en belofte Giuseppe Guerini sloegen in de finale van de rit de handen in elkaar en reikten Adje Wijnands, de simpele ziel, een brevet van onbekwaamheid af.

   De Standaard,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • onbekwaamheid en corruptie
   • corruptie en onbekwaamheid

   Volgens de socialisten blonk de regering uit door onbekwaamheid en corruptie.

   De Standaard,

   Hij wreef de onaantastbaar lijkende minister van Defensie corruptie en onbekwaamheid aan.

   De Standaard,

   Vaste verbindingen


   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen