onder appel houden


onder appel houden 1.0

(Met betrekking tot honden)
gemakkelijk kunnen terugroepen of terugfluiten

Algemene voorbeelden


Volgens de Jachtwet mogen honden niet achter andere dieren aangaan of schade aanrichten aan dieren of rust- of verblijfsplaatsen van dieren, zoals nesten of holen. Houd de hond daarom onder appel op de plaatsen waar hij vrij mag lopen.

http://www.waterland.net/npschierm/