ondernemingslust


ondernemingslust 1.0

lust om iets te ondernemen; zin om iets te ondernemen

Semagram


Ondernemingslust…

is lust

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de lust om iets te ondernemen

  Hoofdsemagram: lust


  Algemene voorbeelden


  Ondernemingslust, impulsiviteit, stoutmoedigheid, beslistheid, dadendrang, eerzucht, optimisme en nog de nodige hartstocht, het sterk haantje de voorste willen zijn, zijn enkele eigenschappen, die hij in het leven mee heeft gekregen.

  http://www.spiritueelmagazineonline.com/astrologie/astrologie.htm

  Mijn-ingenieur Adriaan Stoop was een man gedreven door ambitie, ondernemingslust en in het bezit van een onmiskenbaar talent en doorzettingsvermogen.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • ondernemingslusten botvieren

  Tallozen hadden de goudkoorts en probeerden zich ijlings te verrijken door spoorwegen aan te leggen, mijnen in exploitatie te nemen en andere ondernemingslusten bot te vieren.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000028612:mpeg21:a0190,

  met adjectief ervoor


  • particuliere ondernemingslust

  Zo toont Barend als het gaat om particuliere ondernemingslust van VOC-dienaren een nogal naïeve visie op het dagelijks bestaan van Europeanen in de Oost.

  NRC,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • ongebreidelde ondernemingslust

  Lou Grant, de uit doortastende rechtschapenheid opgebouwde redactiechef uit de gelijknamige tv-serie, had twee verslaggevers tot zijn beschikking: een felle meid en een ietwat slonzig ogende knaap die door hun ongebreidelde ondernemingslust voortdurend de grootste schandalen op het spoor kwamen.

  NRC,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • ondernemingslust en exploratiedrang

  Een kind dat zich bedreigd weet en onzeker is, zien we veel minder nieuwe dingen ondernemen en exploreren, ook al is ondernemingslust en exploratiedrang kenmerkend voor kinderen, ook al is dat in de eerste levensperiode de manier waarop de kleine mens zijn mogelijkheden onderzoekt en "zichzelf realiseert".

  http://users.skynet.be/oase/watispsy.html

  overig


  • vol ondernemingslust

  Ik mag niet achterdochtig zijn, ik moet Joost vertrouwen - maar Diana vertrouw ik niet, Diana is tot alles in staat, Diana is vol ondernemingslust en Joost sleept ze mee.

  Het binnenste ei, Hannes Meinkema,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding