onderzoeksmogelijkheid


onderzoeksmogelijkheid 1.0

mogelijkheid om onderzoek te verrichten

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een onderzoeksmogelijkheid…

is een mogelijkheid

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de mogelijkheid tot het verrichten van, meestal wetenschappelijk, onderzoek

  Algemene voorbeelden


  Op 24 oktober 1994 verzoekt de raadsman, in verband met het door hem gevoerde verweer met betrekking tot de rechtmatigheid van de opsporing, een "plan van aanpak" van de politie aan het dossier toe te voegen [...]. Het Hof wijst dit verzoek af, omdat het niet rechtstreeks betrekking heeft op het aan het licht brengen van eventuele onrechtmatigheden in de opsporing, maar op de besprekingen die binnen het opsporingsteam plaatsvonden over de onderzoeksmogelijkheden in deze zaak.

  http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

  Een paar minuten later zijn we alweer per auto onderweg naar het tweede, het laboratorium van het Centrum voor Tropische Ziekten. Dat staat aan de rand van de stad te pronken. State-of-the-art machines voor moleculair onderzoek in een prachtig gebouw, alles betaald door Japan in het kader van ontwikkelingshulp. Het is behoorlijk indrukwekkend. Het gebouw staat echter grotendeels leeg, omdat er sinds de economische crisis nauwelijks geld is om onderzoek te doen. De directeur schetst een prachtig beeld van de onderzoeksmogelijkheden. Weet ik niet nog wat Nederlandse wetenschappers die een goede onderzoekspartner zoeken in de tropen?

  http://www.lumc.nl/1080/archief/2002/20020906.html,

  De diversiteit in onderzoeksmogelijkheden heeft ertoe geleid, dat er verschillende onderdelen en aandachtsgebieden binnen de klinische chemie zijn ontstaan.

  http://www.ziekenhuis.nl/domeinen/klinisch.chemicus/nvkc/plaats_en_functie.html

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • de onderzoeksmogelijkheden bekijken
  • de onderzoeksmogelijkheden bezitten
  • de onderzoeksmogelijkheden gebruiken
  • de onderzoeksmogelijkheden uitbreiden
  • de onderzoeksmogelijkheden verruimen

  De stichting wilde graag een overzicht van wat er bekend is over het gebruik van bacteriofagen en zocht daarvoor contact met de Wetenschapswinkel Biologie. Na een eerste gesprek werkte een projectcoördinator de vraag verder uit. Om de onderzoeksmogelijkheden te bekijken, voerde ze een vooronderzoek uit.

  http://www.bio.uu.nl/~wbu/

  Tot nog toe hield het budget voor medische producten geen rekening met die evolutie; geleidelijke tenlasteneming van de kosten inherent aan de Europese richtlijn inzake hersterilisatie van medische hulpmiddelen [...]; bijkomende middelen om de onderzoeksmogelijkheden, met name betreffende de MKG-MFG-gegevens, te verruimen [...]; wat het chirurgisch dagziekenhuis betreft, verhoging van de vereiste middelen om rekening te houden met de ontwikkeling ervan in verband met het uitvoeren van niet-invasieve technieken (die voorheen niet bestonden).

  http://minsoc.fgov.be/cabinet/beleidsnota_volksgezondheid.htm

  De afdeling Klinische Neurofysiologie (vroeger vaak 'EEG-afdeling' geheten) voert voor verschillende specialismen onderzoeken uit. Hierbij gaat het om onderzoeken bij patiënten met uiteenlopende klachten, met name over het functioneren van zintuigen, spier- en zenuwstelsel. Aanvankelijk betrof dit voornamelijk elektro-encefalografen (EEG) en electromyografie (EMG), maar in de loop der jaren zijn de onderzoeksmogelijkheden flink uitgebreid.

  http://www.sintlucasandreasziekenhuis.nl/html/klinischeneurofysiologie.php

  De CVP is niet a priori gekant tegen een parlementaire onderzoekskommissie, die verregaande onderzoeksmogelijkheden bezit.

  De Standaard,

  De auteurs opteren voor een benadering waarin moderne onderzoeksmogelijkheden uitsluitend gebruikt mogen worden voor sociale bescherming en waarbij moet worden voorkómen dat mensen worden uitgesloten van elke werkgelegenheid.

  http://www.genetische-tests-en-arbeid.be/abstract.html

  met adjectief ervoor


  • betere onderzoeksmogelijkheden
  • voldoende onderzoeksmogelijkheden
  • onvoldoende onderzoeksmogelijkheden
  • diagnostische onderzoeksmogelijkheden
  • moderne onderzoeksmogelijkheden
  • legio onderzoeksmogelijkheden
  • verdere onderzoeksmogelijkheden

  Als universiteit B echter betere onderzoeksmogelijkheden en betere mogelijkheden voor lokale samenwerking met andere toppers kan bieden, verhuist die professor straks wel.

  NRC,

  Ze kregen de beschikking over reactoren met nog krachtiger bundels, hogere energieën en betere onderzoeksmogelijkheden, in Grenoble en in het Britse Harwell.

  Trouw,

  Psychodiagnostisch (test)onderzoek wordt aangevraagd als na eerdere diagnostische onderzoeksmogelijkheden nog vragen overblijven die beantwoording behoeven.

  http://www.altrecht.nl/afdelingen/psychenpsych/psychodiagnostiek.htm

  Als blijkt dat er onvoldoende onderzoeksmogelijkheden zijn, wordt overlegd met de opdrachtgever om de onderzoeksaanvraag opnieuw te bekijken.

  http://www.bio.uu.nl/~wbu/

  Het verschil tussen bekende en te verwachten aantallen is hier waarschijnlijk niet zo indrukwekkend als bij de insecten, maar toch zal ook in deze gebieden de biodiversiteitswaarde nog aanzienlijk toenemen, indien er maar voldoende onderzoeksmogelijkheden zijn.

  http://bch-cbd.naturalsciences.be/belgie/convention/wouters.htm,

  Een textiel- of vezelonderzoek kan van belang zijn bij het oplossen van moorden, mishandelingen, zedenmisdrijven, ontvoeringen maar ook van brandstichtingen en inbraken [...]. Door het veel voorkomen van textiel zijn er legio onderzoeksmogelijkheden.

  http://www.forensischinstituut.nl/

  De auteurs opteren voor een benadering waarin moderne onderzoeksmogelijkheden uitsluitend gebruikt mogen worden voor sociale bescherming en waarbij moet worden voorkómen dat mensen worden uitgesloten van elke werkgelegenheid.

  http://www.genetische-tests-en-arbeid.be/abstract.html

  Voor meer informatie over verdere onderzoeksmogelijkheden kan hier best verwezen worden naar de interessante bijdrage van Rudi van Doorslaer over de Tweede Wereldoorlog in het eerste deel van het reekswerk 'Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?'

  http://home2.planetinternet.be/cccnot/not/Leffinge.Verstoorde%20Dorp.Voorstelling.htm,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • verregaande onderzoeksmogelijkheden

  De CVP is niet a priori gekant tegen een parlementaire onderzoekskommissie, die verregaande onderzoeksmogelijkheden bezit.

  De Standaard,

  met substantief ervoor


  • het aantal onderzoeksmogelijkheden

  Het aantal onderzoeksmogelijkheden bij specialisten neemt ook steeds maar toe.

  De Limburger,

  in voorzetselgroep


  • over onderzoeksmogelijkheden beschikken
  • een overzicht van de onderzoeksmogelijkheden

  Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis beschikt over alle onderzoeksmogelijkheden op het gebied van klinische neurofysiologie die voor een groot ziekenhuis gebruikelijk zijn.

  http://www.sintlucasandreasziekenhuis.nl/html/klinischeneurofysiologie.php

  Om te voorkomen dat later blijkt dat het gevraagde onderzoek al is uitgevoerd en om de aard van het onderzoek te bepalen, verricht de projectcoördinator een vooronderzoek. Dit geeft een overzicht van de onderzoeksmogelijkheden. Het vooronderzoeksverslag dient dan ook als basis voor het concept projectvoorstel, waarin de globale onderzoeksopzet beschreven staat.

  http://www.bio.uu.nl/~wbu/

  Een uitgebreid overzicht van de onderzoeksmogelijkheden is ook te vinden in het, door de Stichting Puls uitgegeven, boekje 'Onderzoek in Groningen-Natuurkunde'.

  http://www.KVI.nl/~loehner/afstudeer_allg.html

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: naar

  • onderzoeksmogeljkheden naar iets

  De onderzoeksmogelijkheden naar knobbeltjes in de borst blijven onverminderd aanwezig.

  http://www.nvpc.nl/pt/index.htm

  Voorzetsel: voor

  • een onderzoeksmogelijkheid voor iemand

  Unieke onderzoeksmogelijkheid voor student geneeskunde of gezondheidsleer/-wetenschappen met kennis van het reddingsbrigadewerk die ervaring op wil doen met academisch wetenschappelijk onderzoek.

  http://www.redned.nl/nieuwsbericht/1165,

  met telwoord ervoor


  • vele onderzoeksmogelijkheden

  Om een overzicht te kunnen geven van de vele onderzoeksmogelijkheden bij het NFI is dit brede onderzoeksterrein onderverdeeld in een groot aantal forensische deskundigheidsgebieden.

  http://www.forensischinstituut.nl/