onoprecht


onoprecht 1.0

niet oprecht; niet eerlijk; oneerlijk; geveinsd; huichelachtig

Algemene voorbeelden


Ik denk dat vanaf het moment dat een mens schuldgevoel kan ervaren, hij ook onoprecht kan zijn.

http://filosofieblog.nl/blog/harm-klifman/3612/over-oprechtheid/,

Jane Austen heeft dat pijnlijke proces van het "offers brengen aan de beleefdheid" zoals zij het in Persuasion noemt, in al haar werk nauwgezet onderzocht. Marianne uit Sense and sensibility is volstrekt niet in staat om onoprecht te zijn en dat maakt haar feitelijk ongeschikt in de omgang met mensen.

Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

Men moet eerst weten wat onoprecht is voor men onoprecht kan zijn. Een pasgeboren kind of kleine kleuter is daarom nog heel oprecht zonder het zelf te weten. Ik denk zelfs dat dat geldt voor alle morele zaken die we moeten leren in de opvoeding. Als een klein kind een snoepje pakt dat binnen handbereik ligt, dan is dat uiteraard niet zondig, niet vals of onoprecht. Als men niet weet wat als zondig wordt beschouwd kan men eigenlijk niet zondigen.

http://filosofieblog.nl/blog/harm-klifman/3612/over-oprechtheid/,

Ik bleef me afvragen waarom ik het gevoel niet kwijtraakte dat monsieur Burat onoprecht was. Zijn zoon overleed wel degelijk aan kanker. Dat was aan het leidingwater te wijten.

Berthold 1200, Paul Koeck,

Zelfs al bestond het 'grote vuur' niet echt, was het onoprecht, elitair, diende het de verkeerde belangen en haalde het zijn brandstof uit te overvloedig, te ondoordacht gebruikte taal, Joris en Lilly hadden het zuurstof gegeven met hun hardop uitgesproken dromen over daden.

Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

"Wanneer ik onoprecht was, dan was ik dit onopzettelijk," zeg ik.

Wij, heksen, Roger Pieters,

Maar Fanny is wat wij nu een 'trut' zouden noemen en de onoprechte, maar levendige, geestige, vrolijke Mary Crawford steelt ons hart, zij is één van de knapste vrouwenportretten van Jane Austen.

Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

Werklozen met een universitair sociologiediploma of met een HBO-diploma sociaal werk, die dan als bijscholing een jaartje kleinkunstacademie krijgen om met dezelfde warme onoprechte oprechtheid in de camera te kunnen blikken als Robert ten Brink.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • onoprecht cynisme
 • onoprecht gedrag
 • onoprechte verbazing
 • onoprechte zelfspot
 • een onoprecht gebaar
 • een onoprecht trekje
 • een onoprechte man
 • een onoprechte vrouw
 • onoprechte beslissingen
 • onoprechte liefdesbetuigingen
 • onoprechte investeerders

Jansen is een onoprechte man. Hij weet dat wat hij zegt niet waar is, hij is 180 graden gedraaid in zijn uitspraken.

http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-2682939-hoofddoekverbod-voor-de-rechter-p-11.html,

Wat is mijn onderbewustzijn aan het aanrichten, alleen Engelse reminescenties wellen op. Laat me mezelf gauw genezen met wat onoprecht cynisme.

Verbannen in het vaderland, Karel Jonckheere,

Schoven we elkaar op de meestal brede voetpaden uit Oostende nader, dan hupte ik zonder dralen en schaamte de straat over om mijn anders geestdriftige rechterhand niet tot onoprecht gebaar naar het petje te dwingen.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

Onoprechte investeerders herkent u aan het feit dat zij: • uitsluitend in rendement en fiscaliteit geïnteresseerd zijn • op voorhand 51% aandeel of zeggenschap "eisen" • fee, salaris of vaste vergoeding vragen • een andere agenda hebben (niet geïnteresseerd in de business, maar in andere zaken) • exclusief goederen en diensten willen leveren • garanties vragen van de ondernemer zelf.

http://www.nebib.nl/gids/uitdraai_gids_def.pdf

Ik trof daar een vrouw van middelbare leeftijd: slank, mooie handen, wat afstandelijk door een voortdurend floers van onoprechte verbazing, maar met het nobele, wat uitgerekte profiel dat de adel eigen is.

Gesprekken in huizen aan zee, Willem Brakman,

Is de vader van Emma Woodhouse nu een sullige oude zak (Edmund Wilson) of heeft hij instinctief gelijk waar het zijn verdenkingen betreft (Angus Wilson). Is Mary Crawford een onoprechte vrouw (Lionel Trilling), een hartveroverende figuur (Kingsley Amis) of een zeer respectabel iemand (Patricia Beer).

Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

Daar stonden ze nu allebei, na een loopbaan met geparfumeerde grappen, ingewikkelde taktieken en onoprechte zelfspot.

Het beleg van Brussel, Frans Verleyen,

Bovendien schaamde ik me, ik schaamde me voor mijn eigen onoprechte gedrag maar ook omdat ik dacht dat als ik hem met rust gelaten had, Hugo niet had hoeven huilen.

Het binnenste ei, Hannes Meinkema,

De wezens van die wereld lieten zich niet gemakkelijk vergeten, ergens hing nog een glimlach in de slapeloze lucht, ik hoorde nog de kortademige lispelingen van onoprechte liefdesbetuigingen, de wijze raad van bedwelmde vrienden.

De verloren zoon, Hafid Bouazza,

'Er zijn ook andere verklaringen voor een reeks van beslissingen van Bush tijdens de overdrachtsperiode, die òf de eerste fase van Clintons presidentsschap compliceren òf de kans hebben verkleind het pad te effenen voor de man die door Bush tijdens de verkiezingscampagne werd getypeerd als een "bozo"'. Dat patroon van onoprechte beslissingen werd in november duidelijk toen Bush, zonder overleg met Clinton, troepen naar Somalië stuurde.

NRC,

Zoals ze daar ligt, heeft ze iets tegenstrijdigs, iets van het kind dat teveel gespeeld heeft en uitgeput in slaap is gevallen en met haar vrijmoedige naaktheid de kamer vult. Er zit ook een onoprecht trekje aan, iets dat lichtzinnig is of verdorven.

Weerloos, Jan Siebelink,

met bijwoord


 • niet onoprecht
 • nimmer onoprecht
 • zeer onoprecht

Zij is nimmer onoprecht en toch allesbehalve een trut.

Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

Je moet niet onoprecht (Mansfield Park) en niet bemoeizuchtig (Emma) zijn.

Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

Het daar vertoonde gepeuter in eigen navel, de vochtige ogen, quasi-nerveuze lachjes en peinzende blikken: het oogt allemaal zeer onoprecht.

NRC,

met werkwoord


 • onoprecht maken

Michalkov begrijpt van iedereen alles, hij is van wat hij vertelt de afzijdige God. Maar het is precies dit zogenaamde begrip voor de beweegredenen van de verklikker dat Burnt by the Sun zo onoprecht maakt.

NRC,

 • onoprecht aandoen
 • onoprecht klinken
 • onoprecht lijken
 • onoprecht ogen

Terwijl we met de ene hand in een zak pepernoten graaien, gebruiken we de andere om op onze smartphone medeleven te betuigen middels drie of vier ondoordachte woorden. De online steunbetuigingen doen gemakzuchtig, onoprecht en overbodig aan.

http://www.hpdetijd.nl/2013-12-09/online-rouwen-om-mandela-gemakzuchtig-en-onoprecht/,

Tom verdacht hem ervan hier niet langer dan een maand geleden gegeten te hebben, want elke kreet klonk onoprecht, als die van een man wiens vrouw maar één feestjurk bezat die alleen bij heel bijzondere gelegenheden werd aangetrokken en steeds ernstiger uit de mode was geraakt: 'Je ziet er schitterend uit, meisje!', een uit het hoofd geleerd compliment dat jaar na jaar met meer enthousiasme werd uitgesproken om de verveeldheid te overstemmen.

Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

'Gaat ge nog lang onnozel doen?' vroeg Vlieghe. 'Vertel uw zever aan iemand anders.' Het klonk aarzelend, onoprecht.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

'Hello,' zei hij tegen Keller. 'Heb je gisteren een prettige dag gehad?' De duidelijk vleiende klank van zijn stem leek onoprecht door zijn ogen die Keller gretig onderzoekend aanstaarden.

Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

Het daar vertoonde gepeuter in eigen navel, de vochtige ogen, quasi-nerveuze lachjes en peinzende blikken: het oogt allemaal zeer onoprecht.

NRC,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • oppervlakkig en onoprecht
 • overdreven en onoprecht
 • slap en onoprecht

Maar de academicus blijft hier niet lang overeind, want diens esthetische ongenoegen is het laatste masker van de pijn die hij tot hier heeft meegesleept, die slap en onoprecht is, die hem nooit heeft genezen omdat zijn ziel, als een mol, bang is voor het licht.

Met het oog op de jaren negentig, Luc Vancampenhout,

Televisie is oppervlakkig en onoprecht. Literatuur is fictie, een diepzinnig spel tussen waarheid en verzinsel.

NRC,

Maar voor alles waren wij hoogmoedig. Daarom kwam het verdriet van mijn familie, die slechts een lauwe belangstelling koesterde voor de politiek en die de Vlaamse zaak niet echt genegen was, mij weldra als overdreven en onoprecht voor.

Emmeke, Jan Lampo,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding