ontschorsen


ontschorsen 1.0

( Met betrekking tot bomen, takken, hout)
van de schors ontdoen; de schors ervan verwijderen; de schors ervanaf halen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Ontschorsen…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Er wordt geld verdiend indien men het hout hoogwaardiger kan toepassen omdat het is gewaterd. Voorts kan geld worden bespaard omdat het ontschorsen achterwege kan blijven en het drogen sneller plaatsheeft.

   http://www.bouw.tno.nl/nld/wie_we_zijn/organisatie/bt/ht/publicaties/

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • bomen ontschorsen

   Het is verboden de banken van de openbare weg, pleinen en wandelingen te bevuilen of te beschadigen, de bomen te schenden of te schudden of te ontschorsen, en de palen, braam- of doornstruiken welke dienen tot hun behoud, uit te rukken.

   http://www.overijse.be/Diensten/html/Politie/Regl_H4.html

   De oude loop in de richting van de spoorbaan wordt nog aangegeven door een paar alleenstaande bomen, scheefgezakt, bijna dood, reeds ontschorst tot vlak onder de top.

   Weerloos, Jan Siebelink,

   Het is blijkbaar een nieuwe rage om bomen te ontschorsen. "Die vandalen beseffen jammer genoeg niet dat ze daardoor onherroepelijke schade toebrengen aan de bomen, want meestal gaan ze dood", zegt milieuschepen Jowan Lamon (Agalev).

   Gazet van Antwerpen,

   • hout ontschorsen

   Gewaterd hout is makkelijker te ontschorsen.

   http://www.bouw.tno.nl/nld/wie_we_zijn/organisatie/bt/ht/publicaties/

   Door het bestuur van het Bosschap kan ontheffing worden verleend ten aanzien van: onontschorst Pinus-hout afkomstig van velling op of na 1 april 2000 onder de voorwaarde dat het hout geheel wordt ontschorst, dan wel wordt afgevoerd naar een plaats waar het verbod ex artikel 1 van de Verordening bestrijding dennenscheerder niet geldt.

   http://www.google.nl/search?q=cache:3friHZzlcygJ:www.minlnv.nl/infomart/nwsbrief/natuur/beheer/2000/infinn0003.pdf+dennenscheerder+site:.nl=nl=lang_nl,

   Ontheffing worden verleend ten aanzien van: [...] onontschorst Pinus-hout, dat zich bevindt op houtopslagplaatsen, die niet veilig worden geacht, onder voorwaarde dat dit hout permanent wordt beregend dan wel wordt ontschorst, voordat daarin aanwezig broedsel van de dennenscheerder het verpoppingsstadium bereikt.

   http://www.google.nl/search?q=cache:3friHZzlcygJ:www.minlnv.nl/infomart/nwsbrief/natuur/beheer/2000/infinn0003.pdf+dennenscheerder+site:.nl=nl=lang_nl,

   • stammen ontschorsen

   Voor de zomer worden de stammen ontschorst en de schors verbrand, waarbij men natuurlijk de larven en de poppen doodt.

   http://www.geaflecht.nl/geafl/archief/artikel/dennen.html,

   • een tak ontschorsen

   Mijn vader wrong een tak van een struik. [...]. Met een mes ontschorste hij de tak. "Voel eens", zei hij. Het hout was vochtig en glad, spierwit. Ik snoof de geur op. Alleen in het midden van de tak liet mijn vader een stukje schors zitten. Hij trok de tak toen krom en bond er een koord aan. Ëen boog", zei hij.

   Berthold 1200, Paul Koeck,

   voltooid deelwoord als adjectief gebruikt


   • een ontschorste beuk
   • een ontschorst stuk boomstam
   • een ontschorste boomtak
   • een ontschorste punt
   • een ontschorste stam
   • ontschorste stammen

   De Vors bevond zich [...] op vertrouwd terrein; zonder aarzelen liep hij Renier voor tot waar een kolossale, dorre en gedeeltelijk ontschorste beuk in het obstakel geploft was.

   Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

   Een deels ontschorst stuk boomstam, waarvan het ene uiteinde door een aan het plafond bevestigde ketting van de vloer werd getild.

   De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

   Met een half weggevaagd gezicht kijk ik op naar een kind dat schrijlings op een ontschorste boomtak zit.

   Hersenschimmen, J. Bernlef,

   Van de hoogste canada achter de hooischuur bleef alleen nog een ontschorste punt over, een reuzenpotlood, gericht naar het egale grijs, klaar om de geschiedenis van Klein Korea op te schrijven.

   Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,

   Voor Chiara Lubich en haar vriendinnen was het duidelijk dat het gezamenlijk beleven van de evangeliewoorden één maakt. Want wie het Woord beleeft, ontdoet zich van zijn 'menselijke schors', wordt 'levend Woord'. Doet een ander dat ook, dan kan op die ontschorste levende stam de loot van de ander geënt worden: twee levende woorden worden één.

   http://www.focolare.nl/visie.htm

   Afwisselend kwamen in beeld: hooiblokken, regelmatig verspreid over de gele woestijn, glanzend zwarte koeien met immense horens, halfwilde paarden aan een ondiep, traagstromend riviertje, reeksen grillige kurkbomen met vaalgroene bladeren en rode, ontschorste stammen.

   Walvis, Tom Naegels,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Overige woordfamilieleden