onzienlijk


Algemene grammaticale gegevens

(De overige 9 vindplaatsen in het corpus betreffen de zelfst. naamwoorden "het o/Onzienlijke" of "de o/Onzienlijke".)

Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands.

[ Loading corpus results… ]