op gang brengen


op gang brengen 1.0

teweegbrengen; veroorzaken

Algemene voorbeelden


De top klampt zich vast aan weinig democratische gewoonten om zijn beleid voort te zetten. Dit dreigt een uittocht uit de partij op gang te brengen.

De Standaard,