op gang komen


op gang komen 1.0

goed beginnen te functioneren; soepel beginnen te lopen

Algemene voorbeelden


Slechts 7 procent van de ondervraagde bedrijven denkt dat het langer dan 12 maanden zal duren voor hun zakenreisprogramma's weer op gang komen. 21 procent voorspelt dat het minder dan 3 maanden zal duren.

https://www.missethoreca.nl/hotel/nieuws/2020/07/een-derde-van-de-bedrijven-verwacht-dat-zakenreizen-binnen-6-maanden-weer-op-gang-komen-101337865?_ga=2.177106981.123273276.1595337893-1558613688.1582636384,

De rest van de dag kon hij niet meer op gang komen.

Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,