op gegist bestek varen


op gegist bestek varen 1.0

plannen maken onder voorbehoud; plannen maken zonder dat al zeker is of de voorwaarden daarvoor aanwezig zijn

Algemene voorbeelden


In september 2002 gaat bij een drietal faculteiten een eerste lichting aangepaste curricula van start, een jaar later volgen de overige faculteiten met feitelijke aanpassing van hun curricula. Hierbij moet overigens nog het voorbehoud worden gemaakt, dat het wettelijk kader voor invoering van de nieuwe structuur nog geheel ontbreekt. In dit stadium weten we niet welke regels de wet zal bevatten voor vorm en inhoud van Bachelor- en Masterprogramma's, voor bekostiging van het universitaire onderwijs, of voor studiefinanciering. We moeten hier dus op gegist bestek varen. In het voorliggende document wordt onder dit voorbehoud het kader beschreven voor de invoering van de nieuwe programma's.

http://www.rug.nl/cis/bama/frb002.htm,