opdrijven


opdrijven 1.0

groter doen worden; doen vermeerderen; doen toenemen; vergroten

Combinatiemogelijkheden


met object


 • het arbeidsritme opdrijven
 • de bedragen opdrijven
 • een belang opdrijven
 • een campagne opdrijven
 • de capaciteit opdrijven
 • het concurrentievermogen opdrijven
 • de controles opdrijven
 • de dosis opdrijven
 • de druk opdrijven
 • de frequentie opdrijven
 • de inflatie opdrijven
 • de inkomsten opdrijven
 • de inspanningen opdrijven
 • de investeringen opdrijven
 • de koersen opdrijven
 • de kwaliteit opdrijven
 • zijn marktaandeel opdrijven
 • de omzet opdrijven
 • een participatie opdrijven
 • de prijzen opdrijven
 • de productie opdrijven
 • de productiviteit opdrijven
 • de rente opdrijven
 • de snelheid opdrijven
 • de spanning opdrijven
 • de strijd opdrijven
 • de temperatuur opdrijven
 • het tempo opdrijven
 • de voorsprong opdrijven
 • de waarde opdrijven
 • de werkdruk opdrijven
 • de winst opdrijven

De scankassa heeft het arbeidsritme opgedreven.

De Standaard,

Ook nu ondertekenen de vakbonden een akkoord waarin onze werkdruk nog wordt opgedreven, met een aantal bepalingen waarvan ze zelfs de techniciteit niet begrijpen.

De Standaard,

Zo zou ondermeer de productie zwaar worden opgedreven.

http://www.acwlimburg.be/documenten/visie/visie20030110d.pdf,

Op tien kilometer van de aankomst had hij zijn voorsprong met vijftien seconden opgedreven.

De Standaard,

Toch bleef de Generale Accor beschouwen als een van haar kernparticipaties en de holding liet weten haar belang in Accor te willen opdrijven.

De Standaard,

Na het drogen worden de kleivormen gedurende 40 uur gebakken in een oven, waar de temperatuur geleidelijk opgedreven wordt tot 1.000° C. Daarna volgt de afkoelingsfase.

De Standaard,

Het verschil heeft vooral te maken met het goede beursklimaat - dat de waarde van de fondsen opdrijft - maar ook met de populariteit van de zogenaamde click-fondsen.

De Standaard,

Endesa wil zijn participatie in beide ondernemingen opdrijven tot 75 procent en kreeg daarvoor groen licht van de conservatieve regering van José Maria Aznar.

De Standaard,

Kiest u voor een aandelenbeleggingsfonds, dan vergroot u het risico, maar ook de winstkansen, zodat u minder moet investeren om uw beginkapitaal weer samen te stellen. En zo kan u uiteraard uw maandelijkse rente opdrijven.

http://www.securex.be/nl/group/press/default.html,

De bedragen worden opgedreven door de versmelting van sectoren.

NRC,

De leegstand komt vooral voor in de Molenstraat en de Woldstraat. Volgens de liberaal Lanjouw is een zekere leegstand acceptabel. Anders zouden de prijzen teveel worden opgedreven.

Meppeler Courant,

Het risico van huidreacties is vooral groot bij een te hoge startdosis, bij te snel opdrijven van de dosis, en bij gebruik in combinatie met natriumvalproaat.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=dossier=1149,

Maar zij moeten hun investeringen opdrijven en het moet volgens plan verlopen.

De Standaard,

Hij gaat er biezonder prat op dat die twee ondernemingen onder zijn leiding hun omzet gevoelig konden opdrijven en mooie winstcijfers realizeerden.

De Standaard,

Er zijn de jongste dagen sterke aanwijzingen dat de Chinese overheid haar campagne tegen de dissidenten opdrijft.

De Standaard,

Naarmate het kapitalisme zich ontwikkelt zullen de crises dieper worden. De productiecapaciteit van de economie stijgt namelijk en de kapitaal/arbeidsratio in de productie stijgt. Dit is namelijk de enige manier op dewelke de kapitalist het tempo waarmee hij meerwaarde creëert kan opdrijven.

http://www.zwelgjes.be/files/1lic/leerstelsels/ Geschiedenis%20van%20de%20economische%20leerstelsels.doc,

Het beursbestuur heeft gisteren een officiële circulaire verspreid waarin het verbod op het opdrijven en drukken van koersen verder wordt aangescherpt.

NRC,

Als je budgettair in nesten zit, kun je twee dingen doen: de uitgaven inkrimpen of de inkomsten opdrijven.

De Standaard,

De frequentie van de L-treinen zal sterk worden opgedreven en de stiptheid verbeteren.

http://users.pandora.be/deneef/N/informatie/pers.html

Hespel: "[...]. Als je bovendien zou zeggen tegen de sportmensen "je doet maar", zullen er hoe dan ook doden vallen, ik denk dan aan wat Tom Simpson overkwam." Veto: Dus dan toch maar de controles opdrijven? Hespel: "Inderdaad, zeker buiten competitie moet er meer gecontroleerd worden. Een product als EPO is immers maar drie luttele dagen op te sporen."

http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg30/veto3004/doping.html

Professor Schrettl wijst zijn studenten erop dat volledige werkgelegenheid de inflatie opdrijft, en zijn collega Lust doet zijn best met de abstracties van Einstein.

NRC,

De aanwezigheid van prestigieuze winkels drijft de prijzen op.

De Limburger,

Inheemse groepen in de regio van Santa Cruz klagen nu bovendien dat ze niet naar behoren geïnformeerd en geconsulteerd werden over plannen om de capaciteit van de pijpleiding op te drijven.

http://www.noticias.nl/globalisering_artikel.php?id=487,

De volgende denkoefening die Lloyd maakte had betrekking op de grootte van zijn denkbeeldige schootcomputer. Door die kleiner te maken zou de snelheid nog opgedreven kunnen worden, ook al zou dit ten koste van het geheugen gaan.

http://www.xs4all.be/~dvdavid/mag_science/Natuurwetenschappen/mag_science.20000905172736.nl.html,

Momenteel hebben in de wereld zowat 800 miljoen mensen te kampen met voedselgebrek, argumenteren de voorstanders - het zou onredelijk zijn om technieken waarmee de productiviteit in de landbouw kan worden opgedreven, niet in te zetten.

http://www.ipsnews.be/categorieen/Focus/foc5.shtml,

Werkgevers die hun concurrentievermogen voortdurend moeten opdrijven, vrezen immers - vaak ten onrechte - dat het in dienst nemen van een blinde of slechtziende minder rendeert, meer kosten met zich meebrengt en voor integratieproblemen zorgt.

http://www.braille.be/nl/default.asp

De beslissing werd genomen op voorstel van de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken, Juan Alberto Belloch, die hiermee de druk op België opdrijft na de opschorting van de uitlevering van het Baskische paar Luis Moreno en Rakel Garcia door de Raad van State.

De Standaard,

Naarmate de spanning opgedreven wordt, stijgt ook Shuto's betrokkenheid.

De Standaard,

Maar waarnemers wijzen er ook op dat de bedrijfsstrategie van Desimpel - dat zijn marktaandeel opdreef door een niet aflatende overnamedrang - de baksteensektor in ons land aanzienlijk gesaneerd had.

De Standaard,

Het Britse farma- en agrochemieconcern Zeneca heeft vorig jaar zijn winst opgedreven met 15 procent.

De Standaard,

Het aantal koncerten wordt gereduceerd, maar de kwaliteit opgedreven met namen als Montserrat Caballé en Mischa Maisky.

De Standaard,

Dus veranderde de groepsnaam in Calibre, werd met Warner een multinational gezocht die de groep naar een groter publiek kon brengen, en werd de strijd nog opgedreven.

http://www.marktrock.be/,

Gaudin zei dat Frankrijk zijn inspanningen nog zal opdrijven in de strijd voor werkgelegenheid.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: met

 • met de helft opdrijven

De regering wil het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers met de helft opdrijven.

De Standaard,

Voorzetsel: naar

 • naar meer dan 40 procent opdrijven

De voormalige Sovjet-Unie zal haar aandeel naar verwachting opdrijven naar meer dan 40 procent.

De Standaard,

Voorzetsel: tot

 • tot duizelingwekkende hoogte opdrijven
 • twintig procent opdrijven

In 1983 waren het de banken die de aandelen kunstmatig tot duizelingwekkende hoogte opdreven, tot de opgeblazen ballon met een denderende knal knapte en er een einde kwam aan door de beurs geschapen schijnwelvaart.

NRC,

Telinfo kan zijn participatie tot twintig procent opdrijven.

De Standaard,

Voorzetsel: overig

 • van 350 tot 700 vestigingen opdrijven

Maar er is beterschap in zicht, in de loop van dit jaar zullen we ons net van 350 tot 700 vestigingen opdrijven, daarvoor sluiten we kontrakten af met gevestigde Toyota, Nissan en Mazda dealers.

De Standaard,

met adjectief


 • flink opdrijven
 • fors opdrijven
 • gevoelig opdrijven
 • kunstmatig opdrijven
 • sterk opdrijven

Olieproduktie Opec flink omhoog. De Organizatie van Olie-Exporterende Landen (Opec) heeft haar produktie van ruwe olie vorige maand fors opgedreven.

De Standaard,

Rusland zou zijn militaire aanwezigheid in de Baranja (Oost-Slavonië) gevoelig opdrijven in het kader van een nieuwe VN-operatie.

De Standaard,

Het bureau wil het aantal buitenlandse groepsreizen naar Antwerpen sterk opdrijven.

De Standaard,

Onopgehelderd is de cruciale vraag of de prijzen van grote bouwprojecten stelselmatig kunstmatig zijn opgedreven.

De Telegraaf,

tegenwoordig deelwoord als adjectief gebruikt


 • een opdrijvend effect
 • opdrijvende druk

Dat betekent dat de opdrijvende druk op de prijzen als gevolg van consumptie en investeringen gering is en dat er dus sprake is van economische stagnatie.

NRC,

De koersval van de euro tegenover de dollar - 26 procent sinds begin dit jaar - heeft het opdrijvend effect op de inflatie versterkt doordat de kosten van alle in dollars afgerekende import sterk zijn gestegen.

de Volkskrant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


opdrijven 1.1

( Met betrekking tot motoren en motorvoertuigen, vooral bromfietsen)
het vermogen of de snelheid van een motor of een motorvoertuig vergroten, meestal door cilinders met grotere inhoud te plaatsen; opvoeren

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


An Olaerts: "De Camino is te smal, te stom en als je hem opdrijft, rammelt hij als hel." Skillz (18) vertelt: "Mijn eerste bromfietsje was een Camino. Niet veel soeps, maar ik was blij dat ik iets had. Honderd kilometer per uur op een Camino? Vergeet het. Als je als gewoon mens 100 kilometer per uur uit een booster krijgt gesleurd, ben je al heel goed bezig."

De Morgen,

Acties in het kader van veilig verkeer: snelheid, parkeren, alcohol en opgedreven bromfietsen.

http://www.overpelt.be/index.wsql

In 2001 werden ruim 250 zwaar - meer dan 45 km/uur - opgedreven brommers door de parketten aan de ketting gelegd.

http://www.kuleuven.ac.be/thomas/actualiteit/indekijker/13/index_main.htm,

Een auto met 4x4-aandrijving, opgedreven motor, nieuwe vering, verhoogde ophanging en extra dikke banden bedenk je niet met een verkleinwoordje.

De Standaard,

opdrijven 2.0

( Met betrekking tot mensen en dieren)
onder dwang of althans met krachtige middelen snel, ijlings ergens naartoe of ergens vandaan doen gaan; tot verplaatsing dwingen

Algemene voorbeelden


Keer op keer liet de menner zijn zweep op de glanzende paarderuggen neerkomen, de dieren steeds opdrijvend tot nog grotere snelheid.

De meisjes van de suikerwerkfabriek, Tessa de Loo,

Beide kampen gingen zich aan onmenselijke daden te buiten, meldt Amnesty. Ze klaagt meer bepaald het bombarderen en bestoken van vluchtelingenkampen en van dorpen aan door de AFDL. Op die manier werden grote groepen vluchtelingen opgedreven. De eerste golf, 40.000 naar schatting, zocht haar heil in Tanzania.

De Standaard,

De fracties vinden het opdrijven van zwijnen voor de jacht overbodig; de gewone jacht moet daartoe voldoende effect hebben.

Nieuwsblad van het Noorden,

Op een gegeven moment werd aan de groep gevorderd zich te verwijderen. Nadat een deel van de groep hieraan niet voldeed kreeg de politie de opdracht om in linie en met gebruik van de korte wapenstok en met inzet van de diensthonden de groep op te drijven en te verspreiden.

http://www.ombudsman.nl/jaarverslag2002/7/2002jv_7A.14.html

Vaste verbindingen


personen de straat opdrijven

 1. personen openlijk in opstand doen komen en dat doen manifesteren

  Hij had op een curieuze manier gelijk: het was, anders dan hij dacht, niet Gorbatsjov geweest die de bevolking van Timisoara de straat had opgedreven, maar die opstand was er zonder Gorbatsjov niet gekomen.

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Communisme/tekenen.html,

  Het is uitsluitend en alleen woede, samengebalde onvrede, die de mensen de straat opdrijft.

  http://www.sdnl.nl/bleich-1.htm,

opdrijven 2.1

( Met betrekking tot tamme dieren, vooral een kudde vee)
tamme dieren, zoals vee en paarden, onder dwang begeleiden naar een stal, naar een weiland e.d.

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

Algemene voorbeelden


Deze hier is zó puur herder dat hij tegen de avond de schapen opdrijft naar een hoek die hij om een of andere duistere reden veilig vindt.

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

Het vee op de grote ranches moest worden geteld, gebrandmerkt, opgedreven enzovoort.

http://www.paardennieuws.be/index.html

'Geweldig hoor' zegt de boer, 'met het verweiden van de pinken hoef je niet meer zoveel mensen te regelen voor het opjagen. Met het opdrijven kun je je in je eentje meestal wel redden.'

Meppeler Courant,

opdrijven 2.2

een dwingende kracht uitoefenen op iets zodanig dat het in een bepaalde richting verplaatst wordt; door krachtuitoefening verplaatsen

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 2.0 : 2.2

Algemene voorbeelden


De sneeuwstorm was niet gaan liggen, zoals Helen had gedacht. Hij was gewoon gedempter gaan klinken doordat hij de sneeuw helemaal tegen de voorkant van de hut had opgedreven.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

De mensen worden daarentegen zo sterk mogelijk betrokken, namelijk via wat ze zelf waarnemen en ervaren van de processen die water, en zijn weldaden, als resultaat hebben; en ze worden opgeroepen goed te kijken, erbij stil te staan en na te denken, bv. 30:48-50 (L): "God is het die de winden uitzendt die dan in de hemel wolken opdrijven."

http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE2/deley31.htm,

opdrijven 2.3

(voetbal [balsport])

lopend de bal met de voet voor zich uit doen gaan; lopend de bal meevoeren

Betekenisbetrekking


overig
Betrokken betekenissen 2.0 : 2.3

Algemene voorbeelden


De bal met korte tikjes van zijn linkervoet opdrijvend passeert hij twee verdedigers en laat de keeper naar de verkeerde kant duiken.

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

opdrijven 2.4

maken dat iets of iemand in een bepaalde toestand terechtkomt; iemand ergens toe brengen; iemand aanzetten tot iets

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 2.0 : 2.4

Algemene voorbeelden


Kon men tijdens de jaren zestig nog stellen dat zowel in Vlaanderen als in Wallonië volksbewegingen meer autonomie eisten, en dat vervolgens de aanhang van de op federalisme of taalproblemen gerichte politieke partijen sterk groeide, waardoor de grote partijen willens nillens die kant werden opgedreven, dan lijken sedert de laatste grondwetswijziging, die vrijwel geruisloos is goedgekeurd, alleen nog politici zich druk te maken over de vroeger zo verhitte communautaire kwesties.

De Standaard,

Georgi Satarov, adviseur van Jeltsin op het gebied van diens betrekkingen met het parlement, zei dat Jeltsin wordt omgeven door mensen die hem het pad van de oorlog hebben opgedreven.

NRC,

Alles laat vermoeden dat Johnson, opgedreven door vier anderen die beneden de twintig seconden kunnen komen (zijn landgenoten Michael Marsh en Jeff Williams, plus de Namibiër Frankie Fredericks en de Trinidaan Ato Boldon) nóg beter kan.

De Standaard,

Als Marijn Devalck zegt dat men hem als kind al het podium heeft opgedreven, en dat hij daar nooit, nóóit, zelf voor heeft gekozen, dan hoort een interviewer daar dieper op in te gaan, en iets anders op te merken dan een variatie op 'Maar Marijn toch!'

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

opdrijven 3.0

in een bepaalde richting evolueren; zich ontwikkelen

Algemene voorbeelden


Zijn belangstelling was inmiddels de richting van de architectuur opgedreven, hoewel op het randje van de kunstgeschiedenis en de letteren, maar zijn Engelse diploma's waren ongeschikt voor de TH in Delft, dus hij moest naar de MTS.

NRC,

Kijk bijvoorbeeld naar de weg van de onderhandelingen die de apartheidsregimes in Zuidelijk Afrika opgedreven zijn - een zeer, zeer lange weg vol interne conflicten.

NRC,

opdrijven 4.0

naar boven stuwen; opstuwen

Algemene voorbeelden


Het water golfde vreemd en luchtbellen verminderden het opdrijvende vermogen van het water. Alsof ze in de Bermuda-driehoek waren. Ze zonken de diepte in.

Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,