oppas


oppas 1.0

iemand die voor zijn beroep, als bijverdienste of uit liefhebberij oppast, meestal op kinderen en soms ook op dieren of hulpbehoevende volwassenen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een oppas…

is een persoon

 • [Organisatie of instelling] werkt meestal als zelfstandige in opdracht van particulieren maar is soms als werknemer in dienst van bv. een oppascentrale of een uitzendbureau
 • [Functie] richt zich op het verzorgen van kinderen als de ouders of verzorgers weg zijn of op de verzorging van dieren of hulpbehoevende volwassenen of let op een huis als de bewoners bv. met vakantie zijn
 • [Plaats] is meestal in het huis van de kinderen, dieren of volwassenen waar hij of zij op past
 • [Geslacht] is vaak een meisje of vrouw maar soms ook een jongen of man
 • [Activiteit of handeling] verzorgt kinderen van ouders die niet thuis zijn en brengt ze bv. naar bed, speelt met ze en geeft ze eten of verzorgt dieren, door ze bv. eten te geven of uit te laten of verzorgt hulpbehoevende volwassenen, bv. bij het naar de wc gaan en het eten
 • [Betrokkene] werkt vaak in nauw overleg met de ouders van het kind of de kinderen waar hij op past of de baasjes van de dieren of verzorgers of verantwoordelijken van de hulpbehoevende volwassenen

Algemene voorbeelden


Het beste kan men beginnen met het zoeken naar en trainen van een oppas voordat men de oppas werkelijk nodig heeft.

http://www.autisme-nva.nl/

Hij had een huisje gehuurd aan de oevers van de Semois voor Eilish, hun vier kinderen, een oppas en zichzelf.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een betrouwbare oppas
 • een ervaren oppas
 • een gratis oppas
 • een particuliere oppas
 • een vaste oppas

Spontaniteit. Dat betekent niet meer zomaar even uit eten of naar de film kunnen gaan, hebben we ondervangen door enkele hele betrouwbare oppassen te zoeken en die enkele malen per maand in te schakelen (dit vergt enorm veel planning en met name dat hebben we moeten leren).

http://www.ouders.nl/xinz2000-02.htm

Thuiszorg begint oppasdienst voor lastige baby's [...]. Steeds vaker kreeg Icare, een regionale thuiszorginstelling in Noord-Nederland, de afgelopen jaren van kraamverzorgers te horen dat ouders van dergelijke baby's behoefte hebben aan een ervaren oppas, maar die niet kunnen vinden.

NRC,

Zijn moeder was zo'n typische memme die nu al met haar liefde infiltreert en daar zou ze zeker mee doorgaan, liefst als gratis oppas.

Kriblijn, Barber van de Pol,

Vergeleken met eind jaren tachtig is het gebruik van particuliere oppas door ouders van kleine kinderen verdrievoudigd.

http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

Het is van belang om tijdens de afwezigheid van de ouders voor het kind iets leuks te organiseren; afwezigheid van de ouders betekent op deze manier voor het kind niet alleen verdriet. Een vaste oppas of oppasadres kunnen een enorme steun betekenen.

http://www.autisme-nva.nl/

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een betaalde oppas
 • een ingehuurde oppas
 • een onbetaalde oppas

Niet alleen de formele kinderopvang (in kinderdagverblijven, via gastouderbureaus en via buitenschoolse opvang) krijgt daarbij aandacht, maar ook de informele opvang (de al dan niet betaalde oppas).

http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

Het ging dus goed met David en zijn dochtertje en ook met de inmiddels ingehuurde oppas voor hele dagen.

http://www.dehaanadvocaten.nl/column01.htm

Veel ouders maken gebruik van een (on)betaalde oppas.

http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

als object bij een werkwoord


 • een oppas hebben
 • een oppas krijgen
 • een oppas overnemen
 • een oppas regelen
 • een oppas vinden

De kinderen waren nog klein, maar ze hadden een betrouwbare oppas.

In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

Vanavond ziet hij Arthur waarschijnlijk weer want hij zou proberen te komen en misschien kwam Greetje mee als ze een oppas kon krijgen.

Een soort Engeland, Robert Anker,

Kinderen, wie wil dat nou? Toen Greetje de oppas overnam [...] hadden ze samen geluncht, een wandelingetje door Groningen gemaakt, maar de waarheid is dat je niet aanwezig kunt maken wat er niet meer is.

Een soort Engeland, Robert Anker,

Een publiek is pas publiek als het uit vrije keuze en met een aantal offers naar de voorstelling komt. - Het moet jouw publiek zijn ... Ja, ze moeten mij willen zien, en moeten ervoor willen betalen. Niet omwille van de centen, maar ze moeten een oppas regelen, en weet ik veel. Ze maken een keuze voor een artiest. Dat is een echt publiek, en dat miste ik.

De Standaard,

Vlak voor de middagpauze wordt ze opgebeld door een vriendin. Ze houdt het kort. Als ik een oppas vind, zegt ze.

Calvados, Elvis Peeters,

met infinitief met te


 • een oppas te regelen
 • een oppas te vinden

Ik heb nu nog één kind thuis, en moet er veel moeite voor doen om samen met enkele andere moeders oppas te regelen om mee te kunnen helpen op de school.

NRC,

Zij probeert morgen ook te komen, maar ze had nog moeite om een oppas te vinden.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

Een hond of kat dumpen is niet nodig, want als er geen oppas te vinden is kan men terecht bij het pension van het dierentehuis.

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • voor oppas spelen

Ze hebben zich in leven gehouden met de vierhonderdvijftig gulden zakgeld van de staat, ze hebben op straat getekend, gitaar gespeeld, op flessengeld geleefd, voor oppas gespeeld, kleine klusjes gedaan.

NRC,

 • het regelen van oppas

Er moet erg veel tijd worden gestoken in het bezoeken van instellingen en hulpverleners en het regelen van oppas.

http://www.riagg-rnw.nl/homepage/index1.htm

met voorzetselgroep


 • een oppas voor de kinderen

Ik had kunnen trouwen, maak je geen illusies, ik had een normaal leven kunnen leiden, met een gezin, een kantoorbaan, een oppas voor de kinderen.

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

 • een oppas aan huis
 • een oppas in huis

Alleen in Amsterdam is er een dergelijke centrale waarbij voor vrijwel alle soorten dieren een oppas aan huis komt.

Meppeler Courant,

Hagenaar regelde voor twee dagen per week een oppas aan huis, de andere drie dagen is ze zelf bij de kinderen.

NRC,

We waagden de sprong en maakten goede afspraken: allebei gewoon blijven werken met een oppas in huis (daar waren de kids toch al aan gewend), en vooral tijd blijven vrijmaken voor elkaar.

http://www.ouders.nl/xinz2000-02.htm

( (vooral) in België)
 • een oppas van hond
 • een oppas van huis
 • een oppas van kat
 • een oppas van kinderen
 • een oppas van ouderen
 • een oppas van zieken

Van 5 tot 22 juli kunnen zes personen naar een huis in Balen, op 10 km van Mol, voor de oppas van hond en kat.

De Standaard,

Tussen 20 juli en 9 augustus kunnen vier personen naar De Pinte, op 15 km van Gent voor oppas van huis, hond, moestuin, siertuin en vijver.

De Standaard,

In Wallonië mogen de cheques naast voor huishoudelijk werk ook gebruikt worden voor de oppas van kinderen, ouderen, zieken of gehandicapten.

http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

met ander, nevengeschikt substantief


 • een oppas of een crèche

Jaap verdient tenslotte met voltijds werk meer dan ik en we hoeven dan geen tweede auto meer, geen oppas of crêche.

Nederlands Dagblad,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen