oprichtingsfase


oprichtingsfase 1.0

fase waarin iets opgericht wordt; periode van oprichting; oprichtingsstadium
Vaak in een voorzetselbepaling die ingeleid wordt door in.

Semagram


Een oprichtingsfase…

is een fase; is tijd

 • [Object betroffen] is de fase waarin iets opgericht wordt, bijvoorbeeld een organisatie

  Hoofdsemagram: fase


  Algemene voorbeelden


  Hoe beroerd het nu nog is gesteld met hun reputatie, werd de cannabis detallisten eens temeer duidelijk in de oprichtingsfase van de BCD. Geen hotel dat de bond-in-oprichting een zaal wilde verhuren.

  NRC,

  Het instituut draait reeds sedert 1 januari, na een oprichtingsfase die in april vorig jaar begon.

  De Standaard,

  Het platform voor aeronautica onderzoek heeft al zijn nut bewezen. Andere zijn in de oprichtingsfase, zoals het platform voor nano-elektronica en voor plantengenomica.

  http://www.hogent.be/augent/docus/Busquin_dvo.pdf,

  Het Centrum voor Arbeid en Gezondheid (CAGS) bevond zich in 2001 in de oprichtingsfase.

  http://www.dz.nl/,

  Het is vooral in de oprichtingsfase en in de eerste werkjaren dat nieuwe vrijzinnige organisaties worden ondersteund, tot op het ogenblik dat ze een beroep kunnen doen op subsidies van de gemeenschap en aldus hun actie kunnen vertienvoudigen.

  http://home.planetinternet.be/~pin34989/AndriesVandenAbeele/AVDA284.htm

  Minister Van Aartsen is bereid om vanaf de start van het nationaal park i.o. een (parttime) ondersteunend educatief medewerker aan te stellen. [...]. Het ministerie stelt voor de oprichtingsfase eenmalig maximaal driehonderdduizend gulden beschikbaar voor diverse inrichtingsmaatregelen en voorzieningen.

  Meppeler Courant,