oude wijn in nieuwe zakken


oude wijn in nieuwe zakken 1.0

iets ouds of bekends in een nieuwe vorm of voorstelling; soms ook in meer moraliserende zin: iets ouds of bekends dat ondanks een andere, nieuwe voorstelling de zaken niet wezenlijk verandert
Naar Mattheus 9:17.

Algemene voorbeelden


Het waren echt niet allemaal gloednieuwe vindingen, integendeel, er was veel oude wijn in nieuwe zakken, maar uit marketing-oogpunt was het een uitstekend initiatief.

NRC,

De SP zelf daarentegen noemt het beleid dat nu wordt gevoerd "oude wijn in nieuwe zakken", dus had ze eigenlijk net zo goed niet aan de verkiezingen mee kunnen doen ondanks de 'historische overwinning'.

NRC,

Er moeten jonge elementen met visie aan de kar gaan trekken ten einde met fundamentele oplossingen over de brug te komen. Wij hebben geen behoefte meer aan oude wijn in nieuwe zakken.

De Standaard,