oudervogel


oudervogel 1.0

mannelijke of vrouwelijke vogel met een of meer jongen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een oudervogel…

is een vogel; is een dier

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een jong of jongen
 • [Geslacht] is een mannetje of een vrouwtje

  Algemene voorbeelden


  Uilen leggen afhankelijk van de soort en het seizoen, één tot dertien eieren [...]. In de regel worden ze alleen door het wijfje bebroed. De mannetjes zorgen in deze tijd meestal alleen voor het voedsel en leggen vaak voedselvoorraden aan bij de broedplaats. Als de jongen eenmaal uitgekomen zijn, worden ze door beide oudervogels verzorgd.

  http://www.gaznapiro.be/nederlands/nestelen/nestel4.htm

  Veel jonge vogels, zoals merels, worden kaal en hulpeloos geboren. De eerste paar weken blijven ze in hun veilige nest. De volgende fase speelt zich af buiten dat veilige nest; ze zitten dan al aardig in de veren, maar kunnen nog niet vliegen. Ze springen en fladderen wat rond en worden door de oudervogels verzorgd en zo goed mogelijk beschermd.

  http://www.xs4all.nl/~teledier/ehbo/index.html

  Het is een fabeltje te denken dat de oudervogels hun jongen zullen verlaten als deze door mensen zijn aangeraakt. Bij roofvogels/uilen is dit NIET het geval. Het wordt natuurlijk anders als de nestplaats steeds wordt verstoord. In zo'n geval zal deze plek wel worden verlaten.

  http://www.valkerij.nl/

  De valkenier had eveneens de taak om de vogels voor de jacht af te richten. Er waren voor hem drie manieren om een vogel te bemachtigen. Hij kon bijvoorbeeld een kuiken uit het nest van de oudervogels halen [...]. Hij kon ook een jonge vogel vangen, die zelf al enkele weken had gejaagd. Dit was de beste optie. De derde mogelijkheid bestond uit het vangen van een jonge vogel die al enkele maanden ervaring had met het slaan van een prooi.

  http://www.valq.nl/?section=valkerij=NL&_beheer=41f5be2216f86ace0f7ff86cdd1afa4d