overdreven


overdreven 1.0

zich in grotere mate voordoend dan de omstandigheden vereisen, dan normaal of nodig is

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • overdreven aandacht
 • overdreven angst
 • overdreven claims
 • overdreven eerbied
 • overdreven eetlust
 • overdreven eindscore
 • overdreven gebruik
 • overdreven gedoe
 • overdreven geweld
 • overdreven gewichtstoename
 • overdreven hoeveelheden
 • overdreven ijver
 • overdreven inspanningen
 • overdreven luxe
 • overdreven macht
 • overdreven nadruk
 • overdreven nostalgie
 • overdreven omvang
 • overdreven optimisme
 • overdreven pessimisme
 • overdreven plichtsgevoel
 • overdreven politisering
 • overdreven pose
 • overdreven reactie
 • overdreven respect
 • overdreven straffen
 • overdreven verwachtingen
 • overdreven vrees
 • overdreven zelfvertrouwen

Overdreven eerbied voor de wetenschappelijke waarheid heeft de eigen wereld voor ons verduisterd - in een al te vurig verlangen de werkelijkheid te begrijpen, hebben wij vergeten dat wij er niet zijn om de werkelijkheid te begrijpen, maar om haar uit te drukken, opdat wij de werkelijkheid zijn.

http://home.hetnet.nl/~anarchopress/ik/anarcho/anarch01.htm,

De overdreven aandacht voor de cijfermatige werkelijkheid kan niet verhullen dat cijfers niet zo'n objectieve weergave zijn van de realiteit als we graag geloven.

http://www.managementteam.nl/artikel_print.jsp?art=11629,

En ook Robert Frowick, hoofd van de missie van de OVSE die de verkiezingen in Bosnië organiseert, waarschuwde voor overdreven optimisme.

De Standaard,

Sommige organisatoren van plezierreisjes doen overdreven inspanningen om toeristen te strikken.

De Standaard,

Mascini liet zich noch door een tekstschrijver noch door een regisseur bijstaan en dat leidde tot druk, overdreven gedoe in een even overladen als zelfgenoegzame solovoorstelling, die nog altijd meer in de kroeg past dan op het toneel.

NRC,

Maar hij moet niets hebben van de soms wat overdreven eerbied voor Maria Montessori; montessori-onderwijs wordt niet voor niets met een kleine letter geschreven.

NRC,

In de allerlaatste sekonden velde Peeters Marco Lambrigts en Pastorek legde vanop de stip de overdreven eindscore vast met zijn tiende seizoenstreffer, goed voor zijn eerste hattrick deze kompetitie.

De Standaard,

Niet bang zijn voor genvoedsel. Clinton en de Britse premier Blair waarschuwden verder voor overdreven angst voor genetisch gemanipuleerd voedsel.

ANP,

In de inleiding kritiseren de auteurs het 'democratisch ongeduld' over de multiculturele samenleving en merken zij op dat zulk overdreven pessimisme 'een negatieve invloed op het integratieproces' kan hebben.

NRC,

Het Arbitragehof heeft bovendien gesteld dat de overdreven omvang van de eindtermen de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs aantast; de Franstalige tekst van het arrest heft ter zake iedere zogezegde dubbelzinnigheid op.

De Standaard,

Geen periode dus om met overdreven nostalgie op terug te zien, maar belangwekkend genoeg om in museale vorm vast te leggen.

NRC,

Klaus wijst mij de plek waar over een paar maanden de bouw zal beginnen van een school voor 720 kinderen die ook van buiten het SOS-Kinderdorp komen. Aangezien de ongeletterdheid volgens de gegevens in Rwanda dertig procent is, lijkt dit geen overdreven luxe.

NRC,

Er waren praktische tips, bijvoorbeeld van Biki van Leeuwen, Oisterwijk: "Voldoende nachtrust, vooral ook voor moeder, is een vereiste om de dag zonder - overdreven - straffen door te komen.

NRC,

PvdA verweet de VVD een overdreven vrees voor het ontstaan van 'softlaw' uit te spreken als het Handvest bij de aanvang van de Europese Top van een politieke verklaring zal worden voorzien.

Staatscourant,

Geen ongeloofwaardig gehijg, overdreven claims of wereldomverwerpende beloften.

Het Financieele Dagblad,

Politisering leidt tot staatkundige wanorde. Een bevolking is er zich wel degelijk van bewust dat de overdreven politisering van het staatsapparaat een van de oorzaken is van de huidige wanorde.

De Standaard,

Van der Poel, als veldrijder zelden voorheen zo goed op dreef als zondag in de buurt van Parijs, strafte het overdreven zelfvertrouwen van de Italianen kundig af.

De Standaard,

Ik denk aan het overal verkrijgbare middel endrine (neusdruppels) dat efedrine bevat (speed) en na langdurig en overdreven gebruik tussenschot-perforatie kan veroorzaken, evenals kamfer, ether, tri, vlekkenwater, enzovoort.

Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

Het afstemmen van risico- en rendementverwachtingen van klanten, een reële analyse maken en verklaren over het gerealiseerde rendement, het temperen van overdreven verwachtingen. Op dergelijke taken is deze beleggingstraining gebaseerd.

http://www.buylow.nl/algemene.html

De Duitse beleggers kalmeerden en tilden de Dax-index in Frankfort met forse kooporders liefst 65,28 punten of 2,3 procent hoger naar 2.857,24. De val van vrijdag werd bestempeld als een overdreven reactie.

De Standaard,

Ik ben van nature uit vrij liberaal; tegen de overdreven vorm van verzorgingsstaat, tegen de overdreven macht van vakbonden en soms vind ik dat er in onze regionen iets te snel de staking als wapen gehanteerd wordt.

De Standaard,

Er worden minder klachten tegen de politie ingediend wegens overdreven geweld.

Rotterdams Dagblad,

Ondanks de rare kleding en overdreven pose had Nadia Wychinska een vergelijkbare uitstraling.

Sleuteloog, Hella S. Haasse,

Twee weken achtereen erg somber voelen en daarnaast last hebben van meerdere onderstaande verschijnselen: lusteloosheid en prikkelbaarheid; gebrek aan interesse en plezier; [...] gebrek aan eetlust en gewichtsverlies of juist overdreven eetlust en gewichtstoename.

http://www.psychowijzer.nl/Depressie/body_depressie_verschijnselen.htm

Je was begonnen, aan verschillende kramen overdreven hoeveelheden etenswaren en snoepgoed in te slaan die je, al droop het vet soms door de papieren verpakkingen heen, in allerlei onvermoede opbergmogelijkheden in je kleren wegstopte.

Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

De ambtelijke punctualiteit die Maarten Koning betracht, zijn ijzeren discipline, [...] zijn overdreven plichtsgevoel, zijn gebrek aan savoir faire en zijn verkramptheid in menselijke contacten, zijn loodzware moralisme en weerzin tegen macht - Het is allemaal volgens het calvinistische boekje.

http://www.groene.nl/1998/9/xs_voskuil.html,

De overdreven ijver die sommigen aan de dag leggen om hun cliënten te "redden" zou verband houden met onbewuste schuldgevoelens in verband met reële of imaginaire schade die zij aan geliefden zouden toegebracht hebben, zelfs nog toebrengen.

http://www.hypnose.be/_0.frames.htm

Verfrissend is ook dat hij geen overdreven respect aan de dag legt voor Noam Chomsky, de peetvader van de moderne taalkunde ('een studeerkamergeleerde die het verschil niet weet tussen Jabba the Hud en het koekiemonster').

http://www.delta.tudelft.nl/delta/jaargangen/29/13/signal22.html,

Glasz pleit voor een verdere professionalisering van de toezichthouder, maar waarschuwt tevens voor overdreven verwachtingen.

NRC,

Deze louter op het profijt van de producent gerichte marketingstrategie maakt het voor de grote meerderheid van gebruikers echter onmogelijk om te profiteren van de intrinsieke capaciteiten van hun computerpark. De overdreven nadruk op WYSIWYG interfaces (What You See Is What You Get).

http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html,

met werkwoord


 • overdreven achten
 • overdreven vinden

Aangezien zij als k… een zeer laag inkomen aangeeft waar dat in feite veel hoger ligt, ontstaat er een reële wanverhouding tussen beide inkomens en acht concluant de aanspraak van 5.000 F. per kind per maand overdreven.

http://users.pandora.be/goudi/inf_procedure.html,

Hij moest me laten weten dat ze erg op mij gesteld was, maar dat ze mijn brieven altijd overdreven vond, de laatste met name lullig en een vervelend geteut.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

Sommige vakmensen gebruiken stekken van 30 cm lang, andere vinden deze lengte sterk overdreven en gebruiken korter stekmateriaal.

De Standaard,

Operators zijn van mening dat de beveiligingsbedrijven overdreven reageren.

ANP,

met bijwoord


 • fel overdreven

Zo vinden we de vijf miljoen frank bankgarantie die de FIFA vraagt om voetbalagent met licentie te kunnen worden, fel overdreven.

De Standaard,

Vaste verbindingen


overdreven snelheid

Zie: overdreven snelheid

niet overdreven

Zie: niet overdreven

overdreven 1.1

door overdrijving gekunsteld, gemaakt, gechargeerd, aanstellerig aandoend

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • overdreven accent
 • overdreven dribbelpasjes
 • overdreven glimlach
 • overdreven schrijftrant
 • overdreven stijl
 • overdreven toneelspel

'Nou, dat vindt onze vader vast geweldig als je wat van dat geld opsoupeert,' doet Marco Fleur met een overdreven kakaccent na.

Westenwind, Simone Duwel,

De goedkope parfum vulde bijna de hele studio en ze liep met van die overdreven dribbelpasjes door de studio.

Misdaad achter de schermen, Elsbeth Modder,

De overdreven glimlach en de slijmerige toon van het walgelijke mens naast haar deden Pandora bijna kokhalzen en maakten de beslissing wel erg makkelijk.

Ritueel des doods, Willem Zebregs,

De acteurs en actrices moesten hun lachen inhouden bij het zien van het overdreven toneelspel dat de dame opvoerde.

Misdaad achter de schermen, Elsbeth Modder,

Maar dan zult ge toch uw overdreven stijl moeten inbinden.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

In het gedicht 'De Schipbreuk' van de Schoolmeester, een pseudoniem voor G. van der Linde, vond hij voldoende inspiratie om een persiflage te schrijven op de overdreven schrijftrant uit zijn dagen.

Meppeler Courant,

overdreven 1.2

( Gezegd van personen)
in overdreven mate een bepaald gedrag, bepaalde reacties, bepaalde maniertjes vertonend; zijn gedrag overdrijvend

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

Algemene voorbeelden


Waren wij vroeger ontvankelijker voor het buitengewone omdat we minder gewend waren? Maken de kinderen van nu via de televisie al zoveel mee dat ze nauwelijks meer onder de indruk zijn van bloedstollende buitelingen of elegante paardepasjes? Of heb ik gewoon een weinig imponeerbare zoon, en ben ik zelf een beetje overdreven, zoals hij me soms toeroept als we weer eens kibbelen.

NRC,

"Ze hoeven maar aan die politici te schudden of het regent miljarden", zegt kapper Antonio in de oude Romeinse volkswijk waar ik vroeger woonde. Twee weken geleden kwam hij op me af. Elegant, kwetterend, overdreven.

NRC,

Een lange slanke man in een maatpak, zich met een danserig pasje bewegend. Een overdreven man, hij wiegde een beetje in de heupstreek. Het opnieuw begonnen gegrinnik op de voorbank veranderde in een verontwaardigd gegrom: 'Flikker!'

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

Als je net als ik een gruwelijke hekel hebt aan deze aanstellerige, overdreven acteur moet je beslist NIET gaan kijken.

http://www.filmkeuze.nl/cgi-bin/loader?/cgi-bin/pm/frec-6a6b1d.html,

overdreven 1.3

meer dan normaal; overmatig; te veel

Algemene voorbeelden


Ongeschikte bewegingsvormen zijn korte draaibewegingen; dus de opgroeiende jonge hond niet overdreven achter balletjes of stokken aan laten rennen, traplopen of veelvuldig (op-)springen zijn helemaal uit den boze.

http://home.wanadoo.nl/pos/hd.htm

Mensen die zich overdreven in één stijl kleden, de cowboystijl of hiphopstijl, begrijp ik ook niet.

De Morgen,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • overdreven beïnvloeden
 • overdreven beschermen
 • overdreven doen
 • overdreven kreunen
 • overdreven ontzien
 • overdreven reageren

Uiteindelijk zijn we hier om geld te verdienen, niet om elkaar overdreven te ontzien.

De Standaard,

Lucas speelde ook wel met haar, maar hij had weinig geduld, deed overdreven, onnatuurlijk, alsof hij de anderen moest laten zien hoe dol hij op haar was.

Engelen van het duister, Jan Siebelink,

Problemen sereen aanpakken betekent ook zich bewust worden van de dwangmatigheden uit de kinderjaren die ons gedrag soms overdreven beïnvloeden.

http://www.buromarket.be/new/spirit/_nl/spirit_14.asp

Ik kreunde een tikkeltje overdreven, liet mij amechtig achterovervallen en hief met mijn ogen dicht een oorverdovend gesnurk aan.

Het schot, Hilbert Kuik,

Ten tweede komt het voor dat de school overdreven reageert op begaafde kinderen.

http://www.plato.caiw.nl/_private/thmframe.htm,

De basketbalknepen bracht Lucien me geduldig bij. Hij wilde me overal en altijd begeleiden. Waardoor hij me soms overdreven beschermde. Door me bij voorbeeld niet als starter te benutten onder het voorwendsel dat ik op die manier voortijdige foutenlast vermeed.

De Standaard,

overig


 • overdreven beleefd
 • overdreven bezorgd
 • overdreven godvruchtig
 • overdreven hartelijk
 • overdreven hoog
 • overdreven lang
 • overdreven onderdanig
 • overdreven plichtsbewust
 • overdreven streng
 • overdreven veel

Ze is altijd zo overdreven bezorgd als het Pietje betreft.

Welverdiende onrust, Simon Carmiggelt,

Ik probeerde iets van autoriteit te herwinnen door overdreven onderdanig te vragen: 'En kunt u ook zeggen hoe lang de behandeling moet duren?'

http://www.coaching-centrale.nl/nieuws.htm

Maar juist op die dagen, wanneer de bevolking zegt: oké, nu, omdat het kerst en nieuwjaar is, nu gaan we keet schoppen - nu mag iedereen zomaar zijn broek laten zakken - uitgerekend dàn kruipen die puisterige diplomajagertjes opeens zo overdreven plichtsbewust en godvruchtig achter hun studieboeken!

http://www.studentstart.be/NieuwOpStudentstart/2727,

Hij nam overdreven hartelijk afscheid van de groep en maande Jan om in te stappen.

Boter halen, Harry Bouts,

Trouwens, de meeste automobilisten letten nu al niet overdreven veel op verkeersborden.

De Morgen,

Zijn manier van praten maakt een nogal overspannen indruk, omdat hij zo nu en dan klinkers overdreven lang aanhoudt, waarbij hij zijn stem laat aanzwellen, alsof de klank zich uit de context los wil maken en zijn stem dan met zich mee zou voeren.

De Standaard,

Daems vond de zitpenningen voor de bestuurders, vaak weinig bekende (ex-)kabinetsleden, niet overdreven hoog.

De Standaard,

Onze atletiek zit in de lift en dus leek het interessant om niet overdreven streng te selecteren en ook een aantal beloften de kans te geven in contact te komen met een internationale competitie, legde Wilfried Meert die keuze van de bond uit.

De Standaard,

'Dag, mevrouw,' roept Niek overdreven beleefd terug.

Dossier vrouwenhandel, Ed van Eeden,

overdreven 2.0

( Gezegd van vooral mededelingen en andere voorstellingen van de werkelijkheid)
voorgesteld op een wijze die groter, erger is dan in werkelijkheid

Algemene voorbeelden


Het pension lag vlak bij een bos, in de prospectus stond dat er een eigen park bij hoorde, maar dat was overdreven.

Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

Metalux biedt geen easy-listening noch rustpauzes. Een pissige recensente schreef over deze plaat. "Psychedelic rock in the vomit sense", wat niet eens zo overdreven is.

http://www.urbanmag.be/dyn/servlet/artikel?action=show=711

De betrokken functionarissen houden vol dat de beschuldigingen overdreven zijn.

NRC,

"Reading in the Dark is a swift and masterful transformation of family griefs and political violence into something rhapsodic and heartbreaking. If Isaac Babel had been born in Derry, he might have written this sudden, brilliant book." Geen woord hiervan is overdreven. Reading in the Dark is een boek dat indruk maakt, dat in de kleren blijft hangen.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • overdreven cijfers

Volgens het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid zijn er in de Oekraïne alleen al 125.000 mensen omgekomen als gevolg van de ramp. De Europese onderzoekers stellen dat maar 45 sterfgevallen aan het ongeluk kunnen worden toegeschreven [...]. Albrecht Kellerer van de universiteit van München schrijft de overdreven cijfers voor een deel toe aan de erfenis van het Sovjettijdperk.

De Standaard,

met werkwoord


 • overdreven klinken
 • overdreven vinden

Hij vindt het overdreven om het handeltje met Marie een drugslijn te noemen.

NRC,

Anil Ramdas riep uit: 'Mijn God, ergens in Beverwijk is in alle stilte wereldliteratuur gemaakt, door een jongen uit Oeganda die zich in één klap tussen Garcia Márquez, Rushdie en Naipaul bevindt.' Deze uitspraak van Ramdas klinkt overdreven, maar hij heeft wel gelijk. Abessijnse kronieken is wel een debuut van jewelste.

http://www.boeken.net/wbnliterair/index.asp

met bijwoord


 • erg overdreven
 • fel overdreven
 • fors overdreven
 • lichtelijk overdreven
 • lichtjes overdreven
 • nauwelijks overdreven
 • schromelijk overdreven
 • sterk overdreven
 • zwaar overdreven

Wanneer levende bijen door onderzoekers met dat laatste feromoon bestreken zijn, worden ze door hun soortgenoten onverbiddelijk buitengezet, hoe hard ze ook pogen te bewijzen dat de berichten over hun dood sterk overdreven zijn.

De Standaard,

Want in werkelijkheid is dat verhaal van die dikke nek fel overdreven.

De Standaard,

Het beeld van opvoeders die massaal bezwijken voor de 'zeurterreur' van hun kroost, is erg overdreven.

de Volkskrant,

Het is nauwelijks overdreven Amelio te beschouwen als de laatste internationaal succesvolle vertegenwoordiger van de ooit toonaangevende Italiaanse kunstzinnige cinema.

NRC,

De man die voortdurend zijn vrouw onderbreekt (om haar te corrigeren of aan te vullen) terwijl ze tegen iemand anders haar verhaal zit te doen. Maar nee! Zo was het niet! Jij vertelt dat verkeerd! en Je vergeet erbij te zeggen dat...! En je moet er ook bijvertellen dat...! en Lichtelijk overdreven, maar alla! en Maar nee, nu vertel je het wéér niet goed! Zoals jij dat nu vertelt, zo is het helemaal niet gegaan! Tot eindelijk die vrouw het beu raakt en op geïrriteerde toon ineens tegen haar man zegt: 'Neem jij maar over! Vertel jij het maar verder! Want als jij het toch allemaal zoveel beter weet dan ik!'

De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

Zij vindt die exclusieve aanspraak van haar landgenoten op een denker die een groot deel van zijn leven in Nederland, Duitsland en Italië heeft doorgebracht en in Zweden is gaan sterven, lichtjes overdreven.

De Standaard,

Volgens Gazet van Antwerpen "is het zeker dat het om ettelijke miljarden gaat", maar een woordvoerder van Philips in Eindhoven noemde dat "fors overdreven".

De Standaard,

Hij noemt de hele discussie over de knuffelcultuur overigens sterk overdreven: "Het is heus niet zo dat we elkaar hier lopen te knuffelen."

De Telegraaf,

De verhalen over de Russische kriminaliteit zijn zwaar overdreven, roep ik altijd tegen iedereen die erover begint.

De Standaard,

De claims van Botte over haar successen blijken schromelijk overdreven.

De Standaard,

overig


 • een beetje overdreven
 • een tikje overdreven
 • wat overdreven
 • het is overdreven te stellen dat ...

Zijn verheerlijking van de droom als vorm van kunst vind ik een tikje overdreven.

NRC,

Het is overdreven te stellen dat het verdubbelen van de frequentie leidt tot een verdubbeling van de kosten, maar je komt toch aardig in de buurt.

De Standaard,

Die voorstelling van zaken lijkt wat overdreven.

NRC,

Ook de claim dat dit het eerste interactieve live-evenement is, is een beetje overdreven.

NOS Nieuws,

overdreven 2.1

gebruik makend van overdrijvingen; overdrijvingen bevattend; overdrijvend

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

Algemene voorbeelden


Bedrijfsspionage is een overdreven term, maar de concurrentie ligt wel constant op de loer.

http://www.gva.be/dossiers/-p/pasen/chocolade.asp,

Deze Snaterhuppels hadden in Rusland altijd een grote maatschappijkritische betekenis, omdat ze in een vaak overdreven vorm de stem van het volk lieten horen.

Russendisco, Wladimir Kaminer,