overmorgen


overmorgen 1.0

op de dag na morgen

Algemene voorbeelden


Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat de verkeershinder van wegenwerken zo gering mogelijk is? Door [...] zo weinig mogelijk tijdens de spitsuren te werken. Maar ook door de automobilist zo goed mogelijk te informeren [...]. Op de site van de Vlaamse Overheid staat een digitale mobiliteitskrant. U klikt eerst het ogenblik van de reis aan: morgen, overmorgen, volgend weekend.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met nevengeschikt bijwoord


  • morgen en overmorgen

Het enige nieuws tijdens de wispelturige beursdag waren de cijfers over de Amerikaanse arbeidskosten. Die stegen vorige maand iets minder dan verwacht, zodat de beurzen en obligatiemarkten geen koude inflatiedouche over zich heen kregen. De markten krijgen morgen en overmorgen echter nog cijfers te verwerken.

De Standaard,

Morgen en overmorgen kun je gratis naar het museum.

NRC,

Minister Netelenbos (Verkeer) en FNV Bondgenoten hebben vandaag ieder een eigen voorstel gedaan om de stakingen van morgen en overmorgen af te wenden.

NRC

in een voorzetselgroep


  • na overmorgen

Na overmorgen gaan we waarschijnlijk voor drie dagen raften (en wildwater kanoën).

http://www.de-breuk.com/wereldreis/reisverslag/2000-12-02,%20Pokhara.htm,

Als het BTW-percentage morgen verandert naar 25% moet de schilder, die jij besproken hebt en die overmorgen langskomt op zijn nota (die hij pas na de werkzaamheden kan opstellen, dus na overmorgen) ook 25% vermelden.

http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?t=96278,

  • tot overmorgen

Pas op, inschrijven kan tot overmorgen.

http://www.wintersporters.nl/weblog/bericht/1992/Wintersport-seizoen-in-Nederland-van-start!,

We besluiten dat we gebak en bonbons dan nu maar meenemen en tot overmorgen in de koelkast bewaren.

http://users.ncrvnet.nl/gjhardeman/ekkelk.htm,

  • vanaf overmorgen

Vanaf overmorgen staat bij de Rotterdamse Dansgroep 'Grace' van Ton Simons op het programma, een reprise van het stuk uit 1989.

NRC,

Vanaf overmorgen, 19 oktober, kun je de tweede demo van Sonic Generations downloaden via Xbox Live en PSN.

http://www.yourgamenews.nl/2011/10/17/nieuws-deze-week-tweede-sonic-generations-demo/,

Vaste verbindingen


tot overmorgen

  1. als afscheidsgroet waarmee men aangeeft dat men elkaar op de dag na morgen zal ontmoeten

    Daar aangekomen belde ze aan en gaf haar vader een kus: 'Tot overmorgen!' zei ze, haar vader zei: 'Veel plezier!'

    http://ww.zweinstein.nl/forum/view/id/2601/page/3/d/true-friends-lt3,

overmorgen 2.0

in de toekomst op langere termijn; in de verdere toekomst
Soms gebruikt als zelfstandig naamwoord, in zinnen als 'We weten niet wat overmorgen brengen zal'.

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Algemene voorbeelden


Worden leerlingen echt toegerust voor hun toekomst? Richten wij ons op het leven, zoals dat morgen en overmorgen geleefd zal worden?

http://www.omroep.nl/rkk/documenten/onderwijsinhoud.html,

Alleen al om morgen of overmorgen de pensioenen te kunnen blijven uitkeren, zal men nu kinderen moeten hebben die deze last later op zich zullen willen nemen.

De Standaard,

"Een lange-termijn, high risk benadering om gebieden voor mogelijke technologische doorbraken te identificeren." Zo omschrijft professor Leik Myrabo [...] zijn onderzoeksopdracht [...]. Hij slooft zich niet uit door te zoeken naar een efficiëntere straalmotor [...]. Myrabo is op zoek naar radikaal nieuwe ideeën, naar de lucht- en ruimtevaarttechnologie van overmorgen.

De Standaard,