parafernalia


parafernalia 1.0

zaken die specifiek bij iemand of iets horen, zoals persoonlijke gebruiksvoorwerpen, voorwerpen gerelateerd aan een bepaalde religie, typische attributen bij een bepaalde omgeving, cultuur of activiteit enz.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Parafernalia…

zijn voorwerpen; zijn stoffelijke zaken

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] vertonen een specifieke verbondenheid met iemand of iets; zijn kenmerkend of typisch
 • [Betrokkene] horen bij een persoon of zaak

  Algemene voorbeelden


  De slaapkamer [...] stond bol van de religieuze parafernalia: Heilige Harten, een wijwatervat, palmtakjes, en de imposante verzameling beeldjes die Werners vrouw al sinds haar twaalfde verzamelde. Ze had ook tientallen schoenendozen vol postkaarten uit Lourdes, Scherpenheuvel en Banneux. Ook hier waren de gordijnen gesloten en zacht fluorescerende Jezussen aan het kruis verspreidden spookachtige poelen zwak licht tegen de muren.

  Poes poes poes, Paul Mennes,

  House, hip hop, rap, grunge - het boek geeft een helder overzicht van de stromingen die de popmuziek sindsdien hebben gerevitaliseerd. Bovendien schetst Van Veen tijdverschijnselen als de revival van de disc jockey, herboren als gangmaker op house-feesten. Ook de nieuwe drugs en andere parafernalia van de moderne popcultuur komen aan bod.

  NRC,

  Niet één origineel handschrift, alleen slechte, verweerde, door vliegenuitwerpsels bespikkelde fotokopieën. Niet één echte foto, in plaats daarvan een vermoeid omkrullende afdruk van een afdruk ervan, stammend uit de tijd van olim. Welke parafernalia herbergt dit gewezen woonhuis van Herman Teirlinck? Al zal ik ze dus niet te zien krijgen, uit eerdere lectuur en verhalen uit vroeger dagen [...] herinner ik me dat in het museumpje in geen geval een schrijfbureau staat. Dergelijk meubelstuk heeft de schrijver op een van zijn verjaardagen wel van vrienden en bewonderaars cadeau gekregen, maar hij heeft er nooit een woord aan geschreven.

  Hier komt nooit niemand niet, Jeroen Brouwers,

  Er kwam een jongen zo snel als een damhert de rivier uit, druipnat, hij rende tegen het talud op en botste tegen Mario, tegen Mario's borst, diens groene uniform, zijn insignes, zijn riemen, zijn parafernalia van agent.

  De grens van glas, Carlos Fuentes,

  Ook via eBay, een veilinghuis op internet, was de film toen nog niet verkrijgbaar. Wel alle mogelijke aanverwante parafernalia, zoals speelkaarten, posters en stripboeken.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen