pastoraal assistent


pastoraal assistent 1.0

iemand die na een vorming de plaatselijke geestelijkheid onder haar leiding helpt bij pastorale taken

Algemene voorbeelden


Een pastoraal assistent is een gevormde vrijwilliger die in de parochie werkt op één van de werkvelden liturgie, geloofsfoverdracht (catechese), diaconie of kerkopbouw. Bij een zending voor liturgie gaat het bijvoorbeeld om assistentie als lector, acoliet, avondwake of kosterswerk. Pastoraal assistenten (m/v) doorlopen een vierjarige cursus bij het bisdom voor geloofsinhoudelijke en praktische vorming.

http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=item&item=1022,

De commissie constateert dat de doorgaande lijn is dat voor de pastoraal assistent die de predikantstaak grotendeels zelfstandig verricht, slechts plaats is in noodsituaties, en dat voor hem geen zelfstandige, ambtelijke status is weggelegd, om geen 'dominees in soorten' te scheppen [...]. Steeds meer is sprake van de verzelfstandiging van de kerkelijk werker. De oorspronkelijke opzet was dat deze naast de predikant werkzaam zou zijn als hulpkracht in pastoraat, catechese e.d. In de praktijk gaat het echter vaak anders. Na de aanstelling van een pastoraal assistent volgt nogal eens de bevestiging tot ouderling, de intrek in de pastorie en tenslotte de geleidelijke uitbreiding van werkzaamheden.

http://books.google.nl/books?id=-UbukSoAEf8C&pg=PA117&lpg=PA117&dq=%22pastoraal+assistent%22&source=bl&ots=5a3Z1Rts12&sig=UTqcTLQW5-OPAo_WGj7wNHRMudA&hl=nl&ei=-aFNS82PLsX2-QbbwJSMDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAoQ6AEwATge#v=onepage&q=%22pastoraal%20assistent%22&f=false,