patiëntenstop


patiëntenstop 1.0

al dan niet tijdelijke stopzetting van het opnemen van patiënten door een ziekenhuis of afdeling daarvan, een kliniek of andere zorginstelling, of van het aannemen van patiënten door huisartsen, tandartsen e.d.; maatregel die inhoudt dat nieuwe patiënten niet meer opgenomen of aangenomen worden; stop op het opnemen of aannemen van patiënten

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een patiëntenstop…

is een stop

 • [Oorzaak] gebeurt meestal omdat de toevloed aan patiënten te groot is, maar bv. ook door gebrek aan artsen of ander gekwalificeerd personeel, het ontdekken van een MRSA-bacterie, overschrijding van het budget, interne strubbelingen bij de zorginstelling of uit protest
 • [Duur] is vaak tijdelijk, maar kan ook van langere duur zijn
 • [Activiteit of handeling] is het stopzetten van het opnemen of aannemen van patiënten
 • [Betrokkene] wordt gedaan door ziekenhuizen of afdelingen daarvan, klinieken of andere zorginstellingen, maar ook door huisartsen, tandartsen e.d.

Hoofdsemagram: stop


Algemene voorbeelden


Tekort aan huisartsen door patiëntenstop. Er is sprake van een huisartsentekort in krimpgebieden. Bijvoorbeeld in Leeuwarden. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, hebben vrijwel alle praktijken daar besloten geen nieuwe patiënten aan te nemen. Huisartsen spreken van een crisissituatie.

https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/tekort-aan-huisartsen-door-patientenstop/,

Tandartsen overwegen patiëntenstop. De tandartsen overwegen binnenkort geen nieuwe patiënten aan te nemen. Waarschijnlijk sluiten ze ook geen nieuwe contracten meer met de zorgverzekeraars. Aanleiding is de tariefsverlaging per 1 april die het gevolg is van een overschrijding van de in het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) vastgelegde budgetten. De tandartsen zijn woedend over de aanpassing, omdat volgens hen in de FOZ-ramingen geen rekening wordt gehouden met de toenemende vraag naar tandheelkundige zorg.

Meppeler Courant,

In de uitzending van Radar van 12 maart 2018 doen Elske en Wilko hun verhaal. Ze zijn verhuisd naar Leeuwarden en zoeken daar een nieuwe huisarts. Maar dat lijkt onmogelijk: ze krijgen steeds te horen dat er een patiëntenstop is. Daarom zijn ze nog altijd aangewezen op hun huisarts in hun oude woonplaats Beekbergen. Dat ligt ruim 150 kilometer verderop.

https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/tekort-aan-huisartsen-door-patientenstop/,

Patiëntenstop. Om de kwaliteit van de zorgen te bewaken en de wachttijden te beperken, kunnen wij geen nieuwe patiënten inschrijven. We werken ook enkel voor mensen die in 2060 Antwerpen wonen. Indien u verhuisd bent, geven we uw dossier mee zodat u een huisarts in uw buurt kunt zoeken.

https://websites.mijndokter.be/huisartsenpraktijkboucherydelathouwer/patientenstop/

Op de polikliniek reumatologie in het Antonius Ziekenhuis in Sneek is al een half jaar een patiëntenstop. Dat is volgens een brief die in handen is van de Volkskrant het gevolg van een cultuur van 'pesten en intimidatie' waardoor één van de drie medisch specialisten van de afdeling al sinds mei 2018 thuis zit.

https://www.ad.nl/binnenland/al-half-jaar-lang-patientenstop-ziekenhuis-sneek-door-slechte-werksfeer~ac62c84e/,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een patiëntenstop afkondigen

Op de afdeling neurologie van het Sint Maartensgasthuis in Venlo is de MRSA-bacterie ontdekt. Het ziekenhuis heeft een onmiddellijke patiëntenstop voor minstens een week afgekondigd. De bacterie werd ontdekt bij een verpleegkundige en een patiënt. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat het Venlose ziekenhuis door de bacterie is getroffen.

Metro,

Het gros van de ziekenhuizen in Limburg ligt volgens onze korrespondenten "eivol". Alleen de kraamafdeling en de afdeling heelkunde vormen daar soms een uitzondering op. Het ziekenhuis in Geel kondigde tijdelijk een patiëntenstop af. In de ziekenhuizen van Roeselare, Izegem en Tielt is de toestand beter. Het hoofd van de afdeling spoedgevallen van het Roeselaarse H. Hartziekenhuis worstelt met een andere moeilijkheid: "Vervelend is dat we heel wat gevallen krijgen die ook door een huisarts kunnen worden behandeld."

De Standaard,

 • een patiëntenstop opheffen

Onderstaande tijdelijke patiëntenstop is inmiddels opgeheven. Nieuwe patiënten zijn van harte welkom!

https://www.antoniusziekenhuis.nl/tijdelijke-patientenstop-reumatologie-opgeheven,

met adjectief ervoor


 • een onmiddellijke patiëntenstop
 • (een) tijdelijke patiëntenstop

Op de afdeling neurologie van het Sint Maartensgasthuis in Venlo is de MRSA-bacterie ontdekt. Het ziekenhuis heeft een onmiddellijke patiëntenstop voor minstens een week afgekondigd. De bacterie werd ontdekt bij een verpleegkundige en een patiënt. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat het Venlose ziekenhuis door de bacterie is getroffen.

Metro,

Tijdelijke patiëntenstop reumatologie voor nieuwe patiënten. Op dit moment is de beschikbare poliklinische capaciteit voor de reumatologie helaas niet voldoende om alle nieuw aangemelde patiënten binnen gebruikelijke termijn te ontvangen. We zien de toegangstijd voor nieuwe patiënten steeds verder oplopen en het wordt het steeds lastiger om patiënten binnen een redelijke termijn op een herhaalbezoek terug te zien.

https://www.antoniusziekenhuis.nl/tijdelijke-patientenstop-reumatologie-opgeheven,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • de patiëntenstop in het Antonius Ziekenhuis

De bestuursvoorzitter kan nog niet zeggen hoelang de patiëntenstop in het Antonius Ziekenhuis nog gaat duren. Ook daarover is overleg met andere ziekenhuizen en de zorgverzekeraar.

https://nos.nl/artikel/2270458-patientenstop-in-ziekenhuis-sneek-door-verziekte-sfeer.html,

Voorzetsel: door

 • de patiëntenstop door huisartsen

De Nationale Raad van de Orde der Artsen boog zich tijdens haar recente zitting over de problematiek van een patiëntenstop door huisartsen. De huisarts, zeker wanneer hij houder is van het GMD, moet zijn praktijk en de permanentie in de praktijk dusdanig organiseren dat hijzelf of een vervanger zijn patiënten binnen een redelijke termijn kan voorthelpen. Tijdens de gewone praktijkuren moet de continuïteit van de zorg worden gewaarborgd.

https://domusmedica.be/actueel/kan-een-huisarts-een-patientenstop-invoeren,

Voorzetsel: voor

 • een patiëntenstop voor minstens een week

Op de afdeling neurologie van het Sint Maartensgasthuis in Venlo is de MRSA-bacterie ontdekt. Het ziekenhuis heeft een onmiddellijke patiëntenstop voor minstens een week afgekondigd. De bacterie werd ontdekt bij een verpleegkundige en een patiënt. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat het Venlose ziekenhuis door de bacterie is getroffen.

Metro,