patiëntgebonden


patiëntgebonden 1.0

gebonden aan de patiënt; betrekking hebbend op, behorend bij de individuele patiënt of bij patiënten; ook: bestemd voor, gericht op de individuele patiënt of patiënten

Algemene voorbeelden


Tot nu zijn de nu ruim tien jaar bestaande kankercentra bezig geweest met behandelrichtlijnen, na- en bijscholing, consulteren en onderzoek, basaal en patiëntgebonden.

NRC,

Het Vlaams Blok is pleitbezorger van de enveloppefinanciering van ziekenhuizen, naast een patiëntgebonden betoelaging.

http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf

De kerntaken van het LUMC zijn: Patiëntenzorg, routinezorg, topklinische zorg en met name topreferentiezorg. Onderzoek, zowel fundamenteel als patiëntgebonden en op de zorg gericht. Onderwijs, ten behoeve van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Opleiding tot medisch specialist. Bij- en nascholing, zowel postacademisch als post HBO en MBO.

http://www.lumc.nl/

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • patiëntgebonden financiering

Recent werd overgeschakeld naar een andere basis, namelijk een meer patiëntgebonden financiering.

http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf

Het Vlaams Blok pleit per ziekenhuis voor een financiële enveloppe voor structurele uitgaven, bijvoorbeeld voor hoogtechnologische apparatuur. Andere ziekenhuizenactiviteiten vragen een patiëntgebonden financiering.

http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf

  • patiëntgebonden gegevens

Zorgverleners hebben slechts toegang tot het dossier van een patiënt wanneer daar een zorgrelatie mee bestaat en kunnen niet zomaar willekeurige patiëntgebonden gegevens raadplegen (noodgevallen uitgezonderd).

http://www.2cure.nl/dutch/1company/company.html

  • patiëntgebonden kosten

Beheersing van patiëntgebonden kosten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ziekenhuismanagement en medisch specialisten.

http://www.dz.nl/,

  • patiëntgebonden onderzoek

Het advies richtte zich onder andere op de bundeling van krachten om patiëntgebonden onderzoek op het terrein van de gentherapie tot ontwikkeling te brengen.

http://www.minocw.nl/genomics/notabiotech.pdf,

Een tweede belangrijk doel is het faciliteren van internationaal erkend hoogwaardig patiëntgebonden onderzoek.

http://www.diabetescentrum.nl/

Het Diabetescentrum binnen het VU Medisch Centrum is opgericht ten dienste van de patiëntenzorg en het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek.

http://www.diabetescentrum.nl/

Binnen ORCA vindt zowel toegepast, patiëntgebonden onderzoek plaats als fundamenteel onderzoek.

http://www.rgo.nl/,

De belangrijkste reden om in 1989 een angstpoli te starten, was de garantie voor patiëntgebonden onderzoek.

http://people.a2000.nl/bsiffels/documenten/artikelen.htm,

Er is basaal onderzoek in genetica, moleculaire biologie, immunologie en neurowetenschappen, klinisch wetenschappelijk, patiëntgebonden onderzoek en ook onderzoek naar de toepassing van gezondheidszorg, naar kwaliteit en uitkomst is een groeiende sector.

NRC,

  • patiëntgebonden functies
  • patiëntgebonden taken
  • patiëntgebonden werk
  • patiëntgebonden werkzaamheden

Zitting hebben in ziekenhuiscommissies is daarom belangrijk, maar nog belangrijker is echt actieve participatie. Momenteel lukt dat goed, hoewel de directe patiëntenzorg er soms onder lijdt. Belangrijk: Tijd blijven vrij maken voor niet direct patiëntgebonden taken.

http://harten.net/beleidsplan.html

De Pompestichting biedt momenteel ruimte aan 300 fulltime equivalenten (fte). De Pompekliniek neemt 274 fte voor haar rekening en Kairos 26 fte. Het overgrote deel hiervan is toegewezen aan patiëntgebonden functies, waaronder sociotherapeuten, psychosociaal begeleiders, arbeidstherapeuten, psychotherapeuten, creatieve therapeuten en bewegingstherapeuten.

http://www.pompestichting.nl/kliniek.htm

Al het patiëntgebonden werk wordt door alle drie de maatschapsleden gedaan.

http://harten.net/beleidsplan.html

De DBC-registratie brengt met name de direct en indirect patiëntgebonden werkzaamheden van de medisch specialist in kaart.

http://medischcontact.artsennet.nl/content/dossiers/651448298/51830/AMGATE_6059_138_TICH_R108849669316723/,

  • patiëntgebonden onderwijs

Taken van de onderwijscoördinator 4.1.1 de organisatie en coördinatie van het onderwijs aan co-assistenten in de gezondheidszorginstelling [...]; 4.1.11 het ervoor zorg dragen dat anamnese, lichamelijk onderzoek, statusvoering en/of overige te verrichten vaardigheden, zoals die door de co-assistent worden uitgevoerd, adequaat worden gecontroleerd en besproken [...]; 4.1.13 het geven van (patiëntgebonden) onderwijs; 4.1.14 het door praktische demonstratie, oefening en begeleiding (doen) aanleren van vaardigheden bij de co-assistent; 4.1.15 het stimuleren van staf en arts-assistenten in hun educatieve opdracht.

http://www.loca.nl/

  • patiëntgebonden tijd

Deze werkzaamheden beslaan ongeveer 15% van de totale werktijd, dat wil zeggen dat gemiddeld 85% van de werktijd patiëntgebonden tijd is.

http://www.fysionet.nl/files/Betekenis_fysiotherapie_samenvatting.pdf

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen