patiënttevredenheid


patiënttevredenheid 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg; neologisme)

mate waarin patiënten tevreden zijn over een ziekenhuis of kliniek
De patiënttevredenheid wordt ook gehanteerd als kwalitatieve beoordelingsnorm voor het functioneren van ziekenhuizen.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Patiënttevredenheid…

is een gevoel

   Algemene voorbeelden


   Naar schatting is 25 tot 40 procent van de patiënten in ziekenhuizen ondervoed. Met het aanpakken van ondervoeding valt dus geld te verdienen, maar dat is niet het eerste doel van Ohra, zegt De Rooij. "Het gaat ons primair om kwaliteit en patiënttevredenheid. Met het proefproject hopen we een kwaliteitsnorm te ontwikkelen waarop we ziekenhuizen in de toekomst mede zullen beoordelen. Natuurlijk kan een bijeffect zijn dat we geld besparen."

   Trouw,

   Het Amphia Ziekenhuis ontvangt jaarlijks ongeveer 685.000 patiënten. Amphia wil deze patiënten de beste zorg geven. Het ziekenhuis vindt het dan ook erg belangrijk wat u als patiënt vindt van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Om daar zicht op te krijgen doet Amphia structureel onderzoek naar de patiënttevredenheid.

   http://www.amphia.nl/OverAmphia/Kwaliteit/Pages/patienttevredenheid.aspx,

   Door de veranderingen in de zorgsector wordt het voor ziekenhuizen steeds belangrijker te concurreren. Een gebied waarop men kan concurreren is de service die een ziekenhuis biedt. De patiënttevredenheid is hiervoor een belangrijke maatstaf.

   http://essay.utwente.nl/59216/,

   Het is wellicht interessant te verwijzen naar een besluit van de grootscheepse enquête van Test-Aankoop: het is pijnlijk vast te stellen dat twee van de vier materniteiten waar de patiëntentevredenheid hoger ligt dan het gemiddelde (toevallig of niet?) deel uitmaken van de groep van ziekenhuizen die nu door de recente overheidsmaatregelen gedwongen worden te fusioneren of te sluiten. Of is patiëntentevredenheid geen criterium bij de evaluatie van ziekenhuizen?

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Etymologie


   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2005
   Bijzonderheden De inmiddels frequenter gebruikte vorm patiënttevredenheid is jonger dan patiëntentevredenheid, dat al uit 1996 dateert.