per aspera ad astra


per aspera ad astra 1.0

(spreekwoorden, zegswijzen)

(Latijn, letterlijk 'door, via moeilijkheden naar de sterren') door moeilijkheden te overwinnen wordt het uiteindelijke doel behaald; de top is slechts bereikbaar als er moeilijkheden overwonnen worden
Vaak als motto gebruikt.

Algemene voorbeelden


De motoren schroefden het schip daardoor steeds hoger; de Latijnse spreuk: Per aspera ad astra (door de moeilijkheden naar de sterren) was hier volkomen op haar plaats!

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Ad astra per aspera "Naar de sterren via moeilijkheden" (motto van Gouda, van de staat Kansas en van de NASA, ook Per aspera ad astra).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Latijnse_spreekwoorden_en_uitdrukkingen,

Maar de afgelopen weken heb ik misschien niet al te veel van me laten horen, maar desalniettemin hebben we hier voldoende beleefd. Per aspera ad astra. Vrij vertaald uit het Latijn betekent het 'door alle moeilijkheid naar de sterren'. Wat je ook mee maakt, uiteindelijk kom je er wel. Of in een wat recentere slogan van de Roosviceereclames: 'Het komt wel goed, schatje.'

http://lidebo88.waarbenjij.nu/?page=message&id=4238155,

En behalve de werkgever komt ook de anderstalige zelf vaak tot de conclusie dat hij alles verstaat, dat hij kan zeggen wat hij wil en dat het toch beter moet. Aan materiaal voor deze groep bestaat grote behoefte. Als Nijmegen de klus wil klaren, kunnen ze voor de titel kiezen uit 'per crucem ad lucem' of 'per aspera ad astra'. Wie zich aan genoemde klus zet, ontkomt niet aan de omschrijving van het einddoel daarvan.

http://www.ivnnl.com/

Per aspera ad astra is een Latijnse zin die "Naar de sterren door moeilijkheden" betekent. Deze zin staat onder andere op een plaat van de Apollo 1 bevestigd aan lanceercomplex 34.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Per_aspera_ad_astra,

De spreuk "Per aspera ad astra" komt niet eerder voor dan 1691 en wordt pas na 1750 standaard. De spreuk, vertaald met 'door de doornen naar de sterren' wordt door de schrijver van de Goudse stadsgeschiedenis De Lange van Wijngaerden toegeschreven aan Gerard Traudenius, rector van de Latijnse school in 1617. Of dit juist is wordt betwijfeld, omdat de spreuk pas in 1691 werd gebruikt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Gouda,