perinataal


perinataal 1.0

(geneeskunde [medische discipline])

betrekking hebbend op de periode rondom de geboorte; plaatsvindend in de periode rondom de geboorte

Algemene voorbeelden


Een gewenste zwangerschap afbreken veroorzaakt zeer veel verdriet. De gevoelens na een zwangerschapsafbreking na prenatale diagnose zijn te vergelijken met het verdriet na spontaan perinataal verlies: woede, angst, onzekerheid, huilbuien, enz.

http://www.crz.be/prenatale%20diagnose/prenatalemain.html

Behalve een aangepast behandelprotocol is een goede infrastructuur een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van perinatale behandeling in ontwikkelingslanden.

http://www.aidsfonds.nl/

Diagnostische criteria voor Rett's syndroom; (299.80) A. al de volgende kenmerken: 1. schijnbaar normale prenatale en perinatale ontwikkeling 2. schijnbaar normale psychomotorische ontwikkeling gedurende de eerste vijf maanden; 3. normale schedelomtrek bij de geboorte.

http://perswww.kuleuven.ac.be/~pb617300/

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • perinatale aandoening
 • perinatale epidemiologie
 • perinatale periode

De tweede categorie bestaat uit zeer jonge kinderen bij wie de spraak nog niet ontwikkeld is en bij wie men verschillende perinatale aandoeningen aantreft. Veelal wordt hyperbilirubinemie gemeld (vaak zeer matig).

http://www.chu-brugmann.be/NL/ziekenhuis/revalidatie.html

In West-Vlaanderen vonden 2,5 procent minder geboortes plaats in 1995, terwijl dat in alle andere provincies rond het gemiddelde van 0,6 procent ligt. Een verklaring hiervoor kan het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE), dat de cijfers verspreidde via de Artsenkrant, niet geven.

De Standaard,

We gebruiken de term cerebral palsy om hersenletsels te beschrijven, die in de perinatale periode (einde zwangerschap, bij de bevalling, tijdens de eerste levensmaanden) ontstaan zijn en die op de lange termijn afwijkingen in de organisatie van houding en beweging veroorzaken.

http://www.bobath.be/html/ouders.htm

Vaste verbindingen


perinatale mortaliteit


  Zie: perinatale mortaliteit

perinatale sterfte


  Zie: perinatale sterfte

perinatale zorg


  Zie: perinatale zorg

perinatale zorgverlening


  Zie: perinatale zorgverlening

Woordfamilie


Overige woordfamilieleden